A IIIc - Petrus Ryckaert

fs Judocus Ryckaert (A IId) en Joanna Coddens

° Eeklo 3/4/1707
x Waarschoot 8/5/1738 Martina Blomme
† Eeklo 27/4/1743
 

Martina Blomme (° Waarschoot 20/6/1715 - † Eeklo 23/10/1783) was de dochter van Petrus en Anna Decraene.

Zoals reeds gezegd bezaten Petrus en Martina een kleine hoeve te Eeklo op de wijk Oostveld, die ze tijdens hun huwelijk hadden laten bouwen op paternele grond.  Zij weren nog voor een vierde part gerechtigd in een hofstedeken met 4 gemet land, gelegen te Waarschoot op het Hoeksken, uit de erfenis van de ouders van Martina.  Hun veestapel bestond uit 2 koeien, 3 kalveren en ze bezaten een kleine bijenstal met drie korven.  De aanwezigheid van een weefgetouw en twee spinnewielen bewijst dat er op het hof geweven werd en het karig bezit van de inboedel duidt erop dat het gezin eerder tot de lagere koehoudersstand behoorde.

Martina was maar 28 jaar oud toen ze weduwe werd van Petrus Ryckaert van wie ze nog twee kinderen had die allebei bij zijn dood nog minderjarig waren en over wie haar broer Lieven Blomme en Petrus’ vader Judocus voogden waren. (SAE 1029/13v)
Ze hertrouwde te Eeklo op 3 mei 1744 met Jooris Snoeck (° Eeklo 18/11/1714), zoon van Joannes en Georgina Arents, die haar 3 kinderen schonk en die aldaar stierf op 24/11/1753.

Martine trad nadien opnieuw in het huwelijk te Eeklo op 3/11/1759 met Philippe Vanden Berghe.  Toen Martina voor de derde keer weduwe werd was ze slechts 45 jaar oud.

Mogen we u eraan herinneren dat na de dood van hun grootouders Judocus Ryckaert en Joanna Coddens, de wezen van Petrus nog heel wat eigendommen erfden.

Petrus en Martina wonnen de volgende kinderen:

 1. Anna Maria Ryckaert
  ° Eeklo 15/5/1739
  † Eeklo 30/7/1739
   
 2. Joanna Maria Ryckaert
  ° Eeklo 6/11/1740
  † Eeklo 5/5/1758
   
 3. Petrus Joannes Ryckaert (A IVf)
  ° Eeklo 1/6/1743
  x Bassevelde 23/11/1773 Anna Maria GOETHALS
  Anna Maria werd geboren te Bassevelde op 21/8/1746 als dochter van Judocus en Joanna De Langhe.
  Petrus was keurbroeder van Eeklo en woonde als landbouwer op de hoeve van zijn ouders, die zij op hun beurt van hun ouders hadden geërfd.  De veestapel bestond uit 1 paard, 2 koeien, 1 rund en twee zwijnen.
  Te oordelen naar hun staat van goed was het gezin enigszins welstellend, maar mocht toch niet onder de meergegoede landbouwers gerekend worden.
  SAE n° 1036 f° 68 en 1148 min.st.v.goed dd. 1/2/1775
  SAE n° 1312 st.v.goed sterfhuis Petrus Joannes dd. 9/2/1775
  Petrus overleed in Eeklo op 24/2/1774 tijdens de zwangerschap van zijn echtgenote, die op 10/11/1774 beviel van hun zoon Martinus die een goede tien jaar later overleed in Bassevelde op 20/12/1784.
  Na het overlijden van Petrus hertrouwde Maria Anna Goethals in Bassevelde op 2/8/1781 met Jacobus Franciscus Lippens (° Bassevelde 5/9/1753), zoon van Georgius en Livina Dobbelaere en weduwnaar van Maria Catharina De Boever die overleden was in Bassevelde op 17/9/1780.
  Maria Anna overleed in Bassevelde op 22/4/1808 in haar woning in de Nieuwe Boekhoutestraat en haar tweede echtgenoot in Lembeke op 24/8/1831 bij zijn schoonzoon landbouwer Pieter Jan Roegiers op de wijk Kasteel.
   

De ouders van Petrus:
Judocus Ryckaert (A IId) en Joanna Coddens

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  04/08/2022