Victorine De Neve and ancestors

DE FAMILIE  DE NEVE

De familienaam DE NEVE komt reeds zeer vroeg in onze kontreien voor en vanaf de 16de eeuw zelfs tamelijk frekwent.  In de belastingrollen van 1571 tot 1577 en in de staten van goed of boedelbeschrijvingen in verband met een nalatenschap van dezelfde periode van de dorpen Zomergem, Ronsele, Oostwinkel, Waarschoot, Adegem en andere omliggende plaatsen, komen we gezinnen De Neve tegen die allen landbouwers waren.  Reeds in de middeleeuwen werd de naam gebruikt om een metgezel aan te duiden van een voornaam persoon met wie hij graag op stap ging; zijn neve of neef, voor de Fransen neveux, die later tot de familienaam DE NEVE evolueerde.

De oudstgekende stamvader was zekere Seger De Neve, die naar onze mening rond 1590 te Evergem werd geboren en er omstreeks 1618 huwde met een jongedochter wiens naam we niet te weten kwamen, en we weten ook niet wanneer beiden gestorven zijn.  We kennen van hen zeker drie kinderen,

1 Elisabeth, geboren te Evergem rond 1618 en er gehuwd circa 1638 met Seger Roegiers,
filius Christoffel, die overleed te Evergem in 1664 en van wiens sterfhuis een staat van goed werd opgemaakt.  Uit dit huwelijk sproten vier kinderen, Martin, geboren te Evergem rond 1638, Christoffel, geboren te Evergem omstreeks 1640 en Margriete, die te Evergem het licht zag in 1648.
2 Martin, een ander kind van Seger, werd te Evergem geboren rond 1626 en huwde aldaar in 1648
met Anna Dobbelaere.  Martin stierf te Evergem na 1664 en zijn vrouw kort na 1655.  Ze hadden twee kinderen; Jan, gehuwd met Standaert Martina en Seger, voor een eerste keer getrouwd met Taets Magdalena, daarna met Dhaenens Joanne en na diens overlijden voor een derde maal met Judoca Dhondt.
3. Hun zuster Maria, filia Seger, werd te Evergem in de wieg gelegd in 1650 en huwde aldaar een
eerste maal in 1670 met Acke Jooris, die te Evergem overleed op 25-3-1678, waarbij ze drie kinderen had, die allen te Evergem werden geboren tussen 1672 en 1675.  Na het overlijden van Jooris Acke hertrouwde Anna De Neve te Evergem op 19-6-1686 met Jan Mestdagh.  Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort.  Jooris Acke, de eerste echtgenoot van Maria De Neve, was een zoon van Peter en Maria Broeckschilt en woonde met Maria De Neve op een hofstede waarop de korenwindmolen van Kerkbrugge stond, die hijzelf draaiende hield als mulder, een bedrijf dat hij van zijn vader Peter in 1647 had gerfd, samen met zijn zuster Elisabeth, die de molen en de hoeve in 1620 had gekocht.
Tijdens de periode dat Jooris Acke op het molenhof woonde ging het maalbedrijf sterk achteruit, omdat Jooris zich meer en meer ging toeleggen op het landbouw-bedrijf.  Tenslotte liet hij de molen over aan een pachter.

De roots van de familie De Neve lagen ongetwijfeld in Evergem en meer bepaald in de wijken Meerbeke, Reibroek, Belsele, maar vooral in de Schoonstraat van de wijk Vierlinden.
Reeds in de 2de helft van de 16de eeuw vinden we naamdragers De Neve in genoemde plaatsen.  Het waren stuk voor stuk gegoede landbouwers met ettelijke hektaren land onder de ploeg.  Sommigen hebben elkaar gedurende meer dan n generatie op hetzelfde hof in de Schoonstraat opgevolgd.  De gezinnen De Neve stonden hoog in aanzien en schonken aan de kerk, priesters, religieuzen en begijntjes en aan de maatschappij belangrijke politici, zoals burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en notabelen.

Jan De Neve, een van de twee zonen van Martin en Anna Dobbelaere en gehuwd was met Martina Standaert, had slechts twee dochter; Joanna, geboren te Evergem op 20-7-1695 en Maria, geboren te Evergem op 26-7-1699, waarvan geen afstammelingen kwamen zodat deze tak vroeg uitstierf.

Met Seger, de tweede zoon van Martin en Anna Dobbelaere, liep het heel anders af.  Hij huwde driemaal en had uit deze echtverbintenissen acht kinderen.  We beschouwen hem dan ook als de stamvader van de familie De Neve die we in deze genealogie zullen behandelen.
ADE NEVE Seger, filius Martin en Dobbelaere Anna
o Evergem24-2-1653
Evergem9-12-1715
x Sleidinge1672

TAETS Magdalena, filia Geert en Vandersluys Joanna
o Sleidinge1650
Evergem1678
Uit het huwelijk van Seger en Magdalena Taets zijn ons geen kinderen bekend.
Na het overlijden van Magdalena Taets, hertrouwde Seger De Neve te Ertvelde in 1675 met

DHAENENS Joanna, filia Joos
o Ertveldde1655
Evergem29-3-1680

Seger had bij zijn tweede echtgenote Joanna Dhaenens slechts n zoon ;

DE NEVE Andries
o Sleidinge1679
Sleidinge6-11-1714
x1710
VAN EENAEME Georgina, filia Jan
o


Na het overlijden van Andries, hertrouwde zijn weduwe Georgina Van Eenaeme met zekere Jooris Diericx.  Uit het huwelijk van Andries en Georgia Van Eenaeme sproten twee kinderen: De Neve Jan, o Evergem 14-9-1710 en De Neve Maria, o Evergem 17-5-1713.
Wanneer Seger De Neve 1680 zijn tweede vrouw verloor, hertrouwde hij voor een derde maal met

DHONDT Judoca, filia Livien en Verhooghstraete Catharina
o Ertvelde18-8-1656
Evergem2-7-1715

Uit dit derde huwelijk van Seger en Judoca Dhondt sproten acht kinderen.

A1 DE NEVE Jan
o Evergem1680
x VAN DAMME Elisabeth
xx MONNAERS Joanna
( die volgt blz 3)

2 DE NEVE Anna
o Evergem1682
x CORNELIS Peter


3 DE NEVE Maria
o Evergem1684
Evergem1-1-1753
x
EVERAERT Lucas
o
Evergem-Langerbrugge.
Lucas Everaert was te Evergem-Langerbrugge in het kanaal gesukkeld en verdronken op 11-4-1724.  Zijn lijk werd enkele dagen nadien uit het kanaal opgevist op het grondgebied van Zelzate.  Hij liet een weduwe en vijf kinderen na.

4DE NEVE Christoffelijne
o Evergem1686


5DE NEVE Petronella
o Evergem1696

A2DE NEVE Christoffel
o Evergem1698
x CRIEL Judoca
( die volgt blz 19)

7 DE NEVE Joanna
o Evergem1702


8DE NEVE Jacob
o Evergem1705


9DE NEVE Judoca
o Evergem1706
x MARTENS Jan
xx VERHEYE Peter, filius Jan en Bral Joanna
o Eeklo20-8-1694
Eeklo13-7-1762

Peter Verheye was eerst gehuwd geweest te Eeklo op 23-2-1721 met De Craene Petronell, dochter van Peter en Pynckel Joanna Adriana.  o Eeklo 25-3-1700 en er 27-11-1756.
Seger woonde altijd te Evergem op zijn hoeve in de Schoonstraat in de wijk Vierlinden, waar hij en zijn drie echtgenoten overleden en begraven liggen.
Twee zonen van Seger uit zijn derde huwelijk met Judoca Dhondt hebben het geslacht voortgezet; Jan, voor een eerste maal gehuwd met Elisabeth Van Damme en daarna met Joanna Monnaers, die volgt onder A1 en Christoffel, getrouwd met Criel Judoca, die volgt onder A2.
A1DE NEVE Jan, filius Seger en Dhondt Judoca uit zijn derde huwelijk.
o Evergem
Evergem26-10-1747
x1720

VAN DAMME Elisabeth, filia Jan en Hamerlynck Livina
o
Evergem25-9-1736
xx
MONNAERS Joanna, filia Martin
o

Kinderen uit het eerste huwelijk met Van Damme Elisabeth:

1DE NEVE Maria Jacoba
o Evergem12-10-1719
x LIPPENS Daniel, filius Jan en Martens Francisca


B1 DE NEVE Christoffel
o Evergem1720
x VANDE WATTYNE Petronella
( die volgt blz 4)

3 DE NEVE Peter
o Evergem1725

4 DE NEVE Christoffelijne
o Evergem1727
x VEREECKEN Jan
xx DE SMET Jacobus

B2 DE NEVE Jan
o Evergem23-17-1729
x DE GESELLE Petronella
( die volgt blz 6 onderaan)

6 DE NEVE Petronella
o Evergem1730
x Evergem15-1-1767
x RAMANT Jan

Kinderen uit het tweede huwelijk van Jan en Monnaers Joanna:

7DE NEVE Christina Joanna
o Evergem1739
x VAN HECKE Jan

8DE NEVE Jacob
o Evergem1741


9DE NEVE Bernard
o Evergem1743

10DE NEVE Joanna Livina
o Evergem9-7-1746

11DE NEVE Jooris ( Georges)
o Evergem18-6-1748
Evergem22-3-1765

B1DE NEVE Christoffel, filius Jan en Van Damme Elisabeth
o Evergem1720
Evergem14-12-1770
x1763
VANDE WATTYNE Judoca Petronella, filia Peter en De Smet Joanna
o1736
Evergem24-12-1801

Judoca Vande Wattyne hertrouwde nadien te Evergem op 11-6-1772 met Jacob Haemerlinck.  Ze woonden te Evergem op de wijk Vierlinden.  Christoffel was schepen van het graafschap Evergem.
Ze wonnen :

1 DE NEVE Maria Catharina
o Evergem2-6-1764
Evergem8-5-1785

2DE NEVE Jacoba
o Evergem9-3-1766


3DE NEVE Carola
o Evergem3-3-1768
Evergem2-4-1768

C1DE NEVE Jacob Frans
o Evergem7-4-1770
x STANDAERT Joanna Catharina
( die volgt )

C1DE NEVE Jacob Frans, filius Christoffel en Vande Wattyne Judoca Petronella.
o Evergem7-4-1770
Evergem14-5-1844
x Waarschoot20-10-1807

STANDAERT Joanna Catharina, filia Jooris en De Vlieger Maria Patronella.
o Waarschoot19-4-1783
Evergem22-12-1862
Uit dit huwelijk kwamen elf kinderen voort.
1DE NEVE Jacob Frans
o Evergem5-8-1808
Evergem4-11-1885

2DE NEVE Livien
o Evergem13-1-1810
Evergem15-7-1893

3DE NEVE Marie Caroline
o Evergem28-12-1811
Evergem19-3-1839

4DE NEVE Seraphina
o Evergem17-1-1814
Evergem26-3-1838
5DE NEVE Veronica
o Evergem5-4-1816
Gent
Ze was begijntje in het Klein begijnhof te Gent

6DE NEVE Sophie
o Evergem6-6-1818
Gent25-11-1880
ze was begijntje in het Klein begijnhof te Gent

7DE NEVE Rosalie
o Evergem4-10-1819
Gent18-3-1903
ze was ingetreden als begijntje in het convent Huishove in het Klein begijnhof te Gent op 9-10-1854.

8DE NEVE Jan
o Evergem5-7-1821
Destelbergen11-4-1898
Jan trad in het Seminarie te Gent op 1-10-1843, werd priester gewijd te Gent op 20-3-1847, was onderpastoor te Ronse op 28-10-1847, pastoor te Waarschoot op 18-7-1848, vertrok als missionaris op 29-9-1856 naar de missie van Detroit-Michigan, werd nadien Vicaris-Generaal op 6-1-1860, huisprelaat van de Paus in 1870 en werd na zijn dood begraven in Park-Heverle op 18-4-1898.

9DE NEVE Bernard
o Evergem26-3-1823
Evergem2-6-183

10DE NEVE Pauline
o Evergem2-9-1825
Zomergem21-7-1898
x Evergem30-1-1856
BULTINCK Eduard, z v Peter en Petronella Theresia Versluyso Zomergem16-3-1816
Zomergem22-11-1884
Eduard was gedurende 36 jaar lid van de gemeenteraad in Zomergem en gedurende 30 jaar schepen van dezelfde gemeente.Ze hadden vier kinderen.

11DE NEVE Justine
o Evergem20-4-1827
Evergem6-4-1829

Van de elf kinderen uit het huwelijk van Jacob Frans en Joanna Catharina Standaert is er slechts n dochter gehuwd geweest, n.l. Pauline met Eduard Bultinck, zodat de naam De Neve hier ophield.
B2DE NEVE Jan, filius Jan en Van Damme Elisabeth
o Evergem23-12-1729
Evergem2-11-1791
Ertvelde4-5-1766
DE GESELLE Petronella, filia Joos en Van Heveren Livina
o Ertvelde7-2-1730
Evergem21-9-1794
Ze wonnen :
C2DE NEVE Peter Jan
o Evergem2-7-1767
x BUYSSE Maria Jacoba
( die volgt )

C3DE NEVE Jacob Frans
o Evergem19-2-1759
x VAN VLAENDEREN Caroline
( die volgt blz 18)C2 DE NEVE Peter Jan, filius Jan en De Geselle Petronella
o Evergem2-7-1767
Evergem7-5-1840
x Evergem1795

BUYSSE Maria Jacoba, filia Christoffel en Van Loo Joanna
o Evergem1766
Evergem29-9-1844

Ze wonnen :
1DE NEVE Jacob Frans
o Evergem1796
Evergem2-6-1888

2DE NEVE Maria Catharina
o Evergem28-11-1797
3 DE NEVE Peter
o Evergem23-3-1800
Lochristi15-5-1884
x
VANDER VAET Lucia
o Lochristi1800
Lochristi20-7-1886

4DE NEVE Paul
o Evergem23-3-1800
Evergem3-5-1836
priester

D1DE NEVE Jan Baptist
o Evergem18-9-1805
x COCQUYT Pelagie Pauline
( die volgt )

6DE NEVE Bernard
o Evergem19-9-1807
Ronsele23-1-1889
Bernard woonde als jonkman bij zijn broer Livien die volgt

D2DE NEVE Livien
o Evergem14-6-1809
x MARTENS Coleta Francisca
( die volgt )
D1DE NEVE Jan Baptist, filius Jan en Buysse Maria Jacoba
o Evergem18-9-1805
Evergem23-12-1869
x Lovendegem2-5-1838

COCQUYT Pelagie Pauline, filia
o


Ze wonnen;
1DE NEVE Eulalie
o Evergem26-7-1839
x Evergem15-4-1865
DE BAERE Amand
o Lochristi17-3-1825

2DE NEVE Marie Stephanie
o Evergem28-9-1840

3DE NEVE Mathilde
o Evergem26-1-1843
Evergem3-4-1905
x VEREECKEN Jacob
( geen kinderen )

4DE NEVE Aloysia Prudentia
o Evergem11-2-1845
Sint-Amandsberg14-4-1922
Aloysia Prudentia trad in het Klooster der Arme Claren Recoletten te Gent op 21-6-1869, werd er geprofest op 27-6-1870 en was gedurende vijftien jaar overste van het klooster onder religieuse naam van moeder Anna.

E1DE NEVE Peter
o Evergem21-7-1846
x DE SCHEEMAECKER Maria Stephanie
( die volgt )

6DE NEVE Bernard Theofiel
o Evergem29-10-1850
Evergem15-6-1901
( ongehuwd )

7DE NEVE Rosalie
o Evergem4-9-1849
Evergem19-4-1923
( ongehuwd )


E1DE NEVE Peter, filius Jan Baptist en Cocquyt Pelagie Pauline
o Evergem21-7-1846
Evergem2-9-1895
x Evergem16-6-1875

DE SCHEEMAECKER Maria Stephanie, filia
o

Ze kregen zeven kinderen.

1DE NEVE Naamloos
o Evergem1876
Evergem1866

2DE NEVE Theofiel Bernard
o Evergem8-2-1878
Evergem15-6-1901

F1DE NEVE Jules
o Evergem26-1-1882
x CLEEMPUT Louise Mathilde
( die volgt )

4DE NEVE Amada
o Evergem23-3-1883
Evergem11-4-1963

F2DE NEVE Remi
o Evergem11-8-1884
x HEMELSOET Maria Ludovica
( die volgt )

6DE NEVE Gustaaf
o Evergem10-10-1885
Evergem22-4-195
( ongehuwd )

7DE NEVE Paulus
o Evergem16-7-1877
Evergem21-1-1888

8DE NEVE Emiel Clement
o Evergem22-9-1888
Evergem10-9-1890

9DE NEVE Maria
o Evergem12-11-1893
x VAN DURME Remi

F1DE NEVE Jules,filius Peter en De Scheemaecker Maria Stephanie
o Evergem26-1-1882
Sleidinge19-6-1952
x

CLEEMPUT Louise Mathilde, filia
o Evergem4-12-1882
Sleidinge27-8-1936

Uit dit huwelijk kwamen acht kinderen voort.

1DE NEVE Albertina
o Evergem
x BRAECKMAN Roger

2DE NEVE Clara
o Evergem22-1-1910
Sint- Amandsberg9-8-1961
x MOORTGAT Frans

3DE NEVE Gustaaf
o Evergem

x
DE VLIEGER Irma
o


Ze wonnen :

DE NEVE Ghiselle
o

DE NEVE Willy
o

DE NEVE Jenny
o

DE NEVE Annie
o

4DE NEVE Robert
o Evergem
x
VAN EENOO Marcella
o

ze kregen;
DE NEVE Hugo
o

DE NEVE Hubert
o

5DE NEVE Ren
o Evergem
x
DE CUBBER Renata
o


6DE NEVE Magdalena
o Evergem
x
WILLEMS Adhemar
o
7DE NEVE Marie Stephanie
o Evergem
x
DE ZUTTER Amed
o

8DE NEVE Remi
o Evergem 2-1-1918
Sleidinge5-2-1951
( ongehuwd )


F2DE NEVE Remi, filius Petrus en De Scheemaecker Maria Stephanie
o Evergem11-8-1884
Gent9-11-1965
x Evergem3-6-1909

HEMELSOETE Maria Ludovica, filia
o Evergem11-8-1880
Moortzele29-12-1916

Ze kregen acht kinderen.
1DE NEVE Maria
o Evergem22-8-1909
x EVRARD Germaine

2DE NEVE Jules
o Evergem1910

3DE NEVE Aim
o Evergem22-12-1911
x VAN BELLINGHEM

4DE NEVE Andr
o Evergem13-11-1913
vertrokken naar Amerika.

5DE NEVE Margaretha
o Evergem9-2-1914
x DE GROOTE Camiel

6DE NEVE Madeleine
o Evergem16-1-1915
x STEYAERT Roger

7DE NEVE Alida
o Evergem29-12-1915
x LEDOUX Leon

8DE NEVE Germaine
o Evergem11-12-1916
x VANDER SANDEN Peter Jan
.De tak RONSELE van de familie DE NEVE.

De tak Ronsele, die momenteel aan zijn zevende generatie toe is, stamt uit de zogezegde vaderstam Evergem, met het huwelijk te Zomergem op 26-9-1838 van Livien De Neve, filius Peter Jan en Buysse Maria Jacoba, met Martens Coleta, dochter van Guillelm en De Pauw Joanna Maria.  Livien was geboren te Evergem op 14-6-1809 en stierf te Ronsele op het Goed ten Boomgaarde of het Hof van Pilkem, in de Ronselstraat ,waar hij na zijn huwelijk op 3-3-1887als landbouwer was gaan wonen.  Zijn echtgenote Coleta Martens werd geboren te Zomergem op 25-9-1807 en stierf te Ronsele op haar hoeve op 9-7-1880..
Het Goed ten Boomgaarde of het Hof van Pilkem, was een oude hofstede van 20 bunder of nagenoeg 27 hectaren groot, die gelegen was binnen Ronsele, langheen een smalle dreef die uitgaf op de Ronselestraat en reeds in 1334 wordt vermeld in de rekeningen van de Oudburg en nadien in het renteboek van de heerlijkheid van Ronsele anno 1469 en toen eigendom was van de dorpsheer Anselme Opicius Adorne, een telg uit een adellijk geslacht afkomstig van Genua in Italie en hier te Damme was verzeild geraakt als invloedrijke en machtige bankiers.
Het Goed ten Boomgaarde was van het type hofsysteem, gekenmerkt door een meerledige bouw van aparte bedrijfsgebouwen, die los van elkaar, samen met het woonhuis verspreid stonden op het erf, dat afgesloten was door een brede walgracht en een poortgebouw.
Livien was hier samen komen wonen met zijn echtgenote en zijn ongehuwde broer Bernard, die jondman zou blijven en later op het hof zou overlijden.
Livien, die uit een zeer welstellende boerenfamilie stamde was een zeer welstellend landbouwer die veel land onder de ploeg had en ook verscheidene eigendommen bezat te Ronsele en in Zomergem.  Politiek ambitieus was hij vanaf zijn komst in Ronsele, lid van de armraad en de kerkraad, werd spoedig schepen en was burgemeester van 1879 tot 1884.  Hij had ook de bijnaam van schapenboer, wat hij ook voor een deel was, want op het hof stond een ruime schaapstal met een schapendrift van meer dan honderd koppen.
Tijdens de pachttermijn van Livien De Neve was de hofstede eigendom van de nobele familie Dons de Lovendegem.  Livien liet de pacht van de hofstede in 1876 over aan zijn zoon Paulus die hierna volgt.
Uit het huwelijk van Livien De Neve en Coleta Martens, sproten vijf kinderen.

1 DE NEVE Maria Caroline
o Ronsele1-8-1839
Zomergem30-1-1909
x Ronsele31-5-1860
WELVAERT Jan Baptist, filius Petrus en Putman Theresia,uit een zeer vooraanstaand boerengeslacht uit de wijk Meirlare in Zomergem.
o Zomergem9-4-1827
Zomergem24-8-1906
Zie hiervoor onze genealogie van de familie WELVAERT.

2DE NEVE Prudence
o Ronsele1-11-1841
Ronsele25-4-186
( ongehuwd )

3DE NEVE Eduard
o Ronsele11-2-1844
Ronsele11-8-1883
( ongehuwd )

E2DE NEVE Paulus
o Ronsele22-11 1846
x SIERENS Mathilde
xx Sierens Benonie
( die volgt )
5DE NEVE Marie Louise
o Ronsele30-9-1849
Ronsele3-7-1877
( ongehuwd )

E2DE NEVE Paulus, filius Livien en Martens Coleta
o Ronsele22-11-1846
Zomergem9-7-1924
x Zomergem20-11-1871

SIERENS Mathilde, filia Jan Baptist en Van Hecke Maria Theresia
o Zomergem4-5-1851
Zomergem8-8-1875
xx Zomergem31-5-1876

SIERENS Benonie, filia Jan Baptist en Bultinck Coleta
o Zomergem21-10-1851
Ronsele21-12-1923

Paulus was zijn vader Livien als pachter van het Goed ten Boomgaarde opgevolgd en bleef er wonen tot in 1911, wanneer hij de pacht overliet aan Francis Saelens en met zijn gezin verhuisde naar een andere hoeve op het dorp van Ronsele, die vanouds de naam droeg van het Hof te Ronsele, dat ook wel eens het Molenhof werd genoemd, omdat binnen het hof een korenwindmolen stond.  Paulus had het hof met wat omliggend land rond 1875 afgekocht van de erfgenamen van barones Marie de Peuthy, weduwe van baron Gaspar Ghislain de Draek, die een zoon was van Frans Frederick de Draek, laatste feodale heer van de heerlijkheid van Ronsele.  Het hof bestond uit een woonhuis, een bakhuis en een stalling.  In 1892 liet Paulus de oude woning slopen en liet op het erf een groot herenhuis bouwen met een verdiep en tevens een ruime schuur.  De letters P.D.N. met het jaartal 1892 in de ankers van de zijgevel, moeten ons nu nog aan deze bouw herinneren.  Paulus heeft waarschijnlijk nooit op het hof gewoond, maar gaf het in pacht aan een landbouwer.  Hij liet omstreeks 1875 naast het hof een andere ruime woning optrekken in de trant van deze op het hof, en daar nam hij zijn intrek.
Verder liet hij nog verschillende wijzigingen doorvoeren, zo o.a. bouwde hij naast de zijne, een nieuwe woning die hij verhuurde aan de veldwachter August Gryp.
Evenals zijn vader bezat Paulus verscheidene eigendommen in woonhuizen, landerijen en bossen binnen Ronsele, Oostwinkel en Zomergem.  Hij was een zeer welstellend inwoner van het dorp, want in de kiezerslijst van 1906 stond hij ingeschreven als grondeigenaar en op het kadaster stond hij naast de kasteelheer markies de Wavrin, als eersteklasser aangetekend, waardoor hij ook als eerste gemeentekiezer werd aangeduid.  In de kiezerslijst van 1924 wordt hij als rentenier vermeld.

Het Hof te Ronsele, dat eveneens in onheuglijke tijden werd opgetrokken en in een renteboek van de heerlijkheid van Ronsele, anno 1479 vermeld wordt, behoorde tot het foncier van de heerlijkheid en was toen eigendom van de dorpsheer, Anselme Opicius Adorne, een telg uit een voornaam adellijk geslacht uit Genua in Italie en reeds in de 13de eeuw naar Vlaanderen was afgezakt en als bankiers te Brugge en te Damme fungeerden.
Het Hof te Ronsele had een oppervlakte aan gebouwen en areaal, van 28 bunder of circa 27 hactaren.  In 1606, volgens een rekening van toen, waren de woning en de weinige dienstgebouwen nog in hout en leem opgetrokken met een strobedekking.  Tot aan het einde van het ancien rgime bleef de heerlijkheid van Ronsele aan de verwanten van de familie Adorne behoren, maar nadien bleef het hof eigendom van de opeenvolgende familieleden, tot aan de erfgenamen van baronnes de Baudequin - de Peuthy, weduwe van Gaspar Ghislain de Draek, die het rond 1875 te gelde maakten aan Paulus De Neve.  Na de verbouwing en nieuwbouw was het omheinde hof nog slechts 34 aren groot.
De molen van Ronsele, die sedert onachterhaalbare tijden op het Hof te Ronsele stond, samen met een rosmolen, wordt ook reeds vermeld in genoemd renteboek van de heerlijkheid anno 1479; beide molens werden door de dorpsheer aan een mulder verpacht, samen met het hof, telkens voor een termijn van zes jaar.  De molen is steeds eigendom gebleven van de eigenaars van de hofstede.  Paulus De Neve, op wiens hof de molen stond, heeft zelf nooit het maalbedrijf uitgebaat, maar gaf de molen in pacht aan mulder August Lomme, die uit een muldersfamilie stamde..  Wanneer August in 1915 op 77 jarige leeftijd op het hof stierf, ongehuwd was gebleven en dus geen opvolger had, was het molenbedrijf reeds rond 1909 stil gevallen en Paulus zag er geen heil in om de molen aan een andere mulder te verpachten.  In 1909 begon hij met de afbraak van de in onbruik geraakte molen en tijdens de beschieting van het dorp in 1914 werd hij neergeveld en totaal opgeruimd.  Evenals zijn vader werd ook Paulus aangezocht om deel uit te maken van kerk- en armraad, van het gemeentebestuur en werd schepen en nadien burgemeester van Ronsele van 1883 tot 1921 of gedurende 38 jaar.
Na het overlijden van zijn echtgenote Benoni Sierens in 1923, ging Paulus bij zijn zoon Henri wonen op diens hoeve aan de Brug over de Lieve op de wijk Stoktevijver, waar hij in1924 overleed.
Paulus had bij zijn eerste echtgenote Mathilde Sierens twee kinderen.  Uit zijn tweede huwelijk met Benoni Sierens kwamen geen kinderen voort.


1DE NEVE Marie Prudence
o Ronsele4-6-1872
Ronsele13-7-1948
x Ronsele14-5-1895
VAN HAELST Alfons, filius Leo en Calon Amelia
o Zuiddorp (Nederl.)12-4-1868
Ronsele6-11-1944

ze wonnen :VAN HAELST Paul
o Eeklo13-2-1896
Gent21-12-19
x ZENGERS Hubertine

VAN HAELST Anna
o Eeklo8-4-1897
Aalter (rustoord)15-7-1970
( ongehuwd )

VAN HAELST Leon
o Eeklo5-11-1899
Brugge27-2-1962
( ongehuwd )

VAN HAELST Robert
o Eeklo27-5-1901
Aalter3-5-1967
Robert werd priester gewijd te Gent op25-5-1929, werd subregent in het Sint Gregorius-Instituut te Ledeberg, onderpastoor te Eeklo op 27-7-1934, pastoor te Aalter-brug op 30-4-1950 en nam eervol ontslag op 29-9-1967.

VAN HAELST Julien
o Eeklo11-7-1903
Ronsele29-9-1946
( ongehuwd )
F2DE NEVE Henri
o Ronsele7-9-1873
x LYBAERT Ida Maria
( die volgt )F2DE NEVE Henri, filius Paulus en Sierens Mathilde
o Ronsele7-9-1873
Zomergem25-1-1941
x Lovendegem13-11-1903

LYBAERT Ida Maria, filia Peter-Victor en Van Campe Julia
o Lovendegem1-7-1872
Zomergem10-4-1939

Na zijn huwelijk ging Henri met zijn echtgenote naar Lovendegem wonen, waar ze hun eerste kind kregen.  Op 22 juni 1905 kwam het jonge gezin terug naar het Hof te Ronsele of de Molenhoeve, waar Henri zijn vader Paulus als landbouwer opvolgde, die ondertussen verhuisd was naar een nieuwe woning die hij had laten bouwen enkele tientallen meter verder in dezelfde dorpstraat.  In mei 1919 verhuisde Henri met zijn gezin, dat toen drie kinderen telde, naar een nieuwe hofstede te Zomergem op de wijk Stoktevijver, langsheen de Lieve aan de brug, waar hij en zijn echtgenote overleden.  Henri werd op het Hof te Ronsele opgevolgd door Alberic De Wispelaere, zijn schoonbroer, die gehuwd was met Maria Lybaert, de zuster van Ida, de vrouw van Henri.  Henri kende op het einde van zijn leven nog een grote tegenslag.  Tijdens de beruchte Slag van Ronsele, tijdens de meidagen van 1940, tussen de geallieerden en de duitsers, werd zijn woning en de schuur in brand geschoten en schier totaal vernield.  Het woonhuis werd heropgebouwd op de funderingen van het voorgaande, maar de schuur werd totaal gesloopt en naar een andere plaats op het erf nieuw opgetrokken.  Deze toestand vinden we aldaar nog terug.  Ondertussen was Henri met zijn gezin gaan wonen in een huis dat naast het hof stond.  Henri heeft de totale heropbouw niet meer mogen beleven want hij stierf enkele maanden nadien op 25-1-1941.  Uit dit huwelijk sproten drie kinderen:
1DE NEVE Adrienne
o Lovendegem4-3-1904
Gent28-9-1952
x Zomergem22-9-1925
DE SMET Lucien
o Zomergem19-5-1897
Zomergem28-12-1977

DE SMET Marie-Jose
o Zomergem1-7-1928
x Lokeren12-7-1961
GOETHALS Eric
o Zomergem8-11-1934
Elzele ( door ongeval) 1-10-1970

DE SMET Marie Antoinette
o Zomergem26-3-1932
x Zomergem15-2-19555
VAN HECKE Julien
o Beveren2-3-1932

Van Hecke Adrien
o Lokeren25-2-1960
x

VAN HECKE Christophe
o Lokeren6-11-1964
G1DE NEVE Robert
o Ronsele29-9-1907

x VAN DE WALLE Bertha
( die volgt )

3DE NEVE Anna Alice
o Ronsele3-11-1910
x Zomergem23-8-1934
DE LA MANE Albert
o Brussel23-10-1903
Gent14-5-1975
gescheiden te Gent21-9-1955
xx Gent10-4-1957
MORTIER Albert
o Zomergem27-5-1918

Uit het eerste huwelijk ;DE LA MANE Solange
o Gent23-5-1935
x Gent17-7-1963
MEUSSEN Fredy
o Tervuren20-2-1933
Gent7-10-1994

MEUSSEN Ingrid
o Gent3-7-1968

Uit het tweede huwelijk :MORTIER Marie Paule
o Gent
G1DE NEVE Robert, filius Henri en Lybaert Ida Maria
o Ronsele29-9-1907
Eeklo25-10-1980
x Zomergem16-2-1928

VAN DE WALLE Bertha, filia August en Van Hecke Eveline
o Zomergem8-5-1905
Eeklo17-8-1991

Robert had na zijn huwelijk het bedrijf op de hoeve van zijn vader Henri overgenomen en was er blijven wonen, en daar werden ook al zijn kinderen geboren.

Robert was een graaggeziene figuur in de gemeente en was lid van verscheidene genootschappen vereerd met meerdere eretekens.
Uit het huwelijk van Robert en Bertha Van De Walle kwamen de volgende nazaten :

H1DE NEVE Etienne
o Zomergem8-5-1928
Brugge (kliniek)27-11-1971
x
REYSERHOVE Lisette
o

DE NEVE Rik
o27-12-1952
x
DE KEYSER Martine
o

DE NEVE Nica
o1972

DE NEVE Els
o1974

DE NEVE Luc
o Brugge26-1-1954
Brugge29-1-1973

H2DE NEVE Paul
o Zomergem19-3-1930
x
LOOTENS Suzanne Alice
o14-5-1931

DE NEVE Guy
o Eeklo8-5-1957
x Lochristi4-7-1983
DIERINCK Martine
o23-1-1961

DE NEVE Julia
o Eeklo25-6-1984

DE NEVE Francis
o Eeklo7-5-1986
DE NEVE Isabelle
o Eeklo1963

H3DE NEVE Mia
o Zomergem14-1-1936
x Zomergem13-1-1960
DOSSCHE Astre
o Drongen16-2-1936

H4DE NEVE Paula
o Zomergem2-1-1938
x Zomergem10-12-1962
DOSSCHE Valre
o Drongen6-10-1933

DOSSCHE Paul
o Antwerpen10-4-1964
x Kortrijk5-3-1994
VAN CAUWELAERT de WYELS
o Eeklo10-9-1966


DOSSCHE Benjamin
o Oostende22-8-1997

DOSSCHE Hannah
o Oostende22-8-1997

C3DE NEVE Jacob Frans, filius Jan en De Geselle Petronella
o Evergem19-2-1769
Evergem2-2-1808
x1799

VAN VLAENDEREN Caroline, filia Jacob en Van Kerckvoorde Maria Jacoba
o1775


Ze wonnen :

1DE NEVE Jan
o Evergem1795


2DE NEVE Francisca
o Evergem24-3-1797
Evergem29-10-1870

3DE NEVE Maria Catharina
o Evergem9-5-1798
Sint-Amandsberg als begijntje in het begijnhof aldaar
op 15-6-1891

4DE NEVE Coletha Jacoba
o Evergem12-12-1799
Evergem20-11-1811

D3DE NEVE Jan Baptist
o Evergem1803
x DE REU Coletha
( die volgt )

6DE NEVE Bernard
o Evergem6-8-1805
Evergem20-3-1846

7DE NEVE Peter Jacob
o Evergem9-10-1807
Evergem18-3-1883
( ongehuwd )

D3DE NEVE Jan Baptist, filius Jacob en Van Vlaenderen Caroline
o Evergem1803
Zomergem12-10-1846
x

DE REU Coleta, filia
o
Lovendegem23-2-1873

Uit dit huwelijk werden geboren :

1DE NEVE Philomene
o Lovendegem10-1-1838
Evergem5-7-1882
x Lovendegem10-5-1870
VANDER Beken Angelus
o
Evergem1881
Ze hadden n kind, Vander Beken Marie-Jose, o Evergem 25-3-1873 en aldaar 9-6-1897.

2DE NEVE Maria Sylvia
o Lovendegem8-12-1840
Evergem11-9-1889

3DE NEVE Maria Theresia
o Lovendegem5-5-1846
Sleidinge3-3-1902
x17-6-1874
BOTERMAN Frans
o Sleidinge11-3-1846
Sleidinge20-2-1922
Ze kregen zeven kinderen, allen o te Sleidinge tussen 1875 en 1887.
Aangezien er geen mannelijke afstammelingen waren stierf de naam De Neve als erfgenamen van Jacob Frans en Van Vlaenderen Cornelia hier uit.
Een tweede zoon van Seger De Neve uit zijn derde huwelijk met Dhondt Judoca, namelijk Christoffel, had een grote schare van nakomelingen die hierna volgen.

A2DE NEVE Christoffel, filius Sefer en Dhondt Judoca
o Evergem1698
Evergem4-12-1779
x1720
CRIEL Judoca, filia Gillis en De Prince Agnes
o Evergem1700
Evergem1-1-1738

Ze wonnen :
B3DE NEVE Jan
o Evergem1721
x VAN LAERE Joanna Maria
xx GOETHALS Isabelle
xxx DE LANGE Cornelia
( die volgt )
B4DE NEVE Karel
o Evergem1724
x MUSSCHE Louise
( die volgt blz 22)

3DE NEVE Gerard
o Evergem1729
Evergem18-8-1807
( ongehuwd )

B5DE NEVE Jacob
o Evergem1730
x VAN HYFTE Isabelle
( die volgt blz 33)
B3DE NEVE Jan, filius Christoffel en Criel Judoca
o Evergem1721
Evergem
x1746
VAN LAERE Joanna Maria, filia Laureins en Moens Petronella
o
Evergem23-6-1757
xx22-9-1757
GOETHALS Isabella, filia Frans en Haemers Judoca
o
Evergem20-10-1763
xxx1765
DE LANGE Cornelia, filia
o


Kinderen uit het eerste huwelijk van Jan met Joanna Maria Van Laere :

1DE NEVE Livien Jan
o Evergem3-9-1747
Evergem15-11-1770

2DE NEVE Bernard
o Evergem5-9-1749
Evergem30-5-1754

3 DE NEVE Jacob
o Evergem18-3-1752
Evergem5-9-1754

4DE NEVE Jan Baptist
o Evergem1-1-1754
Evergem10-8-1794

5DE NEVE Maria Catharina
o Evergem26-11-1755
Evergem8-5-1785

Kinderen uit het tweede huwelijk van Jan met Isabella Goethals :

6DE NEVE Joanna Jacoba
o Evergem22-10-1758
Evergem24-4-1765

7DE NEVE Jacob Frans
o Evergem28-5-1760
Evergem4-7-1764

8DE NEVE Peter Bernard
o Evergem20-2-1763
Evergem6-6-1763
Kinderen uit het derde huwelijk van Jan met Cornelia De Lange :

C4DE NEVE Peter Jan
o Evergem21-7-1766
x GOETHALS Joanna Catharina
( die volgt )

10DE NEVE Jan Frans
o Evergem7-10-1767


11 DE NEVE Joanna Maria
o Evergem17-1-1769
ze huwde omstreeks 1791 met ACKE

C4DE NEVE Peter Jan, filius Jan en De Lange Cornelia
o Evergem21-7-1766
Evergem16-3-1843
x Evergem7-6-1791

GOETHALS Joanna Catharina, filia Gillis en De Baerdemaecker Livina Francisca
o Evergem13-3-1759
Evergem18-11-1843

Ze wonnen :
1DE NEVE Domonique
o Evergem30-1-1794

D4DE NEVE Jan Frans
o Evergem13-2-1797
x COPPENS Maria Judoca
( die volgt )

3DE NEVE Maria Catharina
o Evergem28-11-1797
Sint-Amandsberg15-6-1891
Maria Catharina trad als begijntje in het begijnhof van Sint-Amengsberg op 30-4-1827, werd gekleed in het convent Ter Velden op 23-8-1828, gesteed op 25-2-1829 en werd overste van het convent Ter Straeten op 18-7-1844.
4DE NEVE Regina
o Evergem3-2-1798


5DE NEVE Bernard
o Evergem17-5-1801

6DE NEVE Jan Baptist
o Evergem17-5-1801
Evergem28-2-1838
( ongehuwd )

7DE NEVE Maria Jacoba
o Evergem1802
Evergem17-1-1835

8DE NEVE Livien
o Evergem23-2-1804
Sleidinge na1837

D4DE NEVE Jan Frans, filius Peter Jan en Goethals Joanna CATHARINA
o Evergem13-2-1797

x1839

COPPENS Maria Judoca, filia
o


Ze wonnen drie kinderen :
1DE NEVE Regina
o Evergem22-2-1840


2DE NEVE Justine
o Evergem27-4-1841


3DE NEVE Seraphine
o Evergem29-11-1842
B4DE NEVE Karel, filius Christoffel en Criel Judoca
o Evergem1724
Evergem30-12-1800
x Evergema25-7-1772

MUSSCHE Ludovica, filia Livien en De Vos Livina
o Evergem1748
Evergem20-4-1812
Uit dit huwelijk sproten vijf kinderen :

1DE NEVE Livina
o Evergem27-6-1773
Evergem9-1-1835
x BUYSSE Jan Baptist

2DE NEVE Livien
o Evergem1777
Evergem18-2-1798

C5DE NEVE Jacob Frans
o Evergem14-9-1778
x DE GESELLE Caroline Petronella
( die volgt )

4DE NEVE Petronella Theresia
o Evergem1782
Evergem9-5-1833

5DE NEVE Jan Baptist
o Evergem1783
Evergem20-1-1838C5DE NEVE Jacob Frans, filius Karel en Mussche Ludovica
o Evergem14-9-1778
Assenede23-10-1844
x Ertvelde21-2-1802

DE GESELLE Caroline Petronella, filia Jan Frans en Cardon Marie Anne
o Ertvelde12-12-1777
Assenede5-5-1838
Op het einde van 1806 kwamen Jacob Frans en Caroline Petronella De Geselle zich te Assenede vestigen op een hoeve op de wijk de Triest , waar het gezin gedurende 36 jaar lief en leed hebben gedeelden hadden toen reeds drie kinderen.  Uiteindelijk zouden uit hus echtverbintenis 14 kinderen geboren worden, waarvan de meesten kort na hun geboorte overleden.  Slechts twee zonen zouden de naam en het geslacht voortzetten; Peter, die huwde met Felicata Hollebosch en Jacob Bernard, gehuwd met Sofie Jozefa Pieters, die volgen.  Volgens het kadaster van Assenede van 1-1-1880 bezat Jacob Frans De Neve in deze gemeente 17 en half hectaren eigendom.

Ze wonnen :

1DE NEVE Jan Baptist
o Evergem1801
Evergem1802

2DE NEVE Monica
o Evergem1802
Evergem1848

3 DE NEVE Jan Baptist
o Evergem1804
Evergem1858

4DE NEVE Joanna Maria
o Evergem1805
Evergem1805

D5DE NEVE Peter Jan
o Evergem1-4-1806
x HOLLEBOSCH Felicita
( die volgt blz 25)

6DE NEVE Bruno
o Assenede21-7-1807
Bruno werd priester gewijd te Gent op 15-12-1836, werd cuadjutor te Moortzele op 23-2-1837, onderpastoor te Beervelde op 30-9-1839, pastoor te Onkerzele op 6-7-1851; pastoor te Denderwindeke op 7-12-1863 en aldaar gestorven op 15-11-1877.

7DE NEVE Livien
o Assenede1810
Assenede1811

8DE NEVE Sophie
o Assenede1811
Assenede1-1-1843

9DE NEVE Maria Theresia
o Assenede1813
Assenede1813

10DE NEVE Francisca
o Assenede1814
Assenede1815

11DE NEVE Francisca
o Assenede1815


12DE NEVE Dominique
o Assenede1816
Assenede1817

13DE NEVE Livina
o Assenede1818
Assenede1818

14 DE NEVE Livien
o Assenede1816
Assenede1818

D6DE NEVE Jacob Bernard
o Assenede22-1-1819
x PIETERS Sophie
xx DE DECKER Francisca
( die volgt blz 36)

16DE NEVE Angeline
o Assenede1821
Assenede10-10-1836
D5DE NEVE Peter Jan, filius Jacob Frans en De Geselle Caroline Petronella
o Evergem1-4-1806
Assenede28-8-1883
x Assenede10-5-1837

HOLLEBOSCH Felicita, filia
o Assenede


Ze wonnen twaalf kinderen.

1DE NEVE Ivo
o Assenede1838
Assenede1856

2DE NEVE Peter
o Assenede21-6-1839
Assenede8-6-1901

3DE NEVE Octaaf
o Assenede1842
Assenede1863

E3 DE NEVE Dominic
o Assenede12-5-1844
x DE DECKER Nathalie
( die volgt )

5DE NEVE Sophie
o Assenede1846
Assenede1858

6DE NEVE Eugeen
o Assenede23-8-1848
Boekhoute12-11-1900
x RYCKAERT Maria
( geen kinderen )

7DE NEVE Virginie
o Assenede1850
Assenede1852

8DE NEVE Pelagie
o Assenede1851
Assenede1852

9DE NEVE Bernard
o Assenede15-4-1854
x GOOSSENS Rosalie
( die volgt )

10DE NEVE August
o Assenede1856
Assenede1857


11DE NEVE Alois
o Assenede8-5-1858
x VERCRUYSSE Maria
xx DE BAERDEMAECKER Esther
( die volgt )

12DE NEVE Jacob Frans
o Assenede1861
Assenede1861
E3DE NEVE Dominique, filius Peter Jan en Hollebosch Felicita
o Assenede12-5-1844
Assenede20-2-1914
x

DE DECKER Nathalie, filia
o


Ze wonnen :

1DE NEVE Leonie Marie
o Assenede7-5-1876


2DE NEVE Dominic
o Assenede28-3-1877
x CLAEYS Maria Francisca
( die volgt )

3DE NEVE Stepfanie Marie
o Assenede19-4-1878
Assenede16-12-1942
x DE SUTTER Theofiel

4DE NEVE Eugeen
o Assenede8-10-1879
Assenede11-4-1940

5DE NEVE Benoni
o Assenede20-6-1881
x VAN ACKER Julia
( die volgt )

6DE NEVE Edmond
o Assenede1-2-1883


7DE NEVE Louise
o Assenede1-8-1884
Assenede2-11-1955
x KERCKAERT Alfred

E3.2DE NEVE Dominic, filius Dominic en De Decker Nathalie
o Assenede28-3-1877
Assenede
x

CLAEYS Maria Francisca, filia
o Assenede16-9-1882
Assenede14-8-1942

Uit dit huwelijk sproten :

1DE NEVE Arthur
o Assenede1902
Assenede1904

2DE NEVE Irma
Assenede10-7-1903

3DE NEVE Eugeen
o Assenede1904

4DE NEVE Martha Augusta
o Assenede9-6-1906
x DE SMET

5DE NEVE Augusta
o Assenede8-9-1907
x MAENHAUT Theofiel

6DE NEVE Maurice
o Assenede5-7-1909

x
STOCKMAN Aline
o


DE NEVE Frieda
o Assenede5-1-1943
x VAN LOO L.

DE NEVE Christiaan
o Assenede21-4-1945
x ROEGIERS

DE NEVE Miriam
o Assenede15-10-1948
x SCHEPENS G.

DE NEVE Mireille
o Assenede7-8-1951
x VANDE VELDE P.


7DE NEVE Celine
o Assenede1910

E3.5DE NEVE Benoni, filius Dominic en De Decker Nathalie
o Assenede20-6-1881
Beke20-3-1963
x1906
VAN ACKER Julia
o Assenede15-8-1885
Waarschoot-Beke9-3-1944

DE NEVE Arthur Ferdinand
o Assenede6-1-1907

x1929
LAMMENS Martha
o


DE NEVE Lucien Benoni
o Assenede30-7-1930
x DE BAERE Paula

DE NEVE Linda
o

DE NEVE Marie Christiana
o

DE NEVE Irma
o Assenede17-6-1908
Boekhoute27-2-1980
x DE NEVE Gerard


DE NEVE Maurits
o Assenede7-5-1911

x
VAN HECKE Madeleine
o


DE NEVE Christiana
o
x VERGOTE Nol

DE NEVE Jeanine
o
x VAN VOOREN E.

DE NEVE Denise
o
x CARTEELS Marc
DE NEVE Johan
o
x Sint Niklaas8-4-1983
DE MUNTER Nico
DE NEVE Albert
o Assenede15-4-1916
Eeklo29-11-1977
x
VERSLUYS Julia
o Assenede1919
( geen kinderen )

DE NEVE Louise
o Assenede1919
x DHOORE G.
E4DE NEVE Peter, filius Jacob Bernard en De Decker Francisca, uit het tweede huwelijk.
o Assenede27-10-1855
Watervliet3-10-1942
x 1885

LAMMENS Pauline, filia
o


Uit dit huwelijk kwamen negen kinderen voort :

1DE NEVE Arthur
o Boekhoute16-4-1886
x DE VLIEGER E.
Ze hadden een dochter, Margriete, die naar de Verenigde Staten emigreerde.

2DE NEVE Emma
o Watervliet23-11-1889
Assenede29-9-1932
x DE DECKER Edmond

3DE NEVE Celina Joseph
o Watervliet11-4-1891
x VAN WAES Petrus

4DE NEVE Elvire
o Watervliet30-11-1892
Boekhoute2-5-1967
x DE BOCK Arthur

5DE NEVE Gustaaf
o Watervliet12-1-1894
Watervliet27-1-1918

6DE NEVE Alice
o Watervliet10-2-1896
religieuse als zuster Adhemar

7DE NEVE Agnes
o Watervliet23-4-1900
Watervliet21-6-1922

8DE NEVE Adhemar
o Watervliet14-4-1910
Watervliet29-11-1914

9DE NEVE Elfrieda
o Watervliet24-11-1913
x ELIAS MedardDE NEVE August, filius Jacob Bernard en De Decker Francisca, uit het tweede huwelijk.
o Assenede25-8-1862
Boekhoute8-6-1934
x Boekhoute1890

VANDER SYPE Maria Leonie, filia
o


Ze wonnen :

1DE NEVE Jules Camiel
o Boekhoute30-6-1891
Boekhoute7-3-1950
x
DE VLEESCHOUWER Maria
o


DE NEVE Maurice
o
x DE NEVE Anna
o

DE NEVE Frans
o
x VAN WAES

DE NEVE Hilaire
o
x DE NEVE Agnes

DE NEVE Gaston
o

2DE NEVE Clara Francisca
o Boekhoute9-1-1893
Boekhoute12-10-1934
x CATHOIR Theodule

3DE NEVE Irma
o BOEKHOUTE 9-1-1894
Boekhoute7-8-1952
x DE DECKER Cyriel

4DE NEVE Cyriel Jozef
o Boekhoute30-9-1895
Canadallas11-3-1959
x CLAEYS Clara Petronella

DE NEVE Anna
x DE NEVE Maurice

DE NEVE Proba
x DE NEVE Andr

5DE NEVE Alice
o Boekhoute18-2-1898
Eeklo13-3-1968
x CATTOIR Maurice

6DE NEVE Emiel Theoduul
o Boekhoute20-3-1902
Boekhoute20-3-1933
x CATTOIR Lea Maria

ze kregen :

DE NEVE Georges
o Boekhoute15-2-1926


DE NEVE Andre
o Boekhoute14-4-1928
x DE NEVE Proba


DE NEVE Cecila
o Boekhoute4-9-1930
x HOSTE Willy

DE NEVE Theofiel, filius Jacob Bernard en De Decker Francisca, uit tweede huwelijk.
o Assenede17-10-1864
Assenede6-6-1949
x

HOLLEBOSCH Leonie, filia
o


Ze kregen drie kinderen :

1 DE NEVE Cyriel Bernard
o Assenede9-10-1894
Antwerpen3-2-1957
x DE NOCKER Alice

2DE NEVE Irma Celina
o Assenede19-3-1896
Antwerpen20-3-1983

3DE NEVE Gerard
o Assenede16-9-1902
Boekhoute 27-7-1978
x DE NEVE Irma
ze hadden :
DE NEVE Luciien
x STEYAERT Maria

DE NEVE Denisa
x MEULEMAN Maurice

DE NEVE Willy
x DE REU Laura

DE NEVE Emiel, filius Jacob Bernard en De Decker Francisca, uit het tweede huwelijk.
o Assenede24-2-1869
Assenede18-10-1960
x1898
VERGEYLE Marie Stephanie, filia
o


Uit dit huwelijk kwamen twaalf kinderen voort :
1DE NEVE Gabrielle Marie
o Assenede19-9-1899
Assenede29-4-1906

2DE NEVE Eduard
o Assenede16-10-1902
Assenede7-8-1938

3DE NEVE Valentine
o Assenede7-9-1903
x Assenede3-10-1929
DHUYVETTER Alfons

4DE NEVE Maurice
o Assenede3-9-1904
Assenede6-2-1905

5DE NEVE Irma Leonie
o Assenede22-11-1905
x Assenede4-4-1929
MAENHOUT Adolf

6DE NEVE Alice
o Assenede14-7-1909

7DE NEVE Arthur Marie
o Assenede18-7-1910
x Assenede16-4-1936
DE BACKER Rachel
Ze wonnen :
DE NEVE Emiel
o Assenede27-7-1937
x DE BACKER Gilberte

DE NEVE Cecilia
o Assenede20-12-1941
x DE JONGHE Gaston

8DE NEVE Jozef
o Assenede26-1-1912
Assenede18-5-1912

9DE NEVE Gerard
o Assenede23-6-1913
x Assenede21-4-1941
VAN KERCKHOVE Elza

Ze wonnen :

DE NEVE Emiel
o Assenede1949

DE NEVE Rita
o Assenede1951
x VAN THUYNE Eric

DE NEVE Georges
o Assenede1956


10DE NEVE Alberta
o Assenede6-12-1915
x Assenede30-10-1940
DE DECKER August

11DE NEVE Gabrielle
o Assenede12-3-1917
Assenede16-7-1919

12DE NEVE Maria
o Assenede20-3-1922
Assenede20-3-1922

B5DE NEVE Jacob, filius Christoffel en Criel Judoca
o Evergem1730
Evergem14-6-1784
x Evergem19-1-1756

VAN HYFTE Isabella, filia Joos
o
Evergem10-3-1783
Ze wonnen twaalf kinderen :
1DE NEVE Peter Jacob
o Evergem27-11-1756
Evergem15-3-1757

C6DE NEVE Peter Jozef
o Evergem5-4-1758
x BUYSSE Anna Catharina
( die volgt )

3DE NEVE Joanna
o Evergem26-2-1760
Evergem11-4-1760

4DE NEVE Anna Catharina
o Evergem27-12-1761

5DE NEVE Bernard Frans
o Evergem30-2-1763
Evergem5-11-1824

6DE NEVE Bernard
o Evergem5-1-1764

7DE NEVE Coleta Bernarda
o Evergem16-9-1765

8DE NEVE Petronella Augusta
o Evergem15-1-1768

9DE NEVE Peter Jan
o Evergem14-10-1769
Evergem2-9-1794

10DE NEVE Carola
o Evergem17-10-1770


11DE NEVE Livina
o Evergem18-2-1773


12DE NEVE Bernard Frans
o Evergem1774


C6DE NEVE Peter Jozef, filius Jacob en Van Hyfte Isabella
o Evergem5-4-1758
Evergem7-9-1826
x Evergem9-1-1799

BUYSSE Anna Catharina, filia Christoffel en Van Loo Joanna
o Evergem4-1-1774
Evergem4-8-1814

Ze wonnen :
1DE NEVE Joanna Maria
o Evergem18-11-1799
Evergem18-9-1809

2DE NEVE Maria Jacoba
o Evergem16-11-1801
Evergem17-1-1835
x MOERAERT Bernard

3DE NEVE Livien Bernard
o Evergem15-4-1804
Evergem19-7-1804

4DE NEVE Coleta Bernarda
o Evergem21-5-1805

5DE NEVE Caroline
o Evergem20-8-1807

6DE NEVE Peter Jan
o Evergem14-3-1811
x DE WEVER Nathalie
( die volgt )

7DE NEVE Jan Baptist
o Evergem11-8-1812
Evergem8-3-1876
( ongehuwd )

DE NEVE Peter, filius Peter Jozef en Buysse Anna Catharina
o Evergem14-3-1811
Evergem13-8-1842
x Evergem8-5-1839

DE WEVER Nathalie, filia Livien en Van Hecke Isabelle
o Evergem1-3-1820
Evergem19-11-1895

na het overlijden van Peter, hertrouwde Nathalie De Wever met Jacob Steyaert.
Ze wonnen :

1DE NEVE Peter Jozef
o Evergem14-6-1840

2DE NEVE Seraphine
o Evergem30-10-1841
x Evergem30-9-1869
LIPPENS Peter, filius Andr en De Walsche Maria
o Evergem28-11-182

Uit dit huwelijk volgden geen afstammelingen.
D6DE NEVE Jacob Bernard, filius Jacob Frans en De Geselle Caroline
o Assenede22-1-1819
Assenede24-4-1904
x Boekhoute30-9-1844

PIETERS Sophie, filia Jan Baptist en Braet Sophie
o Boekhoute3-10-1821
Assenede31-3-1854
xx Zelzate3-10-1854

DE DECKER Francisca, filia
o


Kinderen uit het eerste huwelijk met Sophie Pieters:

1DE NEVE Alois
o Assenede1845


2DE NEVE Eulalie
o Assenede18-44-1846


3DE NEVE Virginie
o Assenede4-12-1847
Boekhoute19-6-1927
x BUYSSE Eduard
xx GEIRNAERT Vincent

4DE NEVE Victorine
o Assenede3-7-1849
Watervliet30-8-1927
x Assenede29-10-1879
DE BOCK Karel Lodewijk, filius Peter en Van Kerckvoorde
Sophie Julianao Boekhoute .6-5-1852
Watervliet4-11-1940

5DE NEVE (Naamloos)
o Assenede1850

6DE NEVE Maria Theresia
o Assenede1-3-1852
Assenede10-4-1935
x WAUTERS Theodoor

7DE NEVE Sofie
o Assenede1853
Assenede1853

Kinderen uit het tweede huwelijk met Francisca De Decker :
E4DE NEVE Peter
o Assenede27-10-1855
x LAMMENS Pauline

9DE NEVE Ida Maria
o Assenede27-2-1857
Assenede9-5-1935
x DE SMET Livien Jacob

10DE NEVE Pius Ludovicus
o Assenede2-6-1858
Assenede20-5-1916

11DE NEVE August
o Assenede1859
Assenede1859

12DE NEVE Eduard
o Assenede1-6-1861
Assenede22-12-1927
x BOONE Leonie

13DE NEVE August
o Assenede25-8-1862
x VANDER SYPE Marie Louise
( die volgt )

14DE NEVE Theofiel
o Assenede17-10-1864
x HOLLEBOSCH Leonie
( die volgt )

15DE NEVE Stephanie Marie
o Assenede26-4-1867
Assenede29-10-1937
x VERCRUYSSE Alois

16DE NEVE Emiel
o Assenede24-2-1869
Assenede18-10-1960
x VERGEYLE MarieDe ZOMERGEMSE tak van de familie DE NEVE.

Een zeer voorname tak van de familie DE NEVE is deze van Zomergem, waarvan de roots zeker tot medio de 16de eeuw teruggaan.  Of deze tak dezelfde wortels heeft als deze van Evergem, is uit onze opzoekingen niet gebleken en we durven het ook betwijfelen.
Om de Zomergemse tak van de familie de Neve aan de oorspronkelijke stam uit Evergem te koppelen, zouden we moeten teruggaan tot de roots van beide takken, namelijk tot een broer van de oudtsgekende stamvader, Seger De Neve, namelijk Arnold De Neve, wiens nazaten hierna volgen.  Maar uit onze bevindingen is gebleken, dat de vader van Seger een Martin was, terwijl de vader van Arnold een Livien was

Arnold, werd omstreeks 1594, waarschijnlijk te Zomergem geboren en stierf op zijn hoeve op de wijk Langeboeken te Zomergem op 12-9-1652.  Hij was te Zomergem gehuwd op 14-7-1619, met VAN HYFTE Suzanne, filia Jooris, die wellicht ook te Zomergem werd geboren circa 1594 en aldaar overleed op haar hofstede op het gehucht van Langeboeken op 22-9- 1667 in de ouderdom van 73 jaar.  Na zijn huwelijk was Arnold op de hoeve van zijn ouders gebleven, waarop hij geboren werd.en waar hij de stamvader werd van de Zomergemse tak van de familie De Neve.

Uit het huwelijk van Arnold en Suzanna Van Hyfte sproten de volgende kinderen :

1DE NEVE Catharina
o Zomergem23-5-1620
Zomergem22-5-1667
x Zomergem7-8-1649
BULTINCK Jan
o Zomergem 14-9-1625
Zomergem4-3-1691

Ze hadden vier kinderen: Abraham, o Zomergem8-12-1650, Maria, o Zomergem 30-1-1654, Arnold, o Zomergem 1-11-1655 en Joanna, o Zomergem 5-4-1657.

2DE NEVE Livien
o Zomergem20-6-1621
Zomergem17-9-1708

3DE NEVE Arnold
o Zomergemin 1623


4DE NEVE Georges
o Zomergemin 1624
x Zomergem17-4-1651
VERSLUYS Judoca
rond1625
niet te Zomergem rond 1666
xx Zomergem rond1666
VERSLUYS Joanna
o rond1628
niet Zomergem.
Joanna Versluys was vermoedelijk een zuster van Judoca.
Georges had bij zijn eerste vrouw de volgende kinderen:
DE NEVE Egidius
o Zomergem30-5-1652

DE NEVE Elisabeth
o Zomergem7-1-1657

DE NEVE Antoon
o Zomergem22-3-1666

Uit zijn tweede huwelijk kreeg Georges :

DE NEVE Georges
o Zomergem1-8-1667

DE NEVE Maria Antonia
o Zomergem19-10-1669

DE NEVE Joanna
o Zomergem23-6-1672

DE NEVE Georgius
o Zomergem1-4-1676

5DE NEVE Guillelm
o Zomergem17-8-1626
x HUYSMAN Joanna
( die volgt )

6DE NEVE Livina
o Zomergem27-1-1630
x Zomergem13-9-1653
MAENHOUT Laurens, bij wie ze drie kinderen had.
Livina noch Laurens zijn te Zomergem overleden.

Arnold woonde met zijn gezin op een hoeve te Zomergem op de wijk Langeboeken met een oppervlakte van 8 bunder, 1 gemet en 102 roeden, waarop hij 2 pond 8 schellingen en 6 groten belastingen betaalde.  Tijdens de oorlogen van de 17de eeuw, was hij korporaal van de burgerwacht op de wijk Langeboeken en gewapend met een roer.
B6DE NEVE Guillelm, filius Arnold en Van Hyfte Suzanne
o1630

x Zomergemrond1654

HUYSMAN Joanna, filia Peter en De Rycke Magdalena
o 1631
Zomergem4-10-1722

Guillelm was burgemeester te Zomergem in 1672 tot 1674.  Het gezin telde zeven kinderen :

1DE NEVE Arnold
o Zomergem10-12-1655
Zomergem15-9-1708
x Zomergem29-4-1688
VAN HECKE Maria
o

Ze wonnen :
DE NEVE Joanna
o Zomergem24-9-1692

DE NEVE Petronella
o Zomergem25-7-1695

DE NEVE Peter
o Zomergem6-2-1697

DE NEVE Georgia
o Zomergem18-3-1700

DE NEVE Anthonia
o Zomergem5-7-1703


2DE NEVE Jooris
o Zomergem10-12-1655


3DE NEVE Livien
o Zomergem18-9-1658


4DE NEVE Catharina
o Zomergem4-11-1659


C7DE NEVE Peter
o Zomergem4-11-1659
x TOLLENS Georgia
( die volgt )

C8DE NEVE Guillelm
o Zomergem26-2-1662
x VERSTRAETE Anna
( die volgt blz 44)

7DE NEVE Martin
o Zomergem5-4-1665
C7DE NEVE Peter, filius Guillelm en Huysman Joanna
o Zomergem4-11-1659
Sleidinge1727
x Sleidinge23-9-1687

TOLLENS Georgia, filia Peter en
o Sleidinge1665
Sleidinge1-5-1689

Georgia stierf in het kinderbed van haar enig kind Guillelm, geboren te Sleidinge op 26-4-1689 en gehuwd met GOETHALS Joanna, die volgt onder D7.  Na zijn huwelijk te Sleidinge met Georgia Tollens bleef Peter te Sleidinge wonen, waar beiden overleden.
D7DE NEVE Guillelm, filius Peter en Tollens Georgia
o Sleidinge24-4-1689
Sleidinge1741
x Sleidinge6-4-1723

GOETHALS Joanna, filia
o
Sleidinge6-3-1754

Ze wonnen ;

E5DE NEVE Peter Francis
o Sleidinge28-2-1724


2DE NEVE Maria
o Sleidinge5-10-1726
x DE MEESTER Judocus

3DE NEVE Dominic
o Sleidinge4-8-1729

4DE NEVE Christoffel Livien
o Sleidinge13-6-1731


E5DE NEVE Peter Francis
o Sleidinge23-10-1733
x VERMEULEN Petronella
xx PIETERS Caroline
( die volgt )

6DE NEVE Joanna
o Sleidinge23-10-1733
x BERMIJN Corneel

7DE NEVE Jan Baptist
o Sleidinge23-10-1733
Sleidinge21-5-1779

8DE NEVE Daniel
o Sleidinge22-10-1734
9DE NEVE Peter
o Sleidinge18-11-1736


10DE NEVE Jan
o Sleidinge18-11-1736
x EECKHOUTE Maria Anna
( die volgt )

11DE NEVE Jan Hieronimus
o Sleidinge7-4-1739E5DE NEVE Peter Francis, filius Guillelm en Goethals Joanna
o Sleidinge23-10-1733
1791
x Sleidinge1756

VERMEULEN Petronella, filia Livien en Leybaert Joanna
o
Sleidinge24-10-1769, in het kinderbed van haar jongste kind, Peter Dominic, o Sleidinge 21-10-1769
xx1770

PIETERS Caroline, filia Peter en Vande Voorde Elisabeth
o1725
Sleidinge1-8-1783

Peter Francis woonde met zijn gezin te Sleidinge in de Veldhoek.
Kinderen uit het eerste huwelijk van Peter Francis met Petronella Vermeulen:

1DE NEVE Joos Fernand
o Sleidinge14-2-1756
Sleidinge1770

2DE NEVE Jan Baptist
o Sleidinge14-9-1757

3DE NEVE Joanna Maria
o Sleidinge8-12-1762
Sleidinge1762

4DE NEVE Petronella
o Sleidinge8-12-1762

5DE NEVE Bernard
o Sleidinge21-12-1763
Sleidinge1786

6DE NEVE Agata
o Sleidinge23-2-1766
Sleidinge1774

7DE NEVE Dominic
o Sleidinge4-8-1768
Sleidinge1768

8DE NEVE Peter Dominic
o Sleidinge21-10-1769
Sleidinge1769

Kinderen uit het tweede huwelijk van Peter Francis en Caroline Pieters :

9DE NEVE Peter Dominic
o Sleidinge10-1-1771

10DE NEVE Bernard
o Sleidinge21-1-1772
Sleidinge1786

11DE NEVE Georges Frans
o Sleidinge20-4-1774


12DE NEVE Anna Maria
o Sleidinge16-6-1775

13DE NEVE Joanna Francisca
o Sleidinge20-3-1777

14DE NEVE,Joanna Catharina
o Sleidinge21-12-1778
Sleidinge1779

15DE NEVE Jacob
o Sleidinge2-1-1779

16DE NEVE Joanna
o Sleidinge23-7-1783

E6DE NEVE Joannes, filius Guillelm en Goethals Joanna
o Sleidinge18-11-1736

x1766

EECKHOUTE Maria Anna, filia
o


Ze wonnen :

1DE NEVE Jan
o Sleidinge10-8-1767

2DE NEVE Joos Farnand
o Sleidinge22-9-1769

3DE NEVE Peter Dominic
o Sleidinge12-11-1768

4DE NEVE Jacob
o Sleidinge30-6-1771

F4DE NEVE Livien
o Sleidinge7-8-1774
Assenede1856
x Evergem9-12-1800
DE BEULE Monique
o Evergemaaa1-3-1777
Assenede10-4-1879

C8DE NEVE Guillelm, filius Guillelm en Huysman Joanna
o Zomergem26-2-1662
Zomergem11-6-1737
x Zomergem30-4-1709
VERSTRAETE Anna, filia
o Zomergem1674
Zomergem5-2-1745

Guillelm, een zoon van Guillelm en Joanna Huysman huwde in zijn geboortedorp en werd er de stamvader van de Zomergemse tak.  Hij won bij Anna Verstraete vier kinderen :

1DE NEVE Joanna
o Zomergem6-1-1710

2DE NEVE Guillelm
o Zomergem6-1-1710

D8DE NEVE Jan
o Zomergem17-6-1711
x WILLEMS Maria Magdalena
( die volgt )

D9DE NEVE Jooris
o Zomergem17-2-1714
Zomergem17-5-1738
x VAN DEYNSE Maria

Uit het huwelijk van Jooris De Neve en Maria Van Deinse sproten tien kinderen :
1DE NEVE Anna Catharina
o Zomergem27-3-1736

2DE NEVE Jan Frans
o Zomergem25-3-1738

3DE NEVE Jacob Livien
o Zomergem27-9-1740

4DE NEVE Peter Jan
o Zomergem17-4-1742

5DE NEVE Martin
o Zomergem10-1-1744
x Waarschoot17-2-1784
VERSLUYS Maria Jacoba
o Waarschoot19-6-1746
Waarschoot20-12-1792

6DE NEVE Guillelm Bernard
o Zomergem10-2-1747

7DE NEVE Dominic
o Zomergem10-7-1751

8DE NEVE Maria Ange
o Zomergem13-11-1755

9DE NEVE Godelieve
o Zomergem23-1-1759

10DE NEVE Maria Regina
o Zomergem23-7-1762

D8 DE NEVE Jan, filius Guillelm en Verstraete Anna
o Zomergem17-6-1711
Zomergem23-4-1790
x Zomergem4-2-1736

WILLEMS Maria Magdalena, filia Georges en Van Hulle Judoca
o Zomergem8-10-1712
Zomergem23-6-1768

Kinderen uit het huwelijk van Jan en Willems Maria Magdalena :

1DE NEVE Jooris
o Zomergem11-1-1737
Zomergem8-5-1820
( ongehuwd )

E7DE NEVE Guillelm Bernard
o Zomergem6-4-1739
x CLAEYS Joanna
( die volgt )

E8DE NEVE Jan Baptist
o Zomergem9-4-1742
x VEREECKE Joanna Theresia
( die volgt )

E9DE NEVE Peter Livien
o Zomergem28-4-1745
x VEREEKEN Joanna Maria
( die volgt )

5DE NEVE Joanna Maria
o Zomergem2-1-1748
Zomergem2-10-1834

E10DE NEVE Karel Frans
o Zomergem24-10-1751
x DE VODELAERE Maria Jacoba
( die volgt )

7DE NEVE Jacoba Theresia
o Zomergem26-2-1755
E7DE NEVE Guillelm Bernard, filius Jan en Willems Maria Magdalena
o Zomergem6-4-1739
Zomergem24-2-1821
x Zomergem25-7-1810
CLAEYS Joanna, filia Peter Bernard en Rombaut Joanna Judoca
o Ursel13-10-1777


Ze wonnen :
F5DE NEVE Jan Baptist
o Zomergem13-2-1814
x BULTINCK Maria Theresia
( die volgt )
F5DE NEVE Jan Baptist, filius Guillelm en Claeys Joanna
o Zomergem13-2-1814

x Zomergem 23-5-1835
BULTINCK Maria Theresia, filia
o Zomergem3-5-1811
ZOMERGEM2-11-1878

Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen :
1DE NEVE Jan Baptist
o Zomergem1812
Zomergem15-4-1824

2DE NEVE Peter Celestin
o Zomergem18-5-1843
E9DE NEVE Peter Livien, filius Jan en Willems Maria Magdalene
o Zomergem28-4-1745
Zomergem26-10-1824
x Wondelgem30-4-1777
VEREECKEN Joanna Maria, filia Jan en Buysse Joanna Maria
o Wondelgem1749
Zomergem18-12-1834

Ze vestigden zich te Evergem, maar kwamen terug naar Zomergem op 14-2-1795 met hun twee zonen en vier dochters.
Ze wonnen:
1DE NEVE Jan Baptist
o Evergem21-11-1778
Gent21-4-1852
Jan Baptist was priester, professor in het college te Tielt van 1814 tot 1825, uitgever van het blad Catholiques des Pays-Bas in 1826 en van De Vaderlander in 1827.  Banneling onder het Nederlands Bewind in 1830, kerkmeester van de Sint-Michielskerk te Gent op 4 oktober 1835, lid van de Centrale Commissie van dit Kerkhof op 26-7-1838 en overleden te Gent op 21-4-1852 en kreeg zijn uitvaartdienst te Zomergem op 27-4-1852.  Hij ligt begraven op het kerkhof van Zomergem, naast zijn broer Bernard, ex-burgemeester van Zomergem.Er werd een gedenksteen in zwarte marmer ingemetseld in de zijmuur van het kerkhof op de Brugse-Poort te Gent.  Van Jan Baptist wordt verteld, dat hij op zijn reis als banneling van 12-2-1830 de steden Baden en Strasbourg aandeed en verder tot Molsheim in de Vogezen.  Hij kwam terug naar Zomergem op 17-10-1830, waar hij met een karreken gebracht werd tot bij zijn moeder, die alsdan nog leefde.

2DE NEVE Maria Catharine
o Evergem2-4-1780
Evergem14-2-1785

3DE NEVE Joanna Petronella
o Evergem14-9-1783
Zomergem14-2-1820
x VERBIEST Jan Baptist

F6DE NEVE Bernard
o Evergem3-4-1785
x DE VRIENDT Paula Ghislene
xx HOOGSTOEL Juliana Francisca
( die volgt )

5DE NEVE Maria Jacoba
o Evergem7-2-1787
Zomergem8-6-1854
( ongehuwd )

6DE NEVE Joos Frans
o Evergem7-2-1787
Zomergem1791

7DE NEVE AngelinnaJoanna
o Evergem24-10-1791
begijntje te Gent
F6DE NEVE Bernard, filius Peter Livien en Vereecken Joanna Maria.
o Evergem3-4-1785
Zomergem7-10-1865
x Zomergem27-1-1833
DE VRIENDT Pauline Ghislene, dv Frans Bernard en V. Houwermeiren Henriette Coletha o Zomergem20-6-1806
Zomergem18-2-1838
xx Gent15-2-1848
HOOGSTOEL Julianna Francisca, filia Jozef Albert en Zeghers Catharina
o Gent8-7-1808
Zomergem7-9-1882
Bernard werd op 5-4-1785 in de noodkerk van Evergem gedoopt omdat de kerk op 1783 was afgebrand.  Bernard was burgemeester te Zomergem van 27-10-1830 tot 28-1-1837

Kinderen uit het eerste huwelijk met Pauline Ghislene De Vriendt ;

G1DE NEVE Jan Leopold
o Zomergem18-2-1834
x DE VRIENDT Marie Leonardie
( die volgt )
2DE NEVE Karel Ange
o Zomergem26-1-1837
Zomergem8-4-1838

3DE NEVE Peter
o Zomergem24-1-1838
Zomergem27-1-1838

Uit het tweede huwelijk met Juliana Francisca Hoogstoel kwamen drie kinderen.

4DE NEVE Maria Joanna Catharina
o Zomergem14-12-1843
ZOMERGEM19-7-1913

5DE NEVE Emiel Justin
o Zomergem26-6-1849
Zomergem15-1-1875

6DE NEVE Lucia Celina
o Zomergem28-4-1851
G1DE NEVE Jan Leopold, filius Bernard en De Vriendt Pauline Ghislene
o Zomergem18-2-1834
Zomergem28-5-1906
x Zomergem28-4-1862

DE VRIENDT Marie Leonardi, filia Ange Charles en Van Driessche Leocardia
o Zomergem8-12-1838
Zomergem15-8-1908

Ze wonnen :
1DE NEVE Helena Pauline Marie
o Zomergem2-3-1863
x DE SMET Emiel
( die volgt )

2DE NEVE Margaretha
o Zomergem

x
DE GREVE
o


3DE NEVE Jules
o Zomergem7-9-1873DE NEVE Helena Pauline Marie, filia Jan Leopold en De Vriendt Marie Leonardi
o Zomergem2-3-1863
Zomergem5-10-1906
x Zomergem24-11-1891

DE SMET Emiel, filius Jan en De Langhe Maria Theresia
o Zomergem13-11-1861
Zomergem30-3-1932

Ze wonnen vijf kinderen :
1DE SMET Madeleine
o Zomergem11-9-1892
Zomergem
x Zomergem17-6-19133
WILLE Raymond, filius August en Musschoot Elodie
o Zomergem26-5-1887
Gent30-3-1917

2DE SMET Jozef
o Zomergem19-10-1894
Zomergem16-12-1967
x Zomergem7-9-1921
VAN DE WEGHE Madeleine, dv Jozef en Van Steenkiste Eugenieo Zomergem30-11-1894

Ze wonnen :.
DE SMET Marie Madeleine
o Zomergem26-6-1922
Zomergem14-3-1993

DE SMET Helena
o Zomergem23-12-1924
Gent1-3-1976

DE SMET Raphal
o Zomergem11-6-1926
x Zomergem28-5-1952
VERTRIEST Eliane
o Zomergem26-1-1929
Gent24-6-1998

DE SMET Lieve
o
x
DIERCKENS Eddy
o

DIERCKENS Sophie
o

DIERCKENS Delphine
o

DIERCKENS Nicolas
o

DE SMET Johan
o Eeklo14-1-1956
x Maldegem28-9-1977
FORE Marleen
o Eeklo23-2-1956

DE SMET Michal
o

DE SMET Frederik
o

DE SMET Hilde
o Gent4-5-1959
x Zomergem15-5-1981
VAN DE VELDE Joost
o Zomergem24-1-1959

VAN DE VELDE Lode
o

VAN DE VELDE Liselotte
o

DE SMET Geert
o
x
VAN DE WALLE Christien
o

DE SMET Martijn
o

DE SMET Katrijn
o

DE SMET Katrien
o Gent23-1-1968
x Zomergem16-5-1992
VAN VOOREN Stefaan
o Tielt5-10-1967

VAN VOOREN Julie
o3DE SMET Marie Antoinette
o Zomergem26-5-1896
Ternat18-7-1961
x Zomergem10-1-1917
WILLE Charles, filius Henri en Temmerman Augusta
o Zomergem20-8-1884
Zomergem29-2-1960

Ze kregen als kinderen :
WILLE Georges
o Zomergem5-5-1919
Gent28-6-1965
x Maldegem4-9-1946
POTVLIEGE Maria
o Maldegem2-8-1914
Gent13-12-1992

WIILLE Anne Marie
o Eeklo18-6-1947
x Zomergem29-8-1970
LIPPENS Carlos
o Zomergem5-2-1945

LIPPENS Michal
o Gent23-4-1973
samenwonend met Hellin Marie Louise

LIPPENS Frederik
o Gent16-6-1977

LIPPENS Pieter
o Gent6-3-1983

WILLE Anne Marie
o Zomergem30-5-1920

WILLE Jan
o Zomergem30-5-1920
x
BEKAERT
o

WILLE Karel
o Zomergem6-11-1924
x
VAN LEEMPUTTEN
o

WILLE Anne Marie
o Zomergem31-10-1926
x Zomergem25-11-1947
SERMEUS Fernand
o Sint Katelijne-Waver 25-7-1920


4DE SMET Lucien
o Zomergem19-5-1897
Zomergem28-12-1977
x Zomergem22-9-1925
DE NEVE Adrienne, filia Henri en Lybaert Ida
o Lovendegem4-3-1904
Gent28-9-1952

Ze wonnen :
DE SMET Marie Jos
o Zomergem1-7-1928
x Lokeren12-7-1961
GOETHALS Eric
o8-11-1934


DE SMET
o
x

o


5DE SMET Gerard
o Zomergem30-6-1901
Zomergem21-7-1901

6DE SMET Gerard
o Zomergem26-11-1903

x
DE BEULE
o
[an error occurred while processing this directive] 


Most recent update: 21 April 2021