Maria Angelica Casteels

Maria Angelica Casteels
Echtgenoote van Mijnheer
Camillus Schelstraete
geboren te Oordegem den 23 Juni 1851 en aldaar god-
vruchting overleden den 17 December 1907,versterkt
door de laatste H. Sacramenten.
Zij was lid van den wekelijkschen Kruisweg, broeder-
schap van het H. Hert, enz.

Over de familie Schelstraete
Meest recente bijwerking: 21 April 2021