... ik krij-ge geen slagen!?!?

Heb ik geen man, ik krijge geen slagen!

Uit Kinderzang en Kinderspel, Tweede Deel, 11e herziene druk,
Dien Kes, Jop Pollmann en Piet Tiggers
Uitgeverij de Toorts, Haarlem, s.d.
Met dank aan de heer Alex De Reu voor dit leerrijk boekje.

Naar de top van deze blz
Onze Meetjesland home page
mijnplatteland.com

Meer goede raad
Recent updates
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-01-2022
Copyright (c) 2022