Camiel Schelstraete en de Ligue vélocipédique belge
De familie van Gabriëlle Schelstraete

S-18  S-18  Camiel Schelstraete
en de
"Ligue vélocipédique belge"

S_017.php Foto-lijst S_019.php

Camiel Schelstraete en de Ligue vélocipédique belge
    In het hartje van Vlaanderen, te
Oordegem heeft de «Ligue vélocipé-
dique belge» ten gerieve der fietsers
een plakbord laten plaatsen, uitslui-
tend in de fransche taal.
    Onze Vlaamsche vriend Camiel
Schelstraete, schepene te Oordegem,
heeft er een ander nevens geplaatst
met deze verzen:
    Lees: Belgische Bond- en Rijwielbaan,
    Zoo is het kort en goed verstaan!
    De waarborg hier voor een goed onthaal
    Is: eerbied voor de Vlaamsche taal.
Geestig en treffend tevens !!

S_017.php Foto-lijst S_019.php

Weet u er meer van ?  Heeft u een aanvulling of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons.Naar de top van deze blz.
Onze Schelstraete home page
Onze De Bock Welkom-blz
Edmond De Bock en Gabriëlle Schelstraete

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  21/04/2021