Aandenken aan
Oscar De Decker

Prev. List Next

Oscar De Decker
Oscar De Decker
Echtgenoot van Mevrouw Elodie De Backer
geboren te Bassevelde, op 5 Mei 1874
en godvruchtig overleden te Gent, op 20 Maart 1951, na een langdurige ziekte,
voorzien van al de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Onze beste dank voor dit bidprentje aan de Heer Patrick Van Thuyne.

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  13 October 2017