A IIId - Carolus Philippus Ryckaert

fs Judocus en Joanna Cottens

° Eeklo 30/8/1723
x Lembeke 20/4/1751 Petronella COLPAERT
† Eeklo 6/6/1757
 

Petronella COLPAERT (° Lembeke 29/1/1733 - † Eeklo 11/7/1801) was de dochter van Gerardus en Joanna Betsens.

Na het overlijden van Carolus hertrouwde zijn weduwe zeven weken later in Eeklo op 26/7/1757 met Joseph Snoeck (° Nazareth 14/9/1730), zoon van Guillielmus en Adriana De Smet.  Joseph stierf in Eeklo op 29/6/1763 en liet 2 zonen na: Laureyns, 5 jaar en Jan Baptist 18 maanden. (Zie SAE 1033/193v).

Op 4/3/1761 werd door Joseph Snoeck een wezenrekening opgemaakt na het bouwen van een nieuwe schuur op het hofstedeken in het Oostveld, dat de 2 wezen hadden geërfd na het overlijden van hun grootouders bij de verkaveling dd 7/6/1758 en hij presenteerde die aan de voogden Lieven Ryckaert en Frans Lippens.  Er werd bijna 47 ponden betaald voor de totale bouw, waarvan de helft door Joseph zelf en de andere helft door de 2 wezen moest betaald worden; daarvan is 7 ponden bestemd voor Frans Judocus Ryckaert “…over den aerbeyt van ’t timmeren ende maecken de schuere…” (SAE 1241)

Petronelle trouwde een derde keer in Eeklo op 18/10/1763 met Simon Standaert (° Eeklo 7/11/1733), zoon van Petrus en Livina Vande Kerckhove.

Carolus was keurbroeder geweest van de stad Eeklo.  Hij en zijn echtgenote hadden geen onroerende goederen in eigendom, maar woonden als kleine landbouwers op een hoeve te Eeklo op de wijk Oostveld, die eigendom was van de ouders van Carolus en waarvoor hij 6 pond 's jaars, huur betaalde.  Het bedrijf was niet groot en de veestapel bestond uit 3 koeien, 3 runderen, 3 kalveren en een zwijn.  Aangezien Carolus vóór zijn ouders overleed waren het zijn kinderen die van hun grootouders erfden.

De kinderen van Carolus en Petronella:

 1. Joanna Livina Ryckaert
  ° Eeklo 3/3/1752
  † Eeklo 29/6/1753
   
 2. Livinus Ryckaert (A IVg)
  ° Eeklo 25/9/1753
  x Joanna Maria Van Brussel
   
 3. Anna Catharina Ryckaert
  ° Eeklo /2/1755
  † Sleidinge 17/2/1836
  x Eeklo 2/7/1774 Judocus VAN VEERDEGHEM (° Sleidinge 8/8/1737 - † Sleidinge 28/10/1783), fs Andries en Catharina De Buck
  Anna Catharina was na haar huwelijk met Judocus Veerdeghem naar Sleidinge gaan wonen op een hofstedeken in de Wellingstraat dat eigendom was van Judocus.  Het gezin, dat zes kinderen kreeg, behoorde tot de klasse van de keuterboerkens.
  Hun eigendom bevatte het hoveken waarop zij woonden en twee stukken land, groot respectievelijk 350 en 100 roeden.  Deze eigendom was belast met een hypotheek van 50 pond groten ten voordele van Judocus Verheecke, maar anderzijds bezat Judocus zelf een rente van 50 pond groten ten laste van Livinus Ryckaert, de broer van Anna Catharina.  Ze bezaten slechts een koe en een zwijn.  Het feit dat in het sterfhuis een weefgetouw, twee spinnewielen en een grote heveelheid weefklaar vlassen garen aanwezig was, wijst erop dat het gezin meer aan huisweverij dan aan landbouw deed.
  SAE n° 1038 f° 192 en 1158 minute, dd 15/6/1785.
  Anna Catharina kreeg van Judocus zes kinderen, geboren van 1775 tot 1783.  Zij was keurzuster van Eeklo uit hoofde van haar afstamming.  Haar vader was immers keurbroeder van deze stad geweest.  Na het overlijden van haar man, Judocus, hertrouwde Anna Catharina te Sleidinge op 28 april 1784 met Matheus Lippens (° Waarschoot 6/2/1755 - † Sleidinge 21/8/1834), zoon van Vincent en van Isabella Dhooge.
   
 4. Joanna Maria Ryckaert
  ° Eeklo 2/2/1757
  † Eeklo 20/2/1757
   

De ouders van Carolus Philippus:
Judocus en Joanna Cottens

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  04/08/2022