This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B VII b     Francies Noë

fs. Pieter Joannes Noë (B VI a) en Carolina Van Den Bossche

° Adegem 14-6-1828
x Oostwinkel 27-6-1861 Ursula Mussche
Ursel 15-6-1873
 

Drie jaar na zijn geboorte kreeg Petrus Noë (B VII a) een broertje bij: op 14-6-1828 werd in Adegem Francies Noë geboren als zoon van Pieter Joannes en Carolina Van Den Bossche.  Nauwelijks 5 jaar oud verloor hij zijn moeder en werd hij door de goede zorgen van zijn 2 oudste zussen en later van zijn stiefmoeder grootgebracht.

Hij huwde in Oostwinkel op 27-6-1861 met Ursula Mussche, dochter van Jan Baptist en Bernardina Ronse.  Ursula was op 16-2-1835 in Ursel geboren.  Hier vindt u (dank zij o.a. Sara NOE van Californië) haar geboortebewijs.  Ursula was werkvrouw.  Eerst woonde het paar in de Peperstraat in Eeklo, daarna in Bellem en in Ursel op de wijk Vrekkem, maar na het overlijden van Francies op 15-6-1873 verhuisde Ursula naar Adegem en later naar Kaprijke, waar ze op het Eindeke op 6-1-1903 deze wereld vaarwel zegde.

In Adsegem was ze op 14/1/1876 bevallen van een onwettige zoon Henricus Mussche.

Ursula en Francies hebben het leven geschonken aan 7 kinderen:

 1. Florence Noë
  ° Eeklo 23-8-1862
  Huwde in Eeklo op 26-11-1885 met wever Bruno Lippens die in Lembeke op 30-9-1848 geboren was, als zoon van Livinus en Angelina Van Hecke.
  Ze was op 27/5/1884 in Eeklo bevallen van een voorkindje Marie Louse, dat erkend werd bij haar huwelijk met Bruno.
  Ze woonden eerst in de Balgerhoekstraat nr. 35 te Eeklo, maar verhuisden op 3-6-1891 naar Adegem.
  Florence woonde in Zandvleuge toen ze op 24-1-1900 overleed in de Brugschestraat in Eeklo.
   
 2. Emma Maria Noë
  ° Bellem 11-9-1864
  Huwde in Kaprijke op 11-2-1886 met werkman Joris Francies Roegiers die op 25-7-1847 in Lembeke geboren was als zoon van Francies en Victoria De Pape.  In 1891 woonden zij in de Vrombaut­straat nr. 15 te Eeklo.  Toen Joris Francies overleed in Eeklo op 6-1-1898 liet hij 3 zonen en 1 dochter achter.
  Een van die zonen was Camillus Roegiers, geboren in Kaprijke op 9 januari 1887.
  Uit de Venesoen­rapporten leren we iets over August en Camile Roegiers: op 4/3/1905 vaart August Roegiers op de Finland naar oom August Noë in Moline, Illinois, V.S.A.; hij was 17 jaar, afkomstig van Eeklo, landbouwer.  Hij had 75 frank op zak.
  En op 26/8/1905 vaart Camile Roegiers op de Vaderland naar Amerika : 18 jaar, van Eeklo, dagloner.  Hij begeeft zich naar Moline, Illinois bij zijn oom Auguste Noë.  Camil neemt 100 frank mee, hij spreekt Vlaams.  Waren dat twee zonen van Joris en Emma ?
  In 1900 vinden we deze laatste terug in de Vrombautstraat nr 42 (nr 46 vanaf 26-7-1903).  Ze was er ingeschreven als winkelierster.  Zij voedde ook Edmond De Baets op.  Hij was de zoon van haar jongere zus die in 1904 overleed.
  In 1912 vertrok zij met haar stiefzoon en dochter naar New York. (113)  Van daar is ze naar Illinois vertrokken.  Ze woonde er dicht bij haar broer.
  Zij overleed in Erie, Illinois op 8 maart 1929.  Hier, dank zij Mevr. Judi McDowell tonen wij u haar bidprentje dat gedrukt werd door de Gazette van Moline.
   
 3. Maria Josepha Noë
  ° Bellem 25-4-1866
  Huwde met de 3 jaar oudere Leonardus De Baets.
  Zij overleed op het Eindeke te Kaprijke op 29-11-1904.  Leonard verbleef op dat ogenblik in de V.S.A.
   
 4. August Noë
  ° Ursel 24/4/1868
  x Kaprijke 8/6/1898 Marie Louise Van De Wattijne
  xx Annawan, Illinois 22/8/1910 Sophie Van Hootegem
  † Moline, Illinois 17/6/1946.
   
 5. Petrus Noë
  ° Ursel 10-1-1870
  Hij was dienstknecht en woonde in de Waaistraat te Eeklo.  Hij was 1,56m groot, trok bij de militieloting van 1890 het nummer 125 en werd niet opgeroepen.
  † Eeklo 30/9/1890
   
 6. Jan Baptiste Noë
  ° Ursel 12-3-1871
  Hij was 1,655 m groot, trok bij de militieloting van 1891 het nummer 61, maar werd ongeschikt verklaard door een kwaal aan het ruggemerg.
  Hij bleef ongehuwd en overleed in het klooster te Kaprijke op 27-6-1907.
   
 7. Marie Louise Noë
  ° Ursel 6-1-1873
  † Ursel 19-1-1873.
   

Beste dank aan Mevr. Marie-Christine Vandevelde voor haar aanvullende informatie.

De ouders van Francies, Pieter Joannes Noë (B VI a) en Carolina Van Den BosscheNaar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius