Kameraden in hun ambacht

Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1985, 18de jaargang, nr. 4

Meetjesland in vroegere jaren

KAMERADEN IN HUN AMBACHT

De Kamaraden in hun ambacht (St.-Laureins)

Gemeente St.-Laureins, ergens op de wijk van Karelshoek.

Op een zondagnamiddag van het vroege voorjaar 1915 of '16 of '17 staat er voor zeven jongelingen uit de Dorpstraat niets denderends op het programma: geen kermis, geen spel, geen uitstap, geen liefde...  "Zijnde van diverssche pluimagie en stiele" besluiten zij hun werkplunje aan te trekken en hun vriendschap te laten bezegelen door Omer Van Den Fonteyne, den portrettentrekker uit het Dorp van Sente.

Op het erf van Petrus De Smet, wagenmaker-timmerman en herbergier in de Dorpsstraat (nr. 48) wordt verzameling geblazen voor:
zoon Prudent De Smet, timmerman en wagenmaker,
Theophiel Crul, mandenmaker, knecht bij Alfons Wille,
Alfons De Smet, schilder, zoon van August (en broer van Arthur),
Omer Van Den Fonteyne, fotograaf van neven de kerk, die voor de gelegenheid zelf in de kijker staat,
Jules De Poovere, varkenskoopman,
Victor Bultynck, bakkersgast,
het geheel muzikaal begeleid door Arthur Van Hesbroeck, kloefkappersgast.

Van Hesbroeck was gespecialiseerd in het opluisteren van kermissen en huwelijksfeesten en heeft ontelbare jonge mensen leren dansen (nietwaar Marietje ?).

Na de vertoning dronken zij een stevige pint !

Ja, lieve lezer, de omstandigheden van bovenstaand vertoon is wel wat verzonnen maar de akteurs zullen ons de waarheid niet meer vertellen.

Dank zij de familie Van Praet die de foto 70 jaar heeft bewaard en Marietje Windey die instond voor de identificatie en er nog met veel enthousiasme over praat, publiceren wij een onvergankelijk beeld van het Sentse dorpsleven.

Daniël De Sutter

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2022