Notice: Undefined variable: copyrite1 in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/head_p1.php on line 9

Notice: Undefined variable: title_0 in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/head_p2.php on line 5

Notice: Undefined variable: key_0 in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/head_p2.php on line 9

Notice: Undefined variable: descrip in /home/u158459683/domains/mijnplatteland.com/public_html/php/incl/head_p2.php on line 19

Copyright © 2010-2023 Denis Noë.  Alle rechten voorbehouden.
 

Copyright Notice

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt bij middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook hetzij electronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Copyright houders.

No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, or any other means without prior written permission from the copyright holders.

Onze Ryckaert Home page
Het boek van Prudent Ryckaert
De nakomelingen van Marie-Coralie Noë en Serafien Ryckaert
Lijst van de foto's

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  26-02-2022