De families Casteels en Leus
De families Leus en Casteels afkomstig van Oordegem

De families Casteels en Leus

Hier brengen we niet één maar twee stambomen.  Twee families afkomstig van Oordegem.

Van Hubert De Bock (van Watervliet), een Casteels en Leus afstam­meling langs zijn mama, Gabrielle Schelstraete, kregen we een reuze­groot perkament met daarop de stambomen van beide families opgemaakt door Gabrielle Leus en Jessy Willems.

Van Hubert kregen we ook een pakje fotocopies: de 17 brieven van Napoleon­soldaat Francis Casteels.  Pater Charles Leus, s.j. (geboren in Oosterzele) had die brieven ontcijferd, overgetikt, met commentaar voorzien en uitgegeven.

We vertellen over die 17 brieven met entousiasme aan de Heer Karel Schelstraete, natuurlijk ook een Casteels en Leus afstam­meling en hij zegt dat hij daarover een boekje heeft.

We vinden dat boekje een paar dagen later in onze brie­venbus en zien dat het dezelfde foto­copieën zijn met iets extra: hier en daar staan interes­sante aanvul­lingen en annotaties.

Bij die documenten zitten ook schema's van de stambomen van de twee families.  Mogen we veronder­stellen dat ook dat het werk is van Pater Leus ?

Voorlopig hebben we hier dus de 17 brieven en dan ook nog onze pogingen om die stam­bomen op een over­zichte­lijke manier weer te geven.  Daaraan werken we nog verder:

De Casteels stamboom
Benedictus Casteels
Charles Louis Casteels
Eugeen-Adolf Casteels

De Leus stamboom
Dr. Honoré Leus
Egidius Leus
Francies Leus
Germain Leus
 

Onze Casteels - Leus Welkomblz
Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023