In memoriam met onze beste dank aan de Heer Erik Versluys

In memoriam Hubert De Bock

Hubert werd, zoals men het mooi zegt, op hoge leeftijd lid van onze vereniging.
Een hoge ouderdom betekent echter voor een erfgoed­vereni­ging dik­wijls een grote rijk­dom.
Het zijn niet alleen oude boeken en vergeelde foto’s die een rijke bron van informatie kunnen zijn, maar evenzeer een levend geheugen.
Hubert had een levendig en goed geheugen.  Wij hebben daar veel ’gebruik’ mogen van maken.  Ook tot zijn genoegen en blijdschap.

Zoals nog enkele van zijn dorps­genoten van de jaren twintig van vorige eeuw, had hij een zeer gerichte belang­stelling voor de geschiedenis van Watervliet, voor de politiek van zijn dorp en voor de kerk en haar kunst­schatten.

Zijn kennis overspande de enorme periode van de jaren negen­tien­honderd twintig / dertig tot het einde van de twin­tig­ste eeuw. Een schat­kamer aan gegevens.

Ik kon met mijn vragen steeds bij hem terecht.

Hij wist niet alleen af van kleine feiten en toestanden, anekdotes, decennia terug, maar hij had ook het overzicht en het inzicht in het groter geheel.
Indien hij het antwoord niet kende of het zich niet meer herin­nerde, dan ontstond toch steeds een boeiende gedachte­wisseling over die gebeur­tenis of die periode.
Ik ging nooit met lege handen naar huis.  Steeds met meer kennis.

Het was dankbaar.  Voor mij persoonlijk.  Voor onze vereni­ging.  En eveneens voor Watervliet.
De bijzondere interesse van mensen zoals Hubert voor de geschie­denis en het erfgoed van hun dorp houden het onge­schreven collectieve geheugen van het dorp in leven.
Zij zijn de historici van het eerste uur en van de eerste lijn die de latere geschied­schrij­ving moge­lijk maken.
Ook dit verdient een dank­bare herinnering.

Erik Versluys, 17.02.2017    

De ouders van Hubert
Edmond De Bock en Gabrielle Schelstraete

Naar de top van deze blz.
Onze De Bock home page
Twee Overzichten
Doorzoek deze De Bock webstek !

Onze beste dank voor deze prachtige stamboom aan R.B.
Dit is  (op enkele aanvullingen na)  haar werk.
Wij zijn haar ook heel dankbaar voor haar toestemming voor de publicatie hier van dit groot werk.

Suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024


Home Page

Alice Emeline
Angeline
Antoinette Vermeire
Aricus
Arthur ° 1881
Arthur Louis Sophie
August ° 1861
August Seraphinus
August Vermeire
Benonie De Rycke
Camiel De Smet
Camile ° 1891
Camile Joseph
Camillus de Rycke
Carlos
Carolus Ludovicus
Celina de Wulf
Celina de Smet
Charles Jozef
Charles Louis
Cornelia
Cyriel de Rycke
Cyriel Jozef de Smet
Dominica
Edgard ° 1885
Edmond ° 1854
Edmond ° 1878
Edmond ° 1884
Edmond ° 1912
Eduard ° 1827
Eduard ° 1861
Eduard ° 1902
Egidius ° 1697
Elise Vermeire
Elodie ° 1916
Elodie Vermeire
Elvire ° 1882
Emanuel ° 1805
Emiel ° 1895
Emiel ° 1901
Emilie ° 1866
Emma ° 1885
Emma de Rycke
familie Dhooge
Felix ° 1826
Franciscus Bernardus
Franciscus Bernardus
Franciscus Bernardus
Franciscus Dhooge
Frederik ° 1831
Henri ° 1877
Hubert °1920
Hubert Annie
Ida Francisca ° 1829
Ida Francisca ° 1863
Irma ° 1880
Irma ° 1899
Irma De Wulf
Joannes ° 1665
Joannes ° 1721
Joannes ° 1771
Johan Dhooge
Jozef Fernand ° 1806
Julia Maria
Julie Augusta Camilla
Juma Dhooge
Magdalena Claeys
Margret ° 1911
Margriet ° 1907
Maria ° 1890
Maria ° 1892
Maria Francisca
Maria Dhooge
Marie Celine
Marie Louise Vermeire
Mary
Maurice de Smet
Melanie ° 1829
Melanie ° 1856
Natalie ° 1866
Natalie Virginie
Petrus °1595
Petrus °1861
Petrus °1895
Pieter Bernardus
Pieter Joannes
Prosper Vermeire
Prudent ° 1892
Remondus Alexander
Rosalie Dhooge
Seraphinus Vermeire
Seraphinus
Stefanie ° 1857
Theodul ° 1886
Theophiel ° 1884
Theophiel de Rycke
Theophiel de Smet
Van Kerckvoorde
Vanbelle Clara
Victoria Vermeire
voeten_adriaan
voeten_dhooge
voeten_dhooge
voeten_willy

Hier zoeken !