Ter herinnering
Clara Maria Thienpondt

<VorigeLijstVolgende>

Clara Maria Thienpondt    Clara Maria Thienpondt
echtgenoote van Dokter Karel Lodewijk Genbrugge
geboren te Watervliet, den 28 januari 1880 en
aldaar godvruchtig overleden den 9 Augustus 1937.

Onze beste dank voor dit aandenken aan de Heer Alex De Reu.

<VorigeLijstVolgende>

Onze Bidprentjes home page
Zoek hier iemand op !
Mijn Platte Land home page

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  06-02-2022