A IId - Judocus Ryckaert

fs Judocus Ryckaert (A Ib) en Joanna Vande Kerchove

° Eeklo 16/3/1683
x Eeklo 13/2/1706 Joanna Cottens
† Eeklo 7/2/1758
 

Joanna Coddens werd geboren in Olsene op 26/8/1679 als de dochter van Josephus Cottens en Livina Cottens.  Ze werd geboren als Cottens maar in Eeklo werd ze altijd Coddens genoemd.  Ze overleed in Eeklo op 8/2/1758, dus de dag na haar echtgenoot.

Judocus Ryckaert en zijn echtgenote Joanna Coddens woonden op hun hoeve te Eeklo op de wijk Oostveld en waren bezittende landbouwers.  Op 18/5/1758, weinige tijd dus na het overlijden van Judocus en zijn vrouw, die hem amper één dag overleefde, werd door de wethouders van Eeklo hun staat van goed opgemaakt en onmiddellijk daarna had onder de erfgenamen de verkaveling en verdeling van de nalatenschap plaats.  De onroerende goederen werden in drie kavels verdeeld en als volgt toegewezen.

De kavel A werd toegewezen aan de kinderen van Carolus, kort voor zijn ouders overleden in 1757 en gehuwd geweest met Petronella Colpaert.  Deze kavel bestond uit een behuisde hofstede te Eeklo op het Oostveld, waar de ouders hadden gewoond en gestorven waren, groot 6 gemet 150 roeden.  Deze kavel werd geschat op een waarde van 153 pond 19 schellingen 8 groten.

De kavel B viel ten dele aan de nog in leven zijnde zoon Livinus die gehuwd was met Petronella Van Hecke.  Hij bevatte, een stuk land van 1 gemet 43 roeden te Eeklo op het Oostveld, waarop zijn broer Petrus een woonhuis had gebouwd tijdens zijn huwelijk met Martina Blomme.  Verder, een stuk land, den Bunder genaamd, groot 3 gemet en gelegen op het Oostveld, een stuk land, genaamd het Voorenste Braemstuk, groot 1 gemet 200 roeden, eveneens op het Oostveld gelegen.  Deze kavel werd geschat op een waarde van 88 pond 2 schellingen 6 groten.

De kavel C werd  toeboedeeld aan de weeskinderen van Pieter, gehuwd geweest met Martina Blomme en bestond uit, twee stukken land, respektievelijk genaamd het vervallen hofstedeken en het voorenste Braemstuk, groot samen 2 gemet 189 roeden, gelegen in Oostveld, een partij land eveneens in Oostveld gelegen, genaamd het Lang Reepken, groot 3 gemet 229 roeden.  Verder kregen de erfgenamen nog twee lopende hypothecaire renten, de ene van 8 pond groten ten nadele van Livinus, mede-erfgenaam en een andere van 18 pond groten ten nadele van Jan Van de Neste.  Deze kavel werd geraamd op een waarde van 92 pond 11 schellingen 4 groten.  Al deze waarden werden samengeteld en gedeeld door drie, zodat de ene het verschil in waarde van de andere moest krijgen of betalen in klinkende munt.
SAE n° 1255 f° 68 st.v.goed en uitgroting dd. 7/6/1758

De kinderen van Joanna en Judocus:

 1. Judocus Ryckaert
  ° Eeklo 7/3/1706
  † Eeklo 18/4/1706
   
 2. Petrus Ryckaert (A IIIc)
  ° Eeklo 3/4/1707
  x Waarschoot 8/5/1738 Martina Blomme
  † Eeklo 27/4/1743
   
 3. Judocus Ryckaert
  ° Eeklo 1/2/1712
   
 4. Joannes Ryckaert
  ° Eeklo 13/2/1714
  † Eeklo 11/3/1729
   
 5. Livinus Ryckaert (A IIIe)
  ° Eeklo 3/8/1717
  x Petronella VAN HECKE
   
 6. Adriaan Ryckaert
  ° Eeklo 20/7/1721
  † Eeklo 5/3/1722
   
 7. Carolus Philippus Ryckaert (A IIId)
  ° Eeklo 30/8/1723
  x Petronella COLPAERT
  † Eeklo 6/6/1757
   

De ouders van Judocus:
Judocus Ryckaert (A Ib) en Joanna Vande Kerchove

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  08/08/2022