Joannes Ryckaert - VIg

VIg - Joannes Ryckaert

fs Petrus Antonius Ryckaert (Vb) en Anna Maria De Blende

° Kaprijke 29/10/1774
x Kaprijke 9/5/1804 Petronella Theresia Doens
Bassevelde 16/1/1830

De peter en meter van Joannes waren Joannes Ryckaert en Petronella Gyselman.

Op 18/2/1795 deed hij een aanvraag om ontvoogd te worden: “… dat hij sig sedert differente jaeren tot hedent met zulckdanige neirstigheyd ende vrugt heeft geoeffent soo in de landsneiringe als in de fonctie van wever dat hij verthoonder zig vaster laet voorenstaen teenemael in staet te zijn van zig aent dezer fonctie te maintenieren sonder eenige instructie van iemand noodig te hebben…” (RAG Kaprijke 378/73).

Hij huwde in Kaprijke op 9/5/1804 met Petronella Theresia (geregeld Isabella Theresia genoemd) Doens (° Kaprijke 30/6/1774), dochter van Joannes en Joanna de Baerdemaecker en dus zus van de vrouw van Joannes’ halfbroer Jacobus.

Joannes overleed in zijn woning in de Knokstraat te Bassevelde op 16/1/1830.  Zijn overlijden werd aangegeven door 2 schoonbroers: Jacobus Bernardus en Dominicus Doens, beide landbouwers in Kaprijke.  Isabella stierf in Bassevelde in de Knokstraat op 29/5/1859.

Hun kinderen:

 1. Joanna Theresia Ryckaert
  ° Bassevelde 16/11/1805
  Ongehuwd overleden in Bassevelde op 19/2/1835.
   
 2. Jacobus Bernardus Ryckaert
  ° Bassevelde 25/9/1807
   
 3. Joannes Baptista Ryckaert (VIIb)
  ° Bassevelde 6/1/1810
   
 4. Petrus Bernardus Ryckaert (VIId)
  ° Bassevelde 8/8/1813
  x Maria Theresia Verbeke
  † Bassevelde 7/1/1894
   

 1. Ryckaert
   
 2. Ryckaert
   
 3. Ryckaert
   

De ouders van Joannes:
Petrus Antonius Ryckaert (Vb) en Anna Maria De Blende

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024