Belgian farms

Belgische boerderijen

Er zijn nog enige prachtige boerde­rijen in Belgi.  Sommige worden goed onderhouden.  We felici­teren de mensen die deze verant­woorde­lijkeid (en de kosten) op zich nemen.

Andere gebouwen verkrotten.  Het is niet altijd even gemak­kelijk een mooie oude schuur te bewaren: vroeger werd de oogst erin gestopt tot hij gedorsen werd tijdens de winter­maanden.  Veel schuren kunnen helaas niet meer dienen voor de moderne landbouw en dan is het voor de eigenaar een kwestie van priori­teiten, zelfs als hij enige jaren goede zaken doet.  Hoe langer de herstel­lingen moeten wachten hoe erger de zaak wordt en hoe hoger de prijs van die renovatie natuurlijk oploopt.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.

We wijzen hier even de vinger naar het misnoemde Monumen­tenzorg.  Zolang het dak lekt of zolang het gebouw vochtig staat blijft het verder rotten of het nu op een lijst van beschermde monumenten staat of niet.  Soms hebben we de indruk dat de mensen van Monumen­tenzorg dat niet weten of dat ze zich daarover echt geen zorgen maken.

En voorbeeld: een deel van het dak van een beschermde schuur brandde af in februari.  De eigenaar hoopte dat de schuur weer onder dak zou zijn voor het einde van het jaar.  Maar vooraleer hij aan de herstel­lings­werken mocht beginnen moest Monumen­tenzorg zijn zeg hebben en zijn zegen geven.  En dat liet daar meer dan twee jaar op zich wachten.

We weten een historische boerderij staan.  De eigenaar mag alles laten instorten maar niets herstellen zonder eerst de bureaucratie van Monumen­tenzorg en een aantal andere minis­teries te verduren.  En Monumen­tenzorg zelf doet niets of steekt stokken in de wielen.  Soms spreken de dekreten van n ministerie die van een ander tegen. Zoals die hoeve­woning waar de ramen volgens n ministerie moesten zijn zoals vroeger terwijl een ander dubbel glas eiste.

Laten we elkaar goed begrijpen: waar een staats­uitgave van slechts 100.000 euros mee gemoeid is kan er natuur­lijk geen 100.000 euros van de tafel vallen.  Maar van zodra de prijs in de miljoenen gaat...

Als we ons landje doorkruisen en zo'n mooie boerderij zien kunnen we soms een halte inlassen.  We maken dan foto's vanop straat maar als we iemand zien op het erf vragen we toelating.  We hopen u hier het resul­taat te kunnen brengen van die foto-pauses.Belgische boerderijen

Jodoigne, Rue St. Antoine 18
Welden, Mgr. Lambrechtstraat 10
Die Alte Mühle, Weywertz, Bütgenbach

MijnPlatteland Welkom blz

MijnPlatteland homepage
Meest recente bijwerking: 21 April 2021