Zeventien brieven
De families Leus en Casteels afkomstig van Oordegem

Zeventien brieven van Francis Casteels

(1805-1813)
conscrit de l'an 13
Dragon au 27me Régiment, 2me Compagnie
à 1a Grande Armée
 

1e brief - 27 augustus 1805 uit Versailles, kort na zijn inlijving.

2e brief - 18 november 1805 uit HAGENAU, bij Straatsburg.

3e brief - begin januari 1806 uit het grand dépôt van Hagenau (cfr. le Brief van le fasc.)

4e brief - 12 januari 1806 uit HAGENAU, aan zijn oom en tante uit Erwetegem.

5e brief - 21 januari 1806 uit HAGENAU.

6e brief - 19 juli 1806 uit HAGENAU.

7e brief - 11 september 1806 uit HAGENAU.

8e brief - 21 september 1806 uit HAGENAU, laatste brief voor de 1e veldtocht.

9e brief - 9 october 1806 uit Cronach in Beieren.

10e brief - 25 januari 1807 uit Thorn in Noord-Polen.

11e brief - 20 september 1807 uit Eylau in Oost-Pruisen.

12e brief - 7 januari 1808 uit Breslau in Silezië.

13e brief - 21 mei 1808 uit Clochskau in Silezië.

14e brief - 10 maart 1810 uit Merida in Estramadura (Z-W van Spanje)

15e brief - 28 september 1811 uit Jaen in Andaloesië.

16e brief - 27 januari 1813 uit Madrid.

17e brief - 1 october 1813 uit Saintes, grand dépôt ten N. van Bordeaux.

 

Brief 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2022