Philip Broucke, Joanna Hasaert en afstammelingen

Désiré Amand Broucke

fs. Carolus Ludovicus Broucke en Rosalie Decoster

° Schore 6-8-1861
x Brugge 23-12-1902 Marie Josephine Cardon
† Oostende 12-11-1922
 

Marie werd geboren in 1872 in Brugge.  Ze is er overleden in 1953.  In haar heel interessante thesis "Van Aanrecht tot rechtbank" schetst Selin Bakistanli de achter­grond van de familie waaruit Marie kwam: "De vader van Marie is een zeer gelovige schrijnwerker.  Toch stuurt hij zijn zeven kinderen naar het gemeen­schaps­onderwijs, tot grote ergernis van de Kerk.  De bisschop verbiedt daarom alle parochies om hem werk te verlenen, terwijl de kerken en kapellen zijn grootste klanten zijn.  Ook bedrijven mogen hem niet aannemen als dagloner, met als gevolg dat zijn gezin honger lijdt.  Hierdoor zijn zijn nazaten, inclusief Jeanne, koele minnaars van de Kerk."
U mag ook dit nog weten: van 18 oktober 1864 tot 4 januari 1894 was Johan Joseph Faict bisschop van Brugge.

Bij het begin van de Eerste Wereld­oorlog vluchtte het gezin van Désiré en Marie naar Engeland.  Ze woonden in Bolton, nu in Greater Manchester, North West England.  Hun zoon André woonde in (en werkte) bij een familie in Leigh op zo'n 20 km van Bolton.  De grootste werkgevers in dat dorp waren toen eerst de textiel­bedrijven en daarna de koolmijnen.  En Jeanne was vier jaar lang een leerlinge van Bolton High School.  Ze was dus allicht zo goed als perfect tweetalig.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Désiré

Désiré

Na WO I zijn ze teruggekeerd naar België.  Désiré eindigde zijn carrière als directeur van de Staats­school in Oostende.

Désiré en Marie werden niet kerkelijk begraven, iets wat toen vrij ongewoon was.  Zo lang de archieven van het Bisdom Brugge geheim gehouden blijven zullen we ons blijven afvragen wat daar gebeurd is.  Tenzij de familie nog een woord uitleg vindt en publiceert.  Maar, met wat we nu de laatste jaren eindelijk te weten kwamen over méér dan één E.H. en bvb (of beter bij-tegenbeeld) ook over een andere bisschop van Brugge, met name Roger Joseph Vangheluwe...  Zijn onze vragen niet gewettigd ?  Zou het mogelijk zijn dat het opleggen en afdwingen van zo'n vendetta niet flink wat werk vereist heeft ?

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Désiré

Désiré

De twee kinderen van Marie en Désiré:

 1. Jeanne Broucke
  ° Oostende 28-10-1903
  Zij is in december 1930 gehuwd met Maurice Bourquin
  † Genève, Zwitserland 23-10-1991
  Jeanne Broucke was doctor in de Rechten.  Voor haar huwelijk en haar vertrek naar Zwitserland, was ze enkele jaren advocaat.  Maurice Bourquin werd geboren in Doornik op 20-11-1884 en is overleden in Genève, Zwitserland op 21-8-1961.  Hij was ook jurist.  Hij was eerst professor aan de ULB, daarna aan de universiteit van Genève.  Zijn specia­lisatie was Inter­nationaal Recht.  Als advocaat pleitte hij regelmatig op het Internationaal Hof in Den Haag.  In haar hoger vermelde thesis spreekt Selin Bakistanli uitvoerig over Jeanne.  En over haar echtgenoot Maurice.  Selin beweert: "Hij geniet inter­nationaal aanzien, en er wordt vaak beroep op hem gedaan bij interstatelijk conflicten voor het Inter­nationaal Gerechts­hof."  Ze citeert uit het obit van Jeanne's echtgenoot in het Rechtskundig Weekblad van 10/9/1961 en zegt dat hij "een mooi record op zijn naam heeft staan: Bourquin heeft nooit een proces verloren voor de inter­nationale rechters.  Hoewel Jeanne geen officiële beroeps­activi­teiten heeft, staat ze haar man wel bij als juriste."  Hij is ook lesgever geweest van Koning Boudewijn.
  Jeanne en Maurice bleven kinderloos.
   
 2. André Broucke
  ° Oostende 14-10-1905
  In 1914 verbleef hij in Leigh bij een familie die Spencer noemde.  Leigh ligt ten westen van Manchester, een goede 20 km (12.5 mijlen) van Bolton.  Hij liep er school... in het Engels natuurlijk.  Brieven aan zijn moeder waren eerst in het Vlaams, later in het Engels en tussenin een mengsel van de twee !  En terug in België was zijn voertaal dan ook Engels.
  x 24-9-1929 Flore Mathieu (° Oostende 9-1-1904 - † Jette 6-12-1994)
  † Assebroek 19-8-1941
  André Broucke was burgerlijk ingenieur en werkte voor "La Brugeoise", nu "Bombardier" in Brugge.
  Ze kregen een zoon en een dochter:
  • Armand Broucke
   ° Brugge 20/6/1930
   Hij was Burgerlijk Ingenieur ULB (1954) en Prof. em. VUB, Ingenieurswetenschappen.
   x Christianne Lortiaux
   Hij is overleden thuis te Strombeek-Bever op 12/7/2023.
   Zij hebben 4 kinderen en bij zijn overlijden waren er ook 6 kleinkinderen.
  • Diane Broucke
   x Sylvain Loccufier
   Zij hebben ook kinderen.
    

De ouders van Désiré, Carolus Ludovicus Broucke en Rosalie Decoster

Naar de top van deze blz.    Home Page
Algemeen Overzicht   Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek !

Onze beste dank voor deze stamboom aan Marie-Christine Vandevelde.
Dit is (op enkele aanvullingen na)  haar werk.
Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.
 

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  14-10-2023
Copyright (c) 2024

Albertine
Alicia
Carolus
Carolus Ludovicus
Désiré Amand
Emerentia Jozefa
Frans
Georgina Prudence
Hippolyte
Irma Maria
Isidoor Leopold
Joanna Therese
Louisa Rosa
Philip

Dekeyser Catharina
Dekeyser Karel
De Kimpe Karel
Dewaele Henri
Fosseprez Auguste
Haverbeke Emiel
Logier Herman
Vandevelde Cyrille

Broucke Welkomblz
Overzicht
Hier zoeken