Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 1

DE BLIKKEN MUZIEK 1917

Tussen de twee wereldoorlogen bestonden te Eeklo een viertal "blikken muzieken" (o.a. de Melomannen), waarvan de Blikken Muziek 1917 de oudste is.

De groep werd eerder toevallig opgericht op het einde van de eerste wereldoorlog door een handvol vrienden, toen vooraan in de twintig.  Het waren vrolijke jongens die graag in gezelschap vertoefden en waar ze kwamen in café of op een kermis de omstaanders amuseerden met een lied, een luimige alleenspraak, een duet of een grap.  Het was een leuke bende die overal graag gezien was en met hun brave deugnieterij ieders sympathie genoot.

De spil van de Blikken Muziek waren de vrienden Oscar Delagaye, Gaston Van De Genachte en Valeer Declercq, drie spekslachters maar blijkbaar geen concurrenten.  Valeer Declercq werd voorzitter (en penningmeester).  De kring werd uitgebreid met familieleden en vrienden die later ook door huwelijk tot de familie gingen behoren.

Blikken Muziek omstreeks 1920 bij Gustaaf Delagaye
Gefotografeerd omstreeks 1920 op de bolbaan bij Gustaaf Delagaye in de Prinsenhofstraat.
Zittend v.l.n.r.: 1. Oscar Delagaye - 2. Valeer Dec1ercq - 3. Charles Kindts - 4. Prosper Kindts.
Staand v.l.n.r.: 1. Emiel Tieberghien - 2. Albert Kindts - 3. Gustaaf Delagaye (met hoge hoed) - 4. Georges Bruggeman - 5. Omer Van De Bruaene - 6. Serafien Van Veerdegem (met blazoen) - 7. Gaston Van De Genachte - 8. Marcel Dhuyvetters - 9. Robert Kindts - 10. Alfred Kindts (met hoge hoed) - 11. Albert Van De Bruaene - 12. Oscar Dekien (met trombone) - 13. Maurice Kindts.

We vonden onder het twintigtal leden maar vijf die geen familieband hadden met anderen.  Kandidaten die tot het gezelschap wilden toetreden werden gekeurd en soms niet toegelaten (zoals dat gebeurde met Raoul De Smet).  De oudste van het gezelschap Gustaaf Delagaye, in de volksmond "Staf Lagei" nam ontslag na een nieuwjaarsserenade aan de voorzitter.  Valeer Declercq hield een slagerij (met gesloten café) op de Botermarkt -en toen de muzikanten na de serenade door de winkel trokken had Gustaaf Delagaye gezien hoe een paar rappe vingers eindjes droge worst meegegraaid hadden.  Dat kon hij niet dulden en in 't openbaar eiste hij dat iedereen afgetast zou worden.  De worst was ondertussen al lang van plaats veranderd en toen men Gustaaf Delagaye aftastte vond men de eindjes in zijn zakken !

Het gebeurde meer dan eens dat elk lid voor een uitstap een eindje droge worst rond de hals kreeg met de afspraak dat diegene die er het eerst van beet de anderen een pint bier zou betalen.  Naar 't schijnt duurde het soms lang vooraleer er een honger kreeg.

Hoofdzaak was de leute, muziek speelde omzeggens geen rol.  Slechts een viertal waren muzikanten: Oscar Delagaye (alto), Georges Bruggeman (trompet), Gaston Van De Genachte (accordeon en klarinet) en Oscar Dekien (trombone).  Maurice Kindts (die de meeste inlichtingen verstrekte) had als jongen leren trommelen in de harmonie St.-Georges en was tamboer.  Voor de rest "bespeelde" iedere "muzikant" wat hij in handen kon krijgen en waar hij zin in had.  Buiten een ton die dienst deed als grote trom, een triangel, twee basklaroenen (waar waarschijnlijk niemand kon op spelen), een soort wasbord (xylofoon) en een klakker (gemaakt van twee planken) speelde iedereen mirliton (= kazoo).  Het was een koperen fluitje waaraan Oscar Dekien, die behalve schoenmaker, pianostemmer en fietsenmaker ook een veelzijdig muzikant was, in verschillende vormen en afmetingen een toeter gesoldeerd had.  Het geluid dat eruit kwam leek op luid neuriën en werd in ruime mate bepaald door de stem van de bespeler.  Men kon er dus elke melodie mee zingen.

Het repertoire bestond uit volksliedjes, populaire deuntjes en aria's, meezingers van die tijd.

De kledij varieerde al naar gelang van de gelegenheid.  Van een deftig gekleed kostuum met hoge hoed of bolhoed tot een eerder folkloristische kledij bestaande uit een blauwe "gaze" (slappe katoenen pet) met kiel en bolletjessjaal (rood met witte bolletjes).  Het was uiteraard in deze laatste kledij dat ze het best gekend waren.

Het houten blazoen was bruin met witte letters: "Maatschappij 1917 Blikken Muziek Eecloo" en werd meestal door Serafien Van Veerdegem gedragen.  Het werd door Willy Van De Genachte aan het Eekloos Heemmuseum overgedragen.

Blikken Muziek in hun typische kledij rond 1923
De Blikken Muziek in hun typische kledij (± 1923).
1ste rij: 1. Aimé Van De Bruaene - 2. Emiel Tieberghien - 3. Gaston Van De Genachte - 4. Omer Van De Bruaene - 5. Van De Wyckel (?).
2de rij: 1. Prosper Kindts - 2. Maurice Kindts - 3. Valeer Declercq - 4. Marcel Dhuyvetters - 5. Alfred Kindts - 6. Charles Kindts.
3de rij (staand): 1. Serafien Van Veerdegem - 2. Albert Van De Bruaene - 3. Gustaaf Delagaye - 4. Georges Bruggeman - 5. Oscar Delagaye - 6. Robert Kindts.

De vereniging had haar lokaal bij Marcel Dhuyvetters (westelijke hoek Visstraat - Stationsstraat), maar kwam uiteraard veel samen bij Delagaye's in de Prinsenhofstraat, dicht bij de wijkkermissen en cafés van de Teerlingstraat, Blommekens, Roze etc.  Ook buiten Eeklo kenden de Blikken Muziek veel bijval.  Na een stoet en "concert" in Gentbrugge was hun succes zo groot dat de Burgemeester hen meevroeg naar zijn huis waar ze pas de volgende morgen omstreeks 5 uur buitenkwamen !  In de zomer gebeurde het wel eens dat ze naar de kust trokken, Blankenberge of Oostende, waar ze op de zeedijk veel bekijks hadden.
De Blikken Muziek was ook graag gezien bij andere verenigingen en werkte onder andere geregeld samen met de Welgezinden.  Voor één van die avonden (concert !) moest er een piano gehaald worden bij Gaston Van De Genachte in de Oostveldstraat.  Daags na het concert bij de Muilkens (café in de Koning Albertstraat) moest de piano teruggedragen worden.  Om de karwei een ludiek karakter te geven marcheerde men op de maat van de trommel geslagen door Omer Dekien, die mankte en daardoor toch niet kon dragen.  Aan het standbeeld van Ledeganck gekomen zette men de piano neer om een beetje uit te blazen, maar Oscar Dekien die zo in zijn trommelen opging hoorde niets en stapte maar door.  Hij was al op de Markt toen hij bemerkte dat alleen maar joelende schoolkinderen achter hem aan liepen.  Op hem moest men verder niet meer rekenen en dat is de reden waarom hij niet meer op de foto van 1923 staat.

De Blikken Muziek 1917 bleef aktief tot omstreeks 1931.  De meesten waren dan omtrent 40 jaar oud, goed en wel getrouwd, in 't kweken van hun kinderen en toch wel wat bezadigder geworden.  De crisis liet zich toen ook al voelen en de fut was er uit.  Toch werkte hun voorbeeld aanstekelijk want ook in de Raverschootstraat en in de Molenstraat werd een dergelijk "muziek" opgericht.  Zegsman Maurice Kindts heeft nog plezier als hij vertelt over de Blikken Muziek, zoals over die keer toen Gaston Van De Genachte, die een mand vlees aan het rondvoeren was, afstapte bij zijn vrienden die op de liggende wip aan 't schieten waren, en na een paar minuten vaststelde dat zijn braadworsten aan de wip gespiest waren !

LEDEN BLIKKEN MUZIEK 1917

  NAAM    °   + BEROEP EN ADRES
1. 
 
Gustaaf Delagaye
vader van Oscar
1869
 
1941
 
Brouwersgast - leurder – dagloner
Prinsenhofstraat 56
2. 
 
Charles Kindts
 
1870
 
1943
 
Wollewever
Zandstraat
3. 
 
Alfred Kindts
(vader van 3 broers)
1872
 
1926
 
Schoenmakersgast
Boelare 134
4. 
 
Prosper Kindts
(broer van Alfred)
1882
 
1960
 
Meubelmakersgast
Nieuwstraat 34
5. 
 
Oscar Dekien
 
1889
 
1953
 
Schoenmaker - rijwielmaker
Molenstraat 168
6. 
 
Valeer Declercq
 
1897
 
1962
 
Spekslachter (beenhouwer)
Ledeganckplein
7. 
 
Oscar Delagaye
(zoon van Gustaaf)
1893
 
1949
 
Koopman-slachter (café)
 Prinsenhofstraat 56
8. 

 
Serafien Van Veerdegem

 
1895

 
  Wolscheerder
Blommekens 30
Zandvleuge 2
9. 
 
Maurice Kindts
(zoon van Alfred)
1896
 
  Wolbewerker
 Teerlingstraat 71
10. 

 
Marcel Dhuyvetters
schoonbroer van Maurice,
Albert en Robert Kindts
1896

 
1972

 
Meestergast wolbewerker
Boelare 134
11. 

 
Gaston Van De Genachte
(schoonbroer van
Marcel Dhuyvetters)
1897

 
1964

 
Slachter (café)
Cocquytstraat 24
Oostveldstraat
12. 

 
Aimé Van De Bruaene
(broer van Omer)
 
1897

 
1973

 
Schoenmakersgast
Wolscheerder
Boelare 106
13. 
 
Emiel Tieberghien
 
1893
 
1976
 
Wolbewerker
Molenstraat 175
14. 
 
Albert Kindts
(zoon van Alfred)
1893
 
1964
 
Wolbewerker
(in 1922 naar Brugge)
15. 
 
Omer Van De Bruaene
(neef van Albert)
1899
 
1945
 
Smidsgast-loodgieter
 Cocquytstraat 62
16. 
 
Robert Kindts
(zoon van Alfred)
1900
 
1952
 
Wollewever
Oostveldstraat
17. 

 
Georges Bruggeman

 
1901

 
(1956)

 
Houtdraaier
Cocquytstraat - IJzerstraat
(in 1966 naar Lokeren)
18. 
 
Albert Van De Bruaene
(schoonbroer Maurice Kindts)
1903
 
1976
 
Viggenkoopman
Teerlingstraat 71
19. 
 
Van De Wyckel ?
(van Oostwinkel)
    Slagersgast
(bij Valeer Declercq)

Paul Van De Woestijne

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2023