Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 1

BERICHT VAN DE REDACTIE

Hier zijn we terug met een nieuwe jaargang, waarop onze vele getrouwe lezers reeds met ongeduld wachtten.  Meteen starten wij met een paar interessante vervolg­publi­caties :  «Landelijke woningen in het Meetjesland» en «Merkwaardigheden over Waarschoot» (Kroniek van der Poorten), beide rijk geïllustreerd.

Wat de omslagbladzijden van «Ons Meetjesland» betreft, blijven de molen te Lembeke, het Priorhuis te Waarschoot en de molen te Knesselare, behouden.  Elk jaar zal hun foto terug verschijnen en dit zal zolang gebeuren tot het afgebeelde wordt gerestaureerd.

Zoals gebruikelijk voor tijdschriften, loopt ook het abonnement op «Ons Meetjesland» normaal verder, indien men niet tijdig en schriftelijk afzegt.  Wie niet mocht verlangen zijn abonnement voor 1976 te hernieuwen, wordt dringend verzocht dit uitdrukkelijk te laten weten — vóór 15 januari 1976 — zoniet wordt verondersteld dat men verder wenst lid te blijven en dan ook akkoord gaat het verschuldigde leesgeld te betalen.

DE UITGEVER.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024