Uit een tweede foto-album van Maria Buysse

MB-75  Robert Buysse, Plechtige Communicant

MB_074.php Foto-lijst MB_076.php

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Robert Buysse, Plechtige Communicant

Hij is een zoon van Jules Buysse en de broer van Cecile.
Waar en door wie werd deze foto gemaakt ?
Op de keerzijde staat een datumstempel: 10 APR. 1937.

MB_074.php Foto-lijst MB_076.php

Weet u er meer van ?  Heeft u een aanvulling of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons.Top van de blz.
Welkom-blz

Het Meetjesland - Boekhoute - Bassevelde

MijnPlatte Land homepage

Copyright Notice
Meest recente bijwerking :  22/04/2021web statistics