Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 4

EEN  VERDWENEN  KEUTERBOERDERIJ
TE  LEMBEKE

Enkele tijd geleden ontving ik een afbeelding met enkele gegevens over een afgebroken landelijke woning.  Deze werd voor het laatst betrokken door het echtpaar Jules Dhaenens-Hoornaert en was gelegen aan de Windgatstraat 16, te Lembeke.  Zij werd totaal gesloopt in 1958.

Hier volgen thans de nadere gegevens.

Er werd een oudere woning vernieuwd, verruimd en aangepast bij het begin van de 19e eeuw.  Het eerste gebouw werd ontdaan van zijn bedrijfsgedeelte, zodat het oorspronkelijke langgeveltype verviel en het een verspreide inplanting kreeg.  De jongere aanpassing is duidelijk merkbaar aan de hoge plaatsing van de drie blokvensters.  De grote afstand tussen de bovenste draagbalk van de vensters en de muurplaat waarop de dakstijlen rusten, wezen ook al in die richting, evenals de deuringang waarvan de gedrukte korfboog iets te plat lag.

De haard in de keuken had, samen met de geprofileerde keukendeur die boven de rode vloertegels (in aardewerk) draaide, nog het best het vertrouwde beeld bewaard van de kleine boerderij hier te lande.

Niettegenstaande de gezegde toenmalige "vernieuwingsbouw" bij de aanvang van de 19e eeuw, bezat deze woning nog steeds haar eigen sfeer en haar echte streekgebondenheid.

Tekening en gegevens werden ons bezorgd door een van onze eerste en trouwste lezers, dhr. Jan Roegiers uit Lembeke, thans archivaris bij de Katholieke Universiteit te Leuven.

R.T.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  06-06-2023
Copyright Notice (c) 2023