This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

C VII b     August Noë

fs. Pieter Joannes Noë (C VI) en Monica De Craene

° Assenede 14/8/1838
x Kluizen 19/11/1870 Justine De Decker
Bentille 8/9/1930
 

Justine was de jongste van de vijf kinderen van Bruno De Decker en Maria Theresia De Jonghe.

August werd als elfde kind in het gezin van Noë-De Craene geboren in Assenede op 14/8/1838 rond 7 uur 's morgens.  In de namiddag trok vader naar het gemeentehuis met zijn pasgeborene om hem aan te geven:

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Geboorte-akt van August Noë

"Het jaer Achttien honderd acht en dertig, den 14den der maend augustus om vier uren namiddag, voor ons Jan Bernard Vanpeene, Burgemeester en beambte van den burgerstand der Gemeente Assenede, district van Eecloo, provincie Oostvlaenderen, is gekomen Pieter Joannes Noé, landbouwer, oud 52 jaren, woonende te Assenede, welke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, geboren heden om zeven uren des morgens ten zijnen woonhuyze, wijk Muykem, van hem verklaerder en van Monica De Craene, zijn huisvrouw, en waer aen hij verklaerd heeft te geven de voornaem van Augustus..."
De burgemeester schreef Noé, maar Pieter Joannes tekende Noë.

"Deze verklaering en vertooning zijn gedaen in tegenwoordigheyd van Augustus van Guyt, timmerman, oud 39 jaren, en Désiré De Ridder, schrijver, oud 25 jaren, beyde woonende te Assenede, en na voorlezing hebben den vader en de twee getuygen deze acte met ons onderteekend, terwijl de eerste getuyge verklaerde niet te kunnen schrijven."

Zijn moeder was reeds 46 jaar en zijn vader 52.  Zijn twee oudste broers waren reeds gestorven en zijn jongste broer is enige maanden later ook overleden.  Hij groeide op in de Fonteyne te Assenede.

August Noë  Justine De Decker
Foto's van 1922:
August Noë
en Justine De Decker
door H. Smitz & Fils, Eecloo.

Als 20-jarige diende hij zich aan te melden op het gemeentehuis om net als al zijn mannelijke leeftijdsgenoten een lot te trekken voor het al of niet vervullen van de militaire dienst.  Vader Noë had reeds voor zijn 4 oudere zonen een vervanger moeten zoeken en betalen, maar deze keer was het lot hen gunstig gezind: August trok het nummer 58 en werd van alle militaire verplich­tingen vrijgesteld. (84)

Op 19 november 1870 huwde hij in Kluizen met Justina De Decker, dochter van Bruno De Decker en Maria Theresia De Jonghe.  Zij werd daar geboren op 18 maart 1842.

Ze gingen boeren op Kluizen op de wijk die men Pachtgoed noemt.  Nu bestaan daar nog steeds enkele hoven van aan de zuidkant van de Industrieweg van Evergem naar Zelzate, maar ze hebben een industriële bestemming.  August is daar slechts een goede 10 jaar gebleven.  Rond Kerstmis 1880 — geen witte kerst maar heel nat met talrijke overstroomde wegen — verhuisde hij met zijn gezin naar de polders in St.-Margriete, waar afstam­melingen de boerderij nu nog voortzetten.  Op 4 januari 1881 werd hij officieel in St.-Margriete ingeschreven.

August was van Assenede.  Hij was in Kluizen verzeild geraakt.  Hoe vond hij een boerderij in Sint-Margriete ?  We mogen niet uit het oog verliezen dat zulke afstanden toen slechts te paard of te voet konden overbrugd worden !  De familie De Decker was zeer goed bevriend met de E.H. Petrus Sonneville, vanaf 1861 onder­pastoor in Kluizen.  Na het huwelijk van dochter Justine zal de onder­pastoor ook wel met August in contact gekomen zijn en die vriend­schaps­banden hielpen August de weg naar de polders kennen, toen E.H. Sonneville eind 1879 benoemd werd als pastoor van Waterland-Oudeman.

Hier is een uitweiding over het hof van St.-Margriete waar August Noë kwam boeren in 1881.

Ook moeder De Decker maakte de verhuis mee naar St. Margriete, waar ze op de gezegende leeftijd van 87 jaar op 22-10-1887 voor goed de ogen sloot.  Ze was reeds verschillende jaren blind.

August was schepen van St. Margriete van 24-2-1891 tot 6-1-1896.  Nadat hij en Justine in 1904 de boerderij aan hun enige zoon Emiel overlieten, genoten ze van een welverdiende rust in Bentille, waar Justine op 26-11-1920 naar de Schepper terugkeerde, pas een week na hun 50ste huwelijks­verjaardag.  August overleefde haar nog bijna 10 jaar en stierf er op 8-9-1930.

Ze hadden zes kinderen.  In de geboorte-acten van de kinderen van August in Kluizen, staat de naam Noé, behalve bij Emiel waar de bediende het tegenwoordig meest voorkomende trema gebruikte: Noë.

 1. Marie Coralie Noë
  ° Kluizen 5-2-1872
  Huwde in St. Margriete op 23-6-1897 met Serafien Ryckaert, zoon van Désiré Rijckaert en Virginie De Vleeschauwer, geboren in Boekhoute op 28-2-1860.  Ze boerden in Watervliet op Blekkersdijk.  Marie Coralie stierf op 48-jarige leeftijd in Watervliet op 20-7-1920 en liet negen zonen na.  Serafien stierf in het zicht van de Tweede Wereldoorlog op 4-4-1940.
  Hier vindt u haar bidprentje en hier staat het zijne.
   
 2. Emma Noë
  ° Kluizen 24-6-1873
  Trad in het klooster der E.Z. Franciscanessen op 2-6-1898 en werd er op 22-8-1900 geprofest.
  Zuster Ernestine — Emma Noë
  Zuster Ernestine, zoals ze genoemd werd in het klooster, overleed na een slepende ziekte te Ressegem op 16-1-1941.
  Hier vindt u haar bidprentje.
   
 3. Clotilde Noë
  ° Kluizen 5-9-1875
  Bleef ongehuwd en woonde bij haar ouders op Bentille, St. Jansstraat nr 1.  Daar is ze op 19-1-1960 overleden.  Hier vindt u haar bidprentje.
   
 4. Emiel Noë (C VIII c)
  ° Kluizen 11-7-1877
  x Watervliet 27-4-1904 Irma De Bock
  † Watervliet 4-11-1955
   
 5. Maria Valentina Noë
  ° Kluizen 7-10-1880
  Was ongehuwd toen ze reeds op 19-1-1903 overleed in St. Margriete.
  Hier vindt u haar bidprentje.
   
 6. Elodie Margareta Noë
  ° St-Margriete 9-1-1884
  Schepen en "gedelegeerden ambtenaar van den burgerlijken stand" Pieter De Muynck schreef in de geboorte- en overlijdensakten dat August in de "Molenwegstraat" woonde.  Het kind werd om 2 u. 's morgens geboren en het heeft slechts 17 uur lang geleefd.  Werd het gedoopt in de kerk voor of na de vertoning ?  Wat was haar gezondheidstoestand bij de vertoning aan de Heer De Muynck om 16 uur ?
   

De ouders van August:
Pieter Joannes Noë (C VI) en Monica De CraeneNaar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  14-02-2023
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius