Gelukkig zijn?

Niet om plezier te maken trouwt ge, maar om elkaar gelukkig te maken.  Plezier kunt ge koopen, en het kost veel geld.  Geluk en vreugde zijn niet met geld te koop. Die kunt ge geven en krijgen.  De kostbaarste bruidschat is: een stevig paar vaardige handen, en een gouden hart.  Niet om geld te verdienen trouwt ge, maar om samen uw brood te verdienen.  Dat is niet hetzelfde.  Van geld alleen kunt ge niet leven; hebt ge ook nooit genoeg: van brood wel.  Willen « rijk » worden is pompen in een mand.  Hebt ge ooit iemand ontmoet, hij mocht dan millionair zijn, die bekende dat hij veel had, te veel, of ook maar genoeg ?  Ellende mag er niet zijn; maar rijkdom alleen heeft nog nooit geluk in huis gebracht.  Wat iedereen wenschen mag en moet is : eerlijk, zijn brood verdienen; en daarbij een appeltje tegen den dorst.

Uit "Vaert wel ende levet schone !"
L. Arts
Dit boekje heeft ook een tweede naam:.
"Wij blijven trouw"
Het is een Bijzondere uitgave van de K.A.J.
met toestemming van het Secretariaat der Bonden van het H. Hart.
Juni 1941.

De licentia Superiorum
Imprimatur:
Mechliniae, 1a Maii 1941,
† Et. Jos. Carton de Wiart, Vic. Gen.

In dit boekje zit ook het kaartje hieronder.
Drietalig nog wel: eerst Duits, dan Frans en ten slotte Nederlands..
Ik verklaar dat ik tot de Roomsch Katholieke Kerk behoor.

Naar de top van deze blz
Onze Meetjesland home page
mijnplatteland.com

Meer goede raad
Recent updates
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-01-2022
Copyright (c) 2022