Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 4

HET  GOED  TE  BREEBROEK
TE  WAARSCHOOT

Tijdens de laatste zomeruitstap van het Heemkundig Genootschap van het Meetjesland waren we in de gelegenheid de mooie hofstede van het goed te Breebroek te Waarschoot te bezoeken. Romano Tondat gaf ons daar een deskundige uitleg over de ouderdom van de hoevegebouwen en hun bouwwijze.  In dit stukje willen we iets meer vertellen over de geschiedenis van deze historische hofstede (1).

Ingang van het Hof "Ten Breebroek".
Foto R. Tondat.

In 1254 verkocht Gertrudis van Bongaarde, weduwe van ridder Wouter van Woestwinkel, 18 bunder akkergrond voor 96 pond VL. aan kanunnik Pieter van Harelbeke, aartsdiaken van het bisdom Doornik (2).  Daarvan lagen er 7 bunder op de akker van Ronsele tussen de woning van Gertrudis en de kerk van Ronsele, één bunder naast de woning van Gertrudis, 5 bunder in de Bredebroek tussen de woning van Eustatius van de Rostijne en de Lieve, en tenslotte nog vijf bunder te Waarschoot gesitueerd tussen de woning van Willem van Atendonck en die van Hendrik van Lederne (3).  Deze laatste elf bunder had zij in cijns gekregen van de graaf van Vlaanderen en daarvoor betaalde zij een jaarlijkse cijns van 18 d. aan de Brieven van Assenede en de Vier Ambachten.

Eustatius van de Rostijne was vermoedelijk eigenaar en bewoner van het goed te Breebroek, waarvan de grond ook in cijns werd gehouden van de graaf van Vlaanderen.  In 1572 betaalde Antheunis Delun, eigenaar van dit goed, een cijns van 2 p. 10 sch. aan de Brieven van Assenede en de Vier Ambachten (4).

De verkoop van 1254 gebeurde in aanwezigheid van de volgende schepenen van het ambacht Zomergem: Walterus de Cruce, Soikinus jilius Agnetis, Zeigardus Willermus de Atrio, Walterus dictus Wenni en Walterus Teutin.

Een zekere Hendrik van de Rostijne kocht 60 bunder woeste grond te Waarschoot van de graaf van Vlaanderen in de tweede helft van de 13e eeuw.  Hij betaalde daarvoor een cijns van 30 sch. of 6 d. per bunder aan de Brieven van Assenede en de Vier Ambachten (5).  Deze Hendrik was wellicht een verwant van Eustatius van de Rostijne en misschien ook wel bewoner en eigenaar van het goed te Breebroek.  Tot daar enkele bijzonderheden over deze merkwaardige hoeve.

L. Stockman.

__________________________

(1) A. RYSERHOVE en R. TONDAT, Op verkenning door Waarschoot, Ons Meetjesland, 13 jrg., 1980, blz. 109-116. Terug naar de tekst
(2) E. WARLOP, Pariteit in het bisdom Doornik in de dertiende eeuw, in Horae Tornacenses, 1171-1971, Doornik, 1971, blz. 60-61. Terug naar de tekst
(3) Kathedraalarchief Doornik, Cartularium D, f° 209 10. Terug naar de tekst
(4) Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, nr. 45.207, f° 117 v°. Terug naar de tekst
(5) L. STOCKMAN, De Brieven van Assenede en de Vier Ambachten, Appeltjes van het Meetjesland, nr. 23, 1972, blz. 97. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-06-2023
Copyright Notice (c) 2023