Aandenken aan
Alfons Marie Desutter

Prev. List Next

Alfons Marie Desutter    Alfons Marie Desutter
Ter dierbare en zalige Gedachtenis van E.H. Alfons Marie Desutter
Geboren te Sint Laureins den 22 Mei 1875.
Priester gewijd den 14 April 1900.
Opziener der Bisschoppelijke Middelbare Scholen den 15 October 1923.
Godvruchtig in den Heer ontslapen te Eecloo den 13 October 1924.

Onze beste dank voor dit bidprentje aan Mevr. Hubert Dusarduyn, née Marie-Aimée Van Damme.

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  13 October 2017