Aandenken aan
Leonce De Decker

Prev. List Next

Leonce De Decker    Leonce De Decker
Bid voor de zielerust van Mijnheer Leonce De Decker
geboren te Zelzate den 22 October 1882,
en van zijne Echtgenoote Mevrouw Stephanie Ingels,
geboren te Zelzate den 7 Juni 1876,
beiden aldaar schielijk overleden den 12 November 1939.

Onze beste dank voor dit bidprentje aan de Heer Patrick Van Thuyne.

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  13 October 2017