Petrus De Bock, Catharina Van Doorselaer en nakomelingen

De familie De Bock
van Assenede

Ons Voorwoord

Met deze stamboomgegevens heeft R.B.—die anonimiteit wenst—iets willen samen­stellen voor de kinderen en klein­kinderen.  Irma De Bock, de dochter van August De Bock en Louisa Versluys, was gehuwd met Henri Van Coillie.  Dat zijn de ouders van haar man.  Vandaar haar opzoekingen.

Irma De Bock, de dochter van Charles Louis De Bock en Victorine De Neve werd de echtgenote van Emiel Noë.  Vandaar de interesse van de webmaster die deze bladzijden hopelijk nog lang zal kunnen aanvullen en bijwerken hier op deze webstek.

Aanvullen hopelijk ook met wetens­waardig­heden over de vorige generaties en met foto's.

We zijn R.B. natuurlijk heel dankbaar voor dit reuzegroot werk en voor de toe­stemming om het hier te publiceren.  Nu kunnen alle geïnte­resseerden van dit werk meege­nieten.

Hier komen een paar woorden uitleg over deze bladzijden.
We hebben hier een bladzijde voor veel gezinnen met kinderen.  De naam van de De Bock afstam­meling is gevolgd op de lijn onder zijn naam door de namen van zijn ouders met daarin zo mogelijk een linkje naar de bladzijde van zijn of haar ouders.  Daar wordt hij of zij natuurlijk vermeld als kind met een linkje naar de bladzijde over het gezin dat hij of zij gesticht heeft.

Hebben we over één van de kinderen een afzonder­lijke blad­zijde dan vindt men hier een linkje naar die blad­zijde.  We hebben geen afzonder­lijke bladzijden voor nakome­lingen die geen kin­deren hebben, maar ook niet voor jongere levenden: zonder uitdruk­kelijke toestemming van de betrok­kenen publiceren we over hen maar weinig.  We respecteren hun privacy.

Waar we terecht komen bij een familie waarvoor elders reeds stam­boom­gegevens gepu­bliceerd werden op het internet verwijzen we de lezer naar die stamboom zonder de gegevens hier te herhalen.

Hieronder enkele symbolen die men tegen­komt bij de lectuur van deze blad­zijden.

° dit teken is voor een geboorte
x voor een huwelijk
xx  voor een tweede huwelijk
voor een overlijden.  Wordt iemand's overlijden niet vermeld dan hebben we die informatie niet of dan is die persoon nog in leven.

En u kan ook deze De Bock webstek doorzoeken.  Tik hieronder de woorden die u hier wenst te vinden.

search tips advanced search
site search by freefind

 

Maak nu kennis met de eerste voorouder die tot nog toe gevonden werd:
Petrus De Bock

Veel leesgenot !
DN.

Naar de top van deze blz.

Twee Overzichten

Onze beste dank voor deze prachtige stamboom aan R.B.
Dit is  (op enkele aanvullingen na)  haar werk.
Wij zijn haar ook heel dankbaar voor haar toestemming voor de publicatie hier van dit groot werk.

Suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  29-04-2021
Copyright (c) 2023


Home Page

Alice Emeline
Angeline
Antoinette Vermeire
Aricus
Arthur ° 1881
Arthur Louis Sophie
August ° 1861
August Seraphinus
August Vermeire
Benonie De Rycke
Camiel De Smet
Camile ° 1891
Camile Joseph
Camillus de Rycke
Carlos
Carolus Ludovicus
Celina de Wulf
Celina de Smet
Charles Jozef
Charles Louis
Cornelia
Cyriel de Rycke
Cyriel Jozef de Smet
Dominica
Edgard ° 1885
Edmond ° 1854
Edmond ° 1878
Edmond ° 1884
Edmond ° 1912
Eduard ° 1827
Eduard ° 1861
Eduard ° 1902
Egidius ° 1697
Elise Vermeire
Elodie ° 1916
Elodie Vermeire
Elvire ° 1882
Emanuel ° 1805
Emiel ° 1895
Emiel ° 1901
Emilie ° 1866
Emma ° 1885
Emma de Rycke
familie Dhooge
Felix ° 1826
Franciscus Bernardus
Franciscus Bernardus
Franciscus Bernardus
Franciscus Dhooge
Frederik ° 1831
Henri ° 1877
Hubert °1920
Hubert Annie
Ida Francisca ° 1829
Ida Francisca ° 1863
Irma ° 1880
Irma ° 1899
Irma De Wulf
Joannes ° 1665
Joannes ° 1721
Joannes ° 1771
Johan Dhooge
Jozef Fernand ° 1806
Julia Maria
Julie Augusta Camilla
Juma Dhooge
Magdalena Claeys
Margret ° 1911
Margriet ° 1907
Maria ° 1890
Maria ° 1892
Maria Francisca
Maria Dhooge
Marie Celine
Marie Louise Vermeire
Mary
Maurice de Smet
Melanie ° 1829
Melanie ° 1856
Natalie ° 1866
Natalie Virginie
Petrus °1595
Petrus °1861
Petrus °1895
Pieter Bernardus
Pieter Joannes
Prosper Vermeire
Prudent ° 1892
Remondus Alexander
Rosalie Dhooge
Seraphinus Vermeire
Seraphinus
Stefanie ° 1857
Theodul ° 1886
Theophiel ° 1884
Theophiel de Rycke
Theophiel de Smet
Van Kerckvoorde
Vanbelle Clara
Victoria Vermeire
voeten_adriaan
voeten_dhooge
voeten_dhooge
voeten_willy

Hier zoeken !