Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1975, 8ste jaargang, nr. 2

HANDMERKEN TE WAARSCHOOT
IN DE 17e EEUW (1)

Het handmerk, ook monogram genoemd, vormde als hoogtepunt de overgang tussen het zegelgebruik en de geschreven hanttekening.

Het zou foutief zijn voorop te stellen dat in de 17e eeuw het monogram zijn ontstaan kende.

Er is echter wel een essentieel verschil tussen de vroeger gekende handmerken en die van rond de 17e eeuw.

Aanvankelijk werd het monogram sporadisch gebruikt, omdat bij wettelijke stukken het zegelen omzeggens algemeen in bruik was.  Het waren dan ook uitsluitend vooraanstaanden die van een dergelijk merkteken gebruik maakten en waarvan het monogram ook de afbeelding was van hun zegel.

Het voor ons meest gekende monogram is ongetwijfeld dit van Karel de Grote, dat gemakkelijk de naam «Karolus» laat lezen.

Gedurende de 16e eeuw hebben we weinig handmerken aangetroffen en indien ze zich aanmelden was het bijna uitsluitend onder de vorm van een kruis (zie fig. 1), wat ongetwijfeld getuigde van weinig inspiratie.

In de 17e eeuw grepen massale grondverkopingen plaats onder particulieren.  Om de stukken te wettigen was een handtekening nodig.  Daar de massa nog grotendeels analfabeet was zocht men zijn heil in het monogram.

Het is typerend dat de kleine landbouwers, die zelden bij aan- en verkopen betrokken werden zich meestal beperkten tot het alomgekende kruisteken.

Daarenboven merken we op dat bij gegoede families een eigen kenmerkend teken in gebruik was.

Bij het begin van de 18e eeuw komt de handtekening meer en meer in gebruik en treffen we nog weinig handmerken aan.

De hieronder weergegeven handmerken zijn op zichzelf van weinig geschiedkundige waarde. Voor de familiekundigen bieden ze echter een fraaie illustratie voor hun studie.

E. DE SMET.

 

1 1646 wed. pieter de jagher
2 1648 Joos Roegens
3 1648 Inghel van euvel

4 1648 pierynken de pauw
5 1651 Betken de pauw
6 1649 Lysabeth de Vlieghere

7 1648 simoen lippens
8 1648 Roeland verhelst
9 1654 christoffel de Zutter

10 1655 christiaen Landtsheer
11 1655 maereines Lievijns
12 1656 Jooris van Maldegem

13 1656 Guillome Huytterschaut
14 1647 pieter pieters
15 1641 Jooris de Jagher

16 1648 Gardelijn Weijnes
17 1659 Gullhome Gernaert
18 1650 pieter de zutter

19 1653 Lijviene Beije
20 1654 Joos pieters
21 1652 simoen van noortgaete

22 1652 Jan de Vijdt
23 1650 Jan de Smet
24 1653 Jan Vijter

25 1653 Joos Dooghe
26 1656 pieter mertens
27 1650 willem van Simoen
img src="pix/monogram_67.jpg"> 28 1653 daniel van selder
29 1655 adrijaen clemmens
30 1656 cornelis camargo

31 1656 christof. Huytterschaut
32 1650 christof. Mathys
33 1650 adriaen Versluys

34 1650 Janneken de Bruyne
35 1655 staffels munck
36 1653 staffel Lippens

37 1654 Joosijntje vermeere
38 1659 arendt Inghels
39 1653 Jas van de Kerkave

40 1660 Jooris aerts
41 1652 Simoen van Laere
42 1656 Lieven Neyt

43 1657 Gabriel Bertels
44 1654 pieter Lamberechts
45 1657 pieter de Vreese

46 1641 marten ghyselinck
47 1660 wed. jan de Baets
48 1646 ... Mattheeus

49 1647 vincent de Sutter
50 1647 vincent de Sutter
51 1656 Joorynk de muynk

52 1656 Jan van steenlant
53 1659 Symoens van Kercove
54 1659 Jan van cercove
<>
55 1650 Tanneken roegiers
56 1646 pieter de pau
57 1648 marten Tollenaere

58 1648 vincent de Craene
59 1658 jan strimbeke
60 1649 pieter Geens

61 1641 Jan Neyt
62 1641 Anthone de Suttere
63 1632 Gillis de Smet

64 1651 Jacques de muynck
65 1651 maijken van Speibroeck
66 1656 Ghilys Velghe

67 1665 pieter de pauw
68 1649 Jan pauwels
69 1659 Adriaen Berrens

70 1648 Joris de Vliegere
71 1654 Jooris de suttere
72 1654 Lijsabet Boelens

73 1654 mathys mustaert
74 1666 nicolas mastaert
75 1653 Elisabeth Standaert

76 1653 Jacques de Vlieghere
77 1683 Lodewyck doostelinck
78 1653 Arend de Vl ieghere

79 1653 Arend van Vlaanderen
80 1652 Jacob de pauw
81 1652 Cornelis Truwe
82 1657 Jacques Verbrugghe
83 1651 Adriaen de pauw
84 1651 Gulliom van Helle

85 1654 Joos de Bie
86 1654 Joos Vermeere
87 1650 Jan Standaert

88 1656 Jooris de Vlieghere
89 1655 Joos Gernaert
90 1650 Imiliaen Thooft

91 1657 pieter meere
92 1655 stoffel roegiers
93 1648 pieter de vlieghere

94 1649 Gabriel de Vlieghere
95 1664 cornelis de gheeter
96 1660 Lauwereyns gryp

97 1660 michel reyniers
98 1660 jannekin Goethals
99 1664 Jooris Lampaert

100 1663 maijken van vlaenderen
101 1664 andries de pau
102 1664 pieter de smet

103 1664 chrystoffel de smet
104 1664 pauwels blomme
105 1663 arent van Callainge

106 1653 pieter Blomme
107 1663 margereta v. Speybroeck
108 1661 pieter Diericx
109 1662 maeyken de Walsche
110 1661 Joos blomme
111 1661 Guilliaem Dhooghe

112 1661 christoffel rongiers
113 1670 Joorinne de Walsche
114 1670 Cornele de walsche

115 1669 andries marimans
116 1670 adriaen calle
117 1668 christoffel de muynck

118 1668 Jan Goole
119 1669 Jacques de sutter
120 1668 joos neyt

121 1668 Guille van Acker
122 1668 Jan Blomme
123 1668 christoffel de smet

124 1668 jan de grootte
125 1668 pieter pauwels
126 1668 pierynken clays

127 1667 Joosynken Bijvoet
128 1666 Lieven Buysse
129 1666 pieter Blomme

130 1665 wed. Jacq. de Baets
131 1665 Livinus vanden Bossche
132 1665 marcus de vlieghere

133 1676 Jan Roegiers
134 1678 pieter de Cock
135 1673 Marten van Hoorebeke
136 1673 christoffel Blytynck
137 1671 christoffel de Backere
138 1680 cornelis merre

139 1679 jooris de langhe
140 1678 christoffel de smet
141 1677 pieter de Backer

142 1677 Hendrik de Bie
143 1678 daniel de Baets
144 1678 jan de reyttere

145 1677 jooris de Jaegher
146 1663 christoffel van Vooren
147 1677 vincent de Backere

148 1677 adriaen colle
149 1677 Jan Foudure
150 1676 pieter Lippens

151 1675 adryaen de Vlaminck
152 1677 Joos Heenes
153 1669 Joer claerman

154 1682 pieter de smet
155 1682 Lieven neyt (zie 42)
156 1662 Guilliaeme de Milde

157 1681 Hendriek Roegiers
158 1687 Jan vande Kerchove
159 1689 Jan de groote

160 1686 marten de Backere
161 1686 Livyne de Smet
162 1687 Adriaen Tollenaer

__________________________

(1) RAG-fonds Waarschoot, Wettelijke passeringen nr. 190-200, 1571-1719. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024