Franciscus van Damme en Georgia de Causemaecker
De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het MeetjeslandCette page en français

IV     Franciscus van Damme

fs. Livinus van Damme (III b) en Joanna Bauwens

° Kaprijke 28 april 1684
x Kaprijke 22 november 1707 Georgia de Causmaecker
† Kaprijke 5 november 1729.


Francies werd geboren te Kaprijke op 28 april 1684 en dezelfde dag nog gedoopt met als peter en meter Paulus Mortier en Anna Maria de Bous.

Hij huwde te Kaprijke op 22 november 1707 met Georgia de Causmaecker, die het levenslicht had gezien te Bassevelde op 13 maart 1685.  Ze was evenals de reeds hiervoren vernoemde Lieven een kind van Lieven de Causmaecker en van Joanna van Cauter (16), en dat was een welstellende boerenfamilie waarvan de voorouders uit Lembeke stamden en waarvan de zeer talrijke nakomelingen in heel het noordoosten van het Meetjesland te vinden zijn.

Op 15/8/1713 wordt Frans opgenomen als lid van "het vermaert Broederschap ende Gilde van de heylighen honichvloeyende Wijngaertranck der naeme Jesus".  Hij werd verkozen in vergadering van 15/1/1692 tot "bezorger" en op 8/7/1726 tot "balliu".

Wijlen zijn vader Lieven, werd aanvaard op 15/8/1668, en tot baljuw verkozen op 15/1/1692 en herkozen op 10/6/1696.

Frans' oudste zoon, Lieven, werd aanvaard op 15/1/1742 en tot baljuw verkozen op 14/1/1748.  Zijn jongste zoon Joannes Baptiste vinden we terug sedert 22/1/1754 en als bezorger op 16/1/1774. (RAG - Kapr. 119) (16 bis.)

Dit broederschap, opgericht in 1663, aanvaardde geregeld, meestal bij hun jaarlijkse vergadering (zeker in de bloeiperiode van de eerste helft van de 18de eeuw) een aantal begoede diep-christelijke mannen als lid.  Hun bestuur bestond uit 5 man, om de 3 jaar ongeveer, verkozen uit de bijeengeroepen leden: hun titels in dalende belangrijkheid: "prince, deken, bailliu en 2 bezorgers of proviseurs".  De functie van dit gilde is niet bepaald duidelijk.  Zij waren wel verplicht 1 maal per jaar samen de maaltijd te gebruiken, de 4 processies bij te wonen alsook aanwezig te zijn bij begrafenis van een lid of echtgenote van een lid.  Na 1786 vinden we over dit gilde geen aantekeningen meer in hun register: het gilde overleefde dus allicht de hervormingen niet van keizer-koster Jozef II.

Frans van Damme boerde in de Noordakker te Kaprijke en zijn hofstede met 4 1/2 gemet lag ten westen van de Molenstraat.  Verder bezat hij nog 10 gemet land in de Bentillepolder te St.Jan-in-Eremo.  Op 11 april 1719 kocht hij‐nadat hij een lening van 100 pond gr. had aangegaan—een hofstede gelegen te Balgerhoeke (in de huidige Pastoor Bontestraat met land in de Mekensakker) (17).

Zijn jongste kind was slechts drie maanden oud toen Frans van Damme op 5 november 1729 iets na middernacht te Kaprijke overleed, 45 jaar oud.  "paulo post mediam noctem obiit..., sepultus in ecclesia septima huius, cum sacro cantato, officio primo classis..." en dus de 7e in de kerk begraven met een eerste klasse dienst.

Op 28/2/1760 (ruim een jaar voor haar overlijden in het Gentse Elisabethbegijnhof op 7 april 1761) verkochten Georgia en haar kinderen 250 roeden land, gepacht door Carolus Judocus Van Zele, gelegen “…op duyterste paelen van de jurisdictie der stede van Eecloo jegens degonne van de stede van Caprycke, abouterende oost aen het soo genaemde west meulestraetjen loopende van de groote voorstraete naer het zuytstraetjen…” aan Gillis Thienpont fs Adriaen uit Kaprijke. (SAE 844/163)

Joannes van Damme en Lieven de Causmaecker (een broer van Georgia) waren de voogden van de 8 wezen (18).

Frans en Georgia hadden de volgende kinderen:

 1. Maria Catharina Van Damme
  ° Kaprijke 30 augustus 1708
  Ongehuwd overleden te Kaprijke op 13/10/1738 en er de 14e in een graf begraven met een eerste klasse dienst.
   
 2. Livinus Van Damme (V b)
  ° Kaprijke 28 augustus 1710
  x Kaprijke 15 juni 1740 Joanna Maria Claeys
  xx Gent 5 december 1752 Jacoba Cornelia van Heulendonck
  † Kaprijke 28 december 1791
   
 3. Jacobus Franciscus Van Damme
  ° Kaprijke 3/5/1712
  x Kaprijke 19/6/1731 Pieternelle Dhaele
   
 4. Elisabeth Theresia Van Damme
  ° Kaprijke 19 maart 1714
  Zij huwt te Kaprijke op 15/7/1735 met Hendricus Van Suyt, timmerman uit de Vaartstraat, weduwnaar van Pieternelle De Visch.
  Hendricus sterft te Kaprijke op 23/9/1741 en laat 2 dochters na.  Elisabeth hertrouwt op 12/5/1742 met Cornelius De Sutter en overlijdt te Kaprijke op 7/8/1766.  Ze wordt op 11 augustus in een graf begraven.
   
 5. Joanna Theresia Van Damme
  ° Kaprijke 10 maart 1716
  Ze werd begijntje in het St.-Elisabeth-begijnhof te Gent waar ook haar tante a href="/genealogie/de_causmaecker/livinus_4e.php#Adriana">Adriana De Causemaecker, verbleef.
  Op 13/8/1782 geeft ze aan Joannes Cauwels fs. Gabriel uit Kaprijke 250 ponden in leen aan 4%, waarvan reeds 50 pond wordt terugbetaald begin 1783.
  Ze is overleden te Gent op 25/11/1799.  (RAG-Kapr 31 blz 99 R)
   
 6. Petrus Joannes Van Damme
  ° Kaprijke 31 januari 1718
  Jongman.  Hij was nog in leven in 1738.  Hij is ook overleden in Gent en dit voor 4/11/1801.  (Cfr familiefonds 7239 RAG !)
   
 7. Levina Maria Van Damme
  ° Kaprijke 16 november 1719
  † voor 1730.
   
 8. Jacobus Franciscus Van Damme
  ° Kaprijke 2 juni 1722
  † Kaprijke 6/8/1737 en twee dagen later begraven met dienst 2e klasse.
   
 9. Carolina Petronella Van Damme
  ° Kaprijke 30 juni 1726 en er op 29/10/1727 overleden.  Op 3/11/1727 begraven in een graf.
   
 10. Joannes Baptist Van Damme (V)
  ° Kaprijke 13 augustus 1729
  x Brugge 13 september 1754 Maria Anna Haverbeke
  † Kaprijke 10 april 1793.
   

De ouders van Franciscus:
Livinus van Damme & Joanna Bauwens.Top van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (X d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken

Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepageMeest recente bijwerking :  30-05-2020

web counter