De familie De Bock van Assenede 
Petrus De Bock, Catharina Van Doorselaer en nakomelingen

De familie De Bock
van Assenede

Ons Voorwoord

Met deze stamboomgegevens heeft R.B.—die anonimiteit wenst—iets willen samen­stellen voor de kinderen en klein­kinderen.  Irma De Bock, de dochter van August De Bock en Louisa Versluys, was gehuwd met Henri Van Coillie.  Dat zijn de ouders van haar man.  Vandaar haar opzoekingen.

Irma De Bock, de dochter van Charles Louis De Bock en Victorine De Neve werd de echtgenote van Emiel Noë.  Vandaar de interesse van de webmaster die deze bladzijden hopelijk nog lang zal kunnen aanvullen en bijwerken hier op deze webstek.

Aanvullen hopelijk ook met wetens­waardig­heden over de vorige generaties en foto's.

We zijn R.B. natuurlijk heel dankbaar voor dit reuzegroot werk en voor de toe­stemming om het hier te publiceren.  Nu kunnen alle geïnte­resseerden van dit werk meege­nieten.

Hier komen een paar woorden uitleg over deze bladzijden.
We hebben hier een bladzijde voor veel gezinnen met kinderen.  De naam van de De Bock afstam­meling is gevolgd op de lijn onder zijn naam door de namen van zijn ouders met daarin zo mogelijk een linkje naar de bladzijde van zijn of haar ouders.  Daar wordt hij of zij natuurlijk vermeld als kind met een linkje naar de bladzijde over het gezin dat hij of zij gesticht heeft.

Hebben we over één van de kinderen een afzonder­lijke blad­zijde dan vindt men hier een linkje naar die blad­zijde.  We hebben geen afzonder­lijke bladzijden voor nakome­lingen die geen kin­deren hebben, maar ook niet voor jongere levenden: zonder uitdruk­kelijke toestemming van de betrok­kenen publiceren we over hen maar weinig.  We respecteren hun privacy.

Waar we terecht komen bij een familie waarvoor elders reeds stam­boom­gegevens gepu­bliceerd werden op het internet verwijzen we de lezer naar die stamboom zonder de gegevens hier te herhalen.

Hieronder enkele symbolen die men tegen­komt bij de lectuur van deze blad­zijden.

° dit teken is voor een geboorte
x voor een huwelijk
xx  voor een tweede huwelijk
voor een overlijden.  Wordt iemand's overlijden niet vermeld dan hebben we die informatie niet of dan is die persoon nog in leven.

En u kan ook deze De Bock webstek doorzoeken.  Tik hieronder de woorden die u hier wenst te vinden.
search tips advanced search
site search by freefind

 

Maak nu kennis met de eerste voorouder die tot nog toe gevonden werd:
Petrus De Bock

Veel leesgenot !
DN.Naar de top van deze blz.

Twee Overzichten

Onze beste dank voor deze prachtige stamboom aan R.B.
Dit is  (op enkele aanvullingen na)  haar werk.
Wij zijn haar ook heel dankbaar voor haar toestemming voor de publicatie hier van dit groot werk.

Suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  17/03/2020