Eugeen-Adolf Casteels
De families Leus en Casteels afkomstig van Oordegem

Eugeen-Adolf Casteels

In de documentatie bij de 17 brieven van Francies Casteels zit ook een overlijdensbericht.  Misschien heeft Pater Charles Leus s.j. gedacht dat hij wel zou vinden hoe Eugeen-Adolf Casteels, geboren in Oordegem, verwant was met Francies, de Napoleonsoldaat.

Hier volgt een deel van de inhoud van dit overlijdensbericht.  Misschien vindt iemand (hiermee) wel meer informatie over Eugeen-Adolf en zijn voorouders.

Het overlijden wordt ons gemeld door:

Mijnheer en Mevrouw Theofiel D'HONDT-VAN DEN BOSSCHE;
Mijnheer Oscar VAN DEN BOSSCHE-VAN DER STUYFT
en kinderen Paul, Marie, Germain, Julues, Alfons en Richard;
Mijnheer en Mevrouw Maurits BEURMS-VAN HUFFEL EN KIND;
Mijnheer en Mevrouw Paul VAN HUFFEL-KERCKHOVE en kinderen;
Kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw August CASTEELS-VAN DER STELT;
Kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Eduard CASTEELS-DE SMEDT;
Kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Florimond VAN DEN BERGHE-CASTEELS;
Kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Romaan NIEMEGEERS-DE BEIR;
De Familiën CASTEELS, DE BEIR en VAN DEN BOSSCHE,
melden UEd. met diepe droefheid, doch kristene gelatenheid, het smartelijk verlies dat zij ondergaan door het afsterven van hun teergeliefden vader, grootvader, oom en neef,

Mijnheer
Eugeen-Adolf CASTEELS
weduwnaar van Mevrouw MARIA-FLORENCE DE BEIR
geboren te Oordegem den 24 Oogst 1856
en aldaar godvruchtig overleden den 18 Februari 1940,
versterkt door al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.
 

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Het overlijdensbericht van Eugeen-Adolf Casteels

Het overlijdensbericht van Eugeen-Adolf Casteels

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
De geboorte-akte van Eugene-Adolphe Casteels

De geboorte-akte van Eugene-Adolphe Casteels

Deze akte leert ons iets meer over de ouders van Eugeen Adolf: "Marcelinus Casteels, oud 45 jaar, landbouwer en Nathalia De Coecke, zijne huysvrouwe huyshoudster oud vierenveertig Jaer".  Geboren rond 1811.  In Oordegem ?

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
De geboorte-akte van Marcelin Casteels

De geboorte-akte van Marcelin Casteels

In Oordegem !
"L'An Mille huit Cent onze Le quatrieme jour Du Mois de Mars... est comparu en personne Sieur Josse Casteels age de Cinquante ans cultivateur né et domicilié à Oordegem Section dit Landegem cauter Lequel Nous a présenté un enfant du Sexe Masculin Ne hier a Deuze heure du Nuit de lui déclarant et de Caroline arnaut Son Epouse et auquel il a déclaré Vouloir Donner Le prénom de Marcelin...

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
De doop-akte van Judocus Casteels

De doop-akte van Judocus Casteels

Op 11 maart 1760 werd Judocus Casteels gedoopt de zoon van Agidius en Adriana Maria van Langenhove met als doopheffers Judocus Raes en Angelina van Langenhove.
De pastoor geeft natuurlijk de ouderdom niet van de ouders en dat maakt verder teruggaan in het verleden wat moeilijker.

We hebben dus tot nog toe geen bloedverwantschap gevonden tussen Eugeen Adolf Casteels en Napoleonsoldaat Francies Casteels.

Heeft u heeft meer informatie over Josse Casteels, zijn ouders of grootouders ?  Neem dan aub contact op met ons.
Dank bij voorbaat.

Onze Casteels - Leus Welkomblz
Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2022