Aandenken aan
Oscar De Buck

Prev. List Next

Oscar De Buck
Oscar De Buck
weduwnaar van Mevrouw Bertha Stevens
geboren te Antwerpen op 6 mei 1894 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Borgerhout op 5 april 1974.

Onze beste dank voor dit bidprentje aan Mevr. Oscar Maesen, née Rose-Anne Van Damme.

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  13 October 2017