Van Hulse-Bruyntjes stamboom

Copyright © 1948-2021 Alle rechten voorbehouden.
 

Copyright Notice

De stamboom die we hier publiceren werd opgemaakt door Pater Van Hulse.  Het Copyright op zijn werk behoort dus toe aan zijn erfgenamen.

Het copyright op deze website-uitgave en wat betreft de aanvullingen en verbeteringen behoort toe aan Denis Noë.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt bij middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook hetzij electronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Copyright houders.

No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, or any other means without prior written permission from the copyright holders.Onze Van Hulse home page
Inhoudstafel
Zoek het op in onze Van Hulse webstekMijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  21 March 2020.