Lilliputstad 
Uit een foto-album van Maria Buysse

MB-145  MB-145  Lilliputstad

MB_144.php Foto-lijst MB_146.php

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Lilliputstad

Op de keerzijde staat gedrukt: Village Lilliputien - Parc des Attractions
Exposition de Bruxelles 1935
Lilliputstad - Attractie Park
Wereldtentoonstelling van Brussel 1935.
Photo Van Humbeek, Forest

MB_144.php Foto-lijst MB_146.php

Weet u er meer van ?  Heeft u een aanvulling of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons.Top van de blz.
Welkom-blz

Het Meetjesland - Boekhoute - Bassevelde

MijnPlatte Land homepage

Copyright Notice
Meest recente bijwerking :  13/10/2017web statistics