De familie Van Hootegem / Van Ooteg(h)em, afkomstig van St.-LaureinsThis page in English

Geboorte-akt van Augusta Emma Maria Vanhootegem

Dochter van Sophie Van Hootegem

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
Geboorte-akt van Augusta Vanhootegem

Het jaar negentien honderd, den twee en twintigsten Januari om drij ure
namiddag, voor ons Léopold De Sutter, Burgemeester,

ambtenaar van den burgerlijken stand van de gemeente Sint-Laureins is verschenen:
Léonie Van Hecke, vroedvrouw, oud zeven en twintig jaren
woonende alhier in het nieuw bedelf

dewelke heeft verklaard dat eergisteren om elf ure des avonds in deze
gemeente geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht van Van Hootegem
Sophie, jonge dochter, zonder beroep, oud acht en twintig
jaren, woonende alhier in den Leemweg

Welk kind zij heeft vertoond en waaraan zij heeft verklaard te geven de naam en voor-
namen van
Van Hootegem Augusta Emma Maria.  Deze verklaring en vertoning gedaan in bijzijn van
Bernard Van Hulle, herbergier, oud zestig jaren en Désiré Vercraeye, timmer-
man,oud vijftig jaren, beide woonende alhier, getuigen hiertoe aanzocht
waarvan akte dadelijk opgemaakt en na voorlezing door ons, de ver-
klaardster en getuigen is geteekend


Volgen de handtekeningen van L. Van Hecke, B. Van Hulle, D. Vercraeye en L. De Sutter.
 

Met dank aan Sandra Lacayse,
gemachtigde beambte Burgerzaken bij het Gemeentebestuur van St.-Laureins.

Over August Noe de zoon van Francies Noë (B VII b) en van Ursula Mussche
Ursula's geboortebewijs

Top van deze blz
WelkomblzOverzichtInhoudstafel
Doorzoek onze Van Hootegem webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  15-08-2022
Copyright Notice (c) 2024