Uit een tweede foto-album van Maria Buysse

MB-106  Anna Buysse, Plechtige Communicant

MB_105.php Foto-lijst MB_107.php

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Anna Buysse, Plechtige Communicant

Zij is de zus van Maria Buysse.
Er staat een datumstempel op de keerzijde: 25 MAART 1934.
Waar en door wie werd deze foto gemaakt ?

MB_105.php Foto-lijst MB_107.php

Weet u er meer van ?  Heeft u een aanvulling of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons.Top van de blz.
Welkom-blz

Het Meetjesland - Boekhoute - Bassevelde

MijnPlatte Land homepage

Copyright Notice
Meest recente bijwerking :  22/04/2021web statistics