De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, afkomstig van St.-LaureinsThis page in English

Sophie Vanhootegem's geboorte-akt

fa. Jacobus Francies Van Hootegem en Marie Vanhulle
echtgenote van August Noe

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Geboorte-akt van Sophie Vanhootegem

In het jaar achttien honderd twee en Zeventig, den eersten September ten enen
ure naarmiddag voor ons francies Huyghe, Burgemeester, ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sint Laureyns, rechterlijk arron-
dissement Gent, provintie Oostvlaanderen, is verschenen: Jacobus francies
vanhootegem, Landbouwer oud negen en veertig Jaren, alhier woonende
Sectie A, Smissestraat, welken ons heeft vertoond een kind van het
vrouwelijk geslacht, geboren in deze Gemeente op gisteren een en dertig-
sten augusti, ten negen ure Savonds, van hem Declarant en van
Marie Vanhulle zijne huisvrouw oud drie en dertig Jaren, aan
welk kind hij verklaard heeft te willen geven den voornaam van
Sophie VanhootegemDeze verklaaring en vertooning
gedaan in de tegenwoordigheid van Eduard Mobelus, herbergier,
oud drie en dertig Jaren, en Constantin Vercraeye, Schrijver, oud drie en
Zestig Jaren, beide alhier woonende, getuigen hiertoe door den declarant aanzocht.
En naar gedane voorlezing den vader met de beide getuigen hebben dezen
akt met ons geteekend.


Volgen de handtekeningen van J. F. van Hootegem, Eduard Mobelus, Constantin Vercraeye en Frans Huyghe.
 

Met dank aan Sandra Lacayse,
gemachtigde beambte Burgerzaken bij het Gemeentebestuur van St.-Laureins.

Over August Noe de zoon van Francies Noë (B VII b) en van Ursula Mussche
Ursula's geboortebewijs

Top van deze blz
WelkomblzOverzichtInhoudstafel
Doorzoek onze Van Hootegem webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  15-08-2022
Copyright Notice (c) 2024