Joannes Ryckaert - Va

Va - Joannes Ryckaert

fs Livinus Ryckaert (IVa) en Jacoba Dhaese

° Kaprijke 24/2/1730
x Kaprijke 4/5/1759 Joanna Maria De Decker
† Kaprijke 13/3/1777

Zijn peter en meter waren Joannes Dhaese en Petronella Ryckaert.

Joanna Maria De Decker (° Kaprijke 27/12/1731) was de dochter van Judocus en Livina Tollens.  De getuigen bij hun huwelijk waren Petrus Ryckaert en Livina Pauwels, Livinus Schyvynck en Livina Maria Tollens echtgenote van Jacobus De Decker.

Joannes overleed in Kaprijke op 13/3/1777 en liet 3 minderjarige wezen achter (RAG Kaprijke 374/33v).  Joanna Maria hertrouwde in Kaprijke op 10/2/1778 met Jacobus De Vulder (ook De Vilder) en overleed in Kaprijke op 18/3/1795.

Op 4/1/1773 verpachtte Jan Baptiste Lebecgue, baljuw van Watervliet aan Jan Baptiste Cathelyn en Joannes Ryckaert elk ½ van 12 gemeten land in de Heinakker te Kaprijke, voordien gepacht door Francies Boelens en op 14/1/1781 aan Jacobus De Vilder gehuwd met de weduwe van Joannes Ryckaert en aan Bernardus Poelman. (SAE 1254)

De kinderen van Joannes en Jacoba:

 1. Angela Ryckaert
  ° Kaprijke 5/5/1760 (PM: Petrus Ryckaert en Livina Maria Tollens)
  † Kaprijke 21/5/1760.
   
 2. Livinus Bernardus Ryckaert
  ° Kaprijke 11/12/1761 (PM: Judocus De Decker en Judoca De Pauw)
  Huwde in Kaprijke op 6/5/1800 met spinster Maria Francisca Heirebrant (° Kaprijke 2/8/1769) fa Judocus en Maria Jacoba De Wulf) (Get: Jacobus De Vulder en Livina Maria Heirebrant).  Hij overleed in Kaprijke op 14/3/1819 in zijn woning op de wijk Heine.  Hij was wever.  Zijn overlijden werd aangegeven door zijn schoonbroer wever Petrus Heirebrant (61 jaar) en neef wever Jacobus Ryckaert (26 jaar).  Maria Francisca overleed op de wijk Heine in Kaprijke op 25/8/1848.
   
 3. Maria Jacoba Ryckaert
  ° Kaprijke 16/8/1763 (PM: Gerardus Van Heeckhaute en Jacoba Driege)
  Zij overleed in Lembeke op 9/1/1765.
   
 4. Jacobus Livinus Ryckaert (VIe)
  ° Lembeke 21/9/1765
  x Lembeke 5/5/1792 Maria Theresia De Buck
  Kaprijke 14/6/1800
   
 5. Joanna Catharina Ryckaert
  ° Lembeke 4/10/1767 (PM: Joannes Baptista De Decker en Joanna Francisca De Pape)
  Overleden vóór haar vader.
   
 6. Livinus Ryckaert
  ° Lembeke 25/2/1769 (PM Livinus Schuyf en Joanna Livina Dhuyvetters)
  Overleden vóór zijn vader.
   
 7. Petrus Ryckaert
  ° Lembeke 25/2/1769 (PM: Petrus Stevesins en Joanna Jacoba Provost)
  † Lembeke 16/4/1770.
   
 8. Doodgeboren helft van tweeling
  ° en † Lembeke 1/6/1772.
   
 9. Joanna Theresia Ryckaert
  ° Lembeke 1/6/1772 (PM: Petrus Calmyn en Joanna Stevesijns)
  Met de steun en toelating van haar broer Livinus Bernardus en haar oom Judocus De Decker vroeg ze op 13/5/1795 om ontvoogd te worden “… dat zonder jactantie gesproken haer capaebel vint niet alleene om haer eygen te conserneeren maer ook om met eere ende vrugt haere goederen te regeren….” (RAG Kaprijke 378/80v).
  Zij huwde in Kaprijke op 3/10/1797 met werkman Petrus Bernardus Turtelboom, zoon van Bernardus en Elisabeth Heynse uit Bassevelde.  Ze was spinster.
  Zij overleed in haar woning in de Vrouwstraat te Kaprijke op 27/6/1831.  Haar man stierf in zijn woning in de Grote Voorstraat te Kaprijke op 17/2/1837.
   

De ouders van Joannes:
Livinus Ryckaert (IVa) en Jacoba Dhaese

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024