Uit een tweede foto-album van Maria Buysse

MB-14  Eén dame en zesendertig heren, waarvan drie priesters

MB_013.php Foto-lijst MB_015.php

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
één dame en zesendertig heren, waarvan drie priesters

Is dit misschien een huwelijksfoto ?  Het bruidspaar met alleen de mannelijke genodigden ?
Hier en nu kennen we maar één persoon in de hele groep: E.H. Pius De Neve (9).

MB_013.php Foto-lijst MB_015.php

Weet u er meer van ?  Heeft u een aanvulling of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons.Top van de blz.
Welkom-blz

Het Meetjesland - Boekhoute - Bassevelde

MijnPlatte Land homepage

Copyright Notice
Meest recente bijwerking :  28/05/2021web statistics