Een familie Ryckaert van Kaprijke

Welkom !

Een eerste stamboom over een familie Ryckaert uit het Meetjesland verscheen in 1954 «Enkele Bijdragen tot de Geschiedenis van de families Rijckaert, Noë en aanverwanten», van Prudent Ryckaert, uitgegeven in privaat beheer.  Dat boek kan u hier nu inzien.  Prudent was een van de medestichters van Appeltjes van het Meetjesland.

Ruim dertig jaar later gaf heemkundige Maurice Ryckaert zijn eigen stamboom uit «De familie Ryckaert, een aloude polderfamilie», 1988, uitgegeven in privaat beheer.  Het bleek later dat beiden heel ver verwant waren.

Deze twee gedreven heemkundigen hadden geen computer en geen verwerkte parochie-registers zoals wij nu: zij reden naar elk gemeentehuis en noteerden alles op papier en verwerkten daarna alles thuis op steekkaarten, en met hun type­machine.  Reglementen die het opzoekwerk beknotten waren er nauwelijks en op elk gemeentehuis kenden ze wel een goede ziel die hen hielp of hen op de goede baan leidde.

Aan de hand van de bestaande uitgegeven en bewerkte parochieregisters en de scans van het Algemeen Rijksarchief te Brussel op het internet konden ondertussen heel wat gegevens toegevoegd en ook wat verbeteringen aangebracht worden.  Het geheel is momenteel te lezen op de site van mijnplatteland.com.  Surf naar genealogie en dan naar de familie Ryckaert.  Tijdens het zoeken naar enkele onvindbaren kwamen we geregeld terecht bij een stam Ryckaert in Kaprijke, die halverwege de achttiende eeuw verbonden was met de familie De Causmaecker.  We speurden naar verwant­schappen met de reeds uitgegeven Ryckaert genealogieën, maar tevergeefs.

Ook al hebben we geen verwant­schappen gevonden met de familie Ryckaert die hier beschreven wordt, toch willen we onze bevindingen nu aan de lezers voorleggen.

Het gaat over een familie die gedurende 4 eeuwen heel wat minder begoed was dan de stammen die Maurice en Prudent opgezocht hebben: ze werkten als kleine landbouwer, landwerkman, knecht en later als werkman of wever.  Ze boden hun diensten aan op grotere boerderijen tijdens de drukke momenten van planten, zaaien en vooral oogsten.  Ze sprongen niet in het oog, bekleedden geen hoge functies of gaven geen leiding, ze waren eerder grijze muizen: werken was de boodschap !

Ze waren wel honkvast verbonden aan Kaprijke, bijna 4 eeuwen lang.  Bvb in de wijk F die gevormd werd door de oostkant van de Molenstraat, vanaf de Heinestraat tot Gravenstraat en de noordkant van de Heinestraat.  De zuidkant van de Heinestraat en het deel van de Molenstraat van Dorp tot Heinestraat was wijk E.

Slechts enkelen zochten hun heil in de randgemeenten.

Ook deze stam verdient zeker aan zijn nakomelingen bekend gemaakt te worden.

Veel leesgenot !
Marijn Claeys


Maak kennis met Jonas (I), de stamvader.

Top van deze blz.
Inhoudstafel  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-05-2022
Copyright (c) 2024