Van Hootegem / Van Ooteg(h)em

 

De familie Van Hootegem / Van Ooteghem,
een stam uit St.-Laureins


In het Nederlands

De inhoudstafel

The Van Hootegem / Van Ooteghem family,
from St. Laureins


In English

Table of contents

Onze bron:
źDe familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, een stam uit St.-Laureins╗,
door de Heer Jozef Dobbelaere
met belangrijke aanvullingen van de Heer Alo´s van den Oever,
een artikel verschenen in De Levensboom, 2007, Jaargang 20, nr. 1.
De Levensboom is het informatieblad van de V.V.F. Meetjesland.

Our source:
źThe Van Hootegem / Van Ooteg(h)em family
from St.-Laureins in the Meetjesland in Belgium╗,
by Mr. Jozef Dobbelaere
with important additions by Mr. Alo´s van den Oever,
an article published in źDe Levensboom╗ (The Tree of Life), 2007, 20th year, # 1.
De Levensboom is the quarterly periodical of the V.V.F. Meetjesland
(Flemish Association for Genealogy, Meetjesland Section).