Een foto-album van Maria Buysse

We zijn Mevr. Buysse (van Boekhoute) heel dankbaar voor deze foto's.  We hopen dat we gauw meer informatie zullen kunnen toevoegen over veel personen waarvan hier een foto verschijnt.  Wat zijn hun namen ?  Wie waren hun ouders ?  Waar en wanneer werden ze geboren ?  Kan u ons helpen ?  Neem dan contact op met ons aub.

Album band

De foto's verschijnen hier zo veel mogelijk in dezelfde volgorde als in de foto-album.  Hier volgt de lijst:

MB-1  De Weststraat in Assenede
MB-2  E.H. Pius De Neve, zijn huishoudster en Clothilde De Neve
MB-3  Wie is deze priester ?
MB-4  Mgr. Luytgaerens (van de Boerenbond)
MB-5  Twee geestelijken
MB-6  Wie is deze Eerwaarde Heer ?
MB-7  Een dame en vijf Eerwaarde Zusters
MB-8  Eerwaarde Zuster. Wie is zij ?
MB-9  Dame. Wie is zij ?
MB-10  Zes priesters. Wie zijn zij ?
MB-11  Vijf Zusters, twee dames en één priester
MB-12  Een priester. Wie is hij ?
MB-13  Vijf heren. Wie zijn zij ?
MB-14  Eén dame en zesendertig heren, waarvan drie priesters
MB-15  Drie paarden met elk een veulentje
MB-16  Drie jonge heren. Wie zijn zij ?
MB-17  Edmond De Vriendt en Cyriel Van De Velde
MB-18  Dahmen's Auto-Rundfahrt
MB-19  Drie dames en twee militairen
MB-20  Gerard De Neve van 't Heindeken in Boekhoute
MB-21  Gerard De Neve als soldaat
MB-22  Petrus Matthijs, met zijn vrouw, hun dochter met haar man en hun drie kleine kinderen
MB-23  Groep militairen in een kazerne
MB-24  Irma De Neve
MB-25  Dame. Wie is zij ?
MB-26  Het huisgezin van Leopold Coene van Assenede
MB-27  Zeven heren, waarvan zes militairen, en een koe
MB-28  Clothilde Matthijs en Camiel Dhuyvetter
MB-29  Clara Mattheeuws en ?
MB-30  Op het erf met de kalveren
MB-31  Clothilde De Vriendt, de echtgenote van René Buysse
MB-32  Dame. Wie is zij ?
MB-33  Aardappelen oogsten
MB-34  Mijnheer en Mevr. Christian Waterloos-Geldof op bezoek
MB-35  Maurice Heyde
MB-36  Maurice Heyde
MB-37  De Boerinnenbond van Boekhoute
MB-38  De processie
MB-39  Jonge priester. Wie is hij ?
MB-40  R.Roegiers, de pastoor van Boekhoute ?
MB-41  Meisjesschool onder toezicht van vier Eerwaarde Zusters
MB-42  Georges, Marie-Alois en Johan Geirnaert
MB-43  Stationschef Alein met vrouw en zoon
MB-44  Gedenkenis aan hun E.H. Communie, 1931
MB-45  Godfried ?? Swusten en Anais De Vleesschauwer
MB-46  Echtpaar
MB-47  Marie Verweire en haar twee zussen
MB-48  Madeleine Vande Velde en René De Zutter
MB-49  Laura Moens en Frans Bogaert
MB-50  Heer
MB-51  Irma De Neve
MB-52  Rita Buysse met haar pop
MB-53  Adéla Vande Velde en Etienne Grijp, 65-jarig huwelijksjubileum
MB-54  Dame met vier kinderen
MB-55  Luc en zijn broertje Gilbert Heyde
MB-56  Eugenie Buysse en kinderen
MB-57  De vier kinderen van Irma De Bock en Emiel Noë
MB-58  Twee jongens
MB-59  Soldaat
MB-60  Firmin Buysse
MB-61  Robert Buysse
MB-62  Robert Buysse
MB-63  Luc Heyde (of Lucien De Neve?)
MB-64  Klein kindje
MB-65  Plechtige Communicant. Wie is zij ?
MB-66  Anna Cattoir. Wie is zij en wat is zij geworden ?
MB-67  Klein meisje
MB-68  Diane Dhuyvetter, Plechtige Communicant
MB-69  Jongen. Wie is hij ?
MB-70  Plechtige Communicant. Wie is zij ?
MB-71  Plechtige Communicant. Wie is zij ?
MB-72  Denise De Neve, Plechtige Communicant
MB-73  Plechtige Communicant. Wie is zij ?
MB-74  Plechtige Communicant. Wie is hij ?
MB-75  Plechtige Communicant. Wie is hij ?
MB-76  Denise De Neve
MB-77  Mia Modde, Plechtige Communicant
MB-78  Juffrouwtje. Wie is zij ?
MB-79  Juffrouwtje. Wie is zij ?
MB-80  Jongeheer Boterdaele. Wie is hij ?
MB-81  Jonge heer. Wie is hij ?
MB-82  Moeder en dochter ?
MB-83  Jonge dame
MB-84  Madeleine De Zutter
MB-85  Lea De Feyter
MB-86  Laura Vercruysse
MB-87  Blanche Bourg
MB-88  Denise De Neve
MB-89  Anna Turtelboom
MB-90  Anna Hollebosch
MB-91  Maria Hollebosch
MB-92  Josée Dhuyvetter
MB-93  Maria Buysse
MB-94  Jonge dame
MB-95  Dezelfde jonge dame als de vorige foto
MB-96  Cecile Buysse
MB-97  Cecile Buysse
MB-98  Jonge dame
MB-99  Jonge dame met bloemen
MB-100  In de weide bij de kalveren
MB-101  Helene Modde
MB-102  "Les Cars Bigourdans" in Lourdes
MB-103  Te paard
MB-104  huwelijksfoto van Agnes Van Acker en Jozef Feyt
MB-105  Rita Buysse met haar pop
MB-106  Plechtige Communicant. Wie is zij ?
MB-107  Meisje. Wie is zij ?
MB-108  Militair. Wie is hij ?
MB-109  Klaar voor de reis naar Stanleyville
MB-110  Jonge heer. Wie is hij ?
MB-111  Plechtige Communicant. Wie is hij ?
MB-112  Missionaris. Wie is hij ?
MB-113  Wie is dit kindje ?
MB-114  Vrouw (in 't zwart) met baby (in 't wit)
MB-115  Twee kindjes met hun moeder en grootmoeder ?
MB-116  Wie is dit klein kindje ?
MB-117  Wie is dit klein meisje ?
MB-118  Wie is dit klein meisje ?
MB-119  Heer in uniform met medaille en decoratie
MB-120  Echtpaar ?
MB-121  Verwoeste trouwfoto
MB-122  Processie
MB-123  Plechtige Communicant. Wie is hij ?
MB-124  Trouwfoto. Wie zijn zij ?
MB-125  Trouwfoto. Wie zijn zij ?
MB-126  Jonge heer. Wie is hij ?
MB-127  Jonge heer. Wie is hij ?
MB-128  Jonge dame
MB-129  Dezelfde jonge dame als op de vorige foto
MB-130  Twee jonge dames
MB-131  Bruid ? Wie is zij ?
MB-132  Plechtige Communicant. Wie is zij ?
MB-133  Jonge dame
MB-134  Dezelfde jonge dame als op de vorige foto
MB-135  Plechtige Communicant. Wie is hij ?
MB-136  Twee Plechtige Communicantjes. Wie zijn zij ?
MB-137  Plechtige Communicant. Wie is zij ?
MB-138  Eerste Communicant. Wie is zij ?
MB-139  Plechtige Communicant. Wie is zij ?
MB-140  Plechtige Communicant. Wie is zij ?
MB-141  Rita Buysse bij haar Plechtige Communie
MB-142  Rita Buysse op de tweede dag van haar Plechtige Communie
MB-143  Bruidspaar aan het kasteel in Boekhoute
MB-144  Dame met aapje op de arm
MB-145  Lilliputstad
MB-146  Echtpaar met zoontje
MB-147  Van Droysen Sisters, Elsa en Hilda
MB-148  Freundschaftsblaaskapelle, Diskmuide
MB-149  Bouchaute, Dorpplaats

Heeft u een sympathieke foto die hierbij aansluit en die hier misschien ook een plaatsje verdient, neem dan aub contact op met ons !

De tweede foto-albumTop van de blz.

Het Meetjesland - Boekhoute - Bassevelde

MijnPlatte Land homepage

Copyright Notice
Meest recente bijwerking :  22/04/2021web statistics