Uit een tweede foto-album van Maria Buysse

MB-44  gedenkenis aan hun E.H. Communie, 1931

MB_043.php Foto-lijst MB_045.php

Gedenkenis aan hun E.H. Communie, 1931

Wie zijn zij ? Waar en door wie werd deze foto gemaakt ?

MB_043.php Foto-lijst MB_045.php

Weet u er meer van ?  Heeft u een aanvulling of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons.Top van de blz.
Welkom-blz

Het Meetjesland - Boekhoute - Bassevelde

MijnPlatte Land homepage

Copyright Notice
Meest recente bijwerking :  22/04/2021web statistics