Legends of Manneken Pis 

Français     Nederlands     Japanese     English
 

尿尿小童的传说

1.   哥特佛瑞德三世和兰斯比克战役

哥特佛瑞德三世和兰斯比克战役

尿尿小童的由来有着众多传说。

兰斯比克战役之说也许是其中最能让人信服的。

在父亲洛林公爵去世之时,哥特佛瑞德三世还是襁褓中的婴儿。

一些臣民认为这正是举兵反抗哥特佛瑞德三世的大好时机。哥特佛瑞德三世的母亲,鲁特加尔德,不得不向贵族们求助。贵族们的军队则要求小公爵亲自领军抗敌。

就这样,他睡在摇篮中,带领着军队出发了。

战场上,他的摇篮被挂在橡树枝头。在整个对抗过程中,他的军队节节撤退。但看到小童从摇篮中站起撒尿之时,战士们又重新获得了鼓舞并最终打败了敌军。

 为了纪念此次事件,布鲁塞尔立起了一座喷泉。在新喷泉的周围,曾经悬挂摇篮的橡树被重新种起。时至今日,尿尿小童所在的小路一直被人们称为橡树路。
 

2.   主教“受洗”

尿尿小童的诞生可追溯至十三世纪。阿拉斯主教文迪辛到布鲁塞尔讲道。该地区的领主邀请他到封地,但这并非没有目的:领主还没有继承人。

文迪辛答应向上帝求情。果不其然,九个月之后,领主的妻子诞下一名男婴。后者的第一个反应却是“高高尿起”,以致文迪辛的胡须都被溅湿了。

这个小孩就被称为尿尿小童。不久之后,文迪辛去世。那么这个小孩该在何处受洗?仪式又该由谁来主持?

领主的妻子想到了居住在汉姆城堡的戈尔托德的教女,古都勒。

这份荣誉让古都勒受宠若惊。她祝福孩子、拥抱母亲、致敬父亲,然后回到了汉姆。

被古都勒的美貌所吸引,领主离开家,来到戈尔托德的领地。后者完全没有发现其真实意图,热情地接待了领主。但是,当未来的圣女发现其真实意图后,她非常生气并诅咒到:“你的儿子将永远不会长大而且他永远都不会停止尿尿。”
 

3.   于连和隐修士

8世纪时,一个矮个儿小孩为了亲眼目睹圣-文迪辛而跑到其跟前。这小孩叫于连(他的父亲曾爱上古都勒)。他毫不客气地靠在一位隐士圣的房门边上。

一个大胡子高个儿突然出现,小孩儿神奇般的变成了石像。作为惩罚,他当时的姿势被永远地固定了下来。

故事说到这里出现了分歧。有人认为故事应该就此结束,有的则认为后来父亲跑来亲吻雕像,小孩又活过来了。为了表示感谢,父亲特地请人做了一件与孩子相像的小雕像。
 

4.   年轻的贵族

在十字军东征时期,布鲁塞尔居住着侯夫伯爵、他的妻子以及他们的儿子哥特佛瑞德。

东征归来的将士们在伯爵家门前歇脚。为了显示其好客,伯爵第二天便带着自己5岁的儿子去迎接将士。但是小家伙却不停的在游行队伍中尿尿。为了向被冒犯的战士表示歉意,伯爵和伯爵夫人立起了一件小雕像,以作赔罪。
 

5.   找回的儿子

在居民节日庆典之时,一个富人带着独生子前来观礼,但却在人群中与自己的孩子走散。父亲试图在布鲁塞尔的街头找回孩子。5天之后,父亲终于在艾特夫路的拐角处找到了他,做着我们可以想见的动作。对这次重逢异常高兴,富人在这个地方立起了一尊尿尿小童。
 

6.   城市的拯救者

市井小童小于连,看到军队在城墙下挖大坑、埋炸药、向城市进攻。他一泡尿浇灭了敌人点燃的导火线上的火苗。

被围者将小孩藏在安全的地方,并向敌军发动了反攻。

为了纪念这英勇的行为,一尊小雕像就此立起。
 

7.   孩子与女巫

大约在1540年(查理五世时期),在橡树路和艾特夫路的拐角处住着一个女巫。一个小童跑到女巫家门口尿尿。作为惩罚,愤怒的女巫把他的动作永远地固定了下来。然后呢?

一个好心的老头走过来,怀里藏着小石像。他用小石像替代了那个小男孩,并把小男孩领回家,让他回到父母身边。
 

本文由唐贝翻译
Many thanks to our translator Mr. Bei Tang.

尿尿小童的故事To the top of this page
Our Manneken-Pis homepage (in English)
Liste des costumes de Manneken Pis
Documents concernant Manneken-Pis et l'Ordre de ses amis
Le site web officiel de l'Ordre des Amis de Manneken Pis
About Brussels folkloreMijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepageMeest recente bijwerking :  03-01-2018site stats