Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

II c     Petrus CLAYS

z.v. Jan Clays (I) en Margaretha De Pau

° rond 1595
x Maeyken Clais
xx Kaprijke 13/9/1620 Tanneken Bylevynck
† Kaprijke 26/6/1643


Petrus was vermoedelijk de oudste zoon van Jan Clays en Grietken De Pau en het is langs deze tak dat deze familiegeschiedenis zich verderzet.  Vandaar dat we hem ook pas als derde bespreken !

Hij huwde een eerste maal met Maeyken Clais die in Waarschoot op 13 maart 1620 begraven werd.  Een uitvaartdienst had plaats op 17 mei daaropvolgend.  Haar ouderdom is nergens vermeld.  Uit de staat van goed van zijn tweede vrouw (zie later) blijkt dat Maeyken tenminste 2 kinderen achterliet maar het juiste aantal of namen worden niet vermeld.

En nadat in Waarschoot de ondertrouw plaats vond op 6 september, huwde Petrus een 2de maal, dit keer in Kaprijke met de Evergemse Tanneken Bylevynck, dochter van Christoffel en Elisabeth Vijveraerts, op 13/9/1620, en daar gingen ze ook wonen.

Kaprijke leek nochtans in die tijd niet bepaald het Aards paradijs te zijn !  Immers, door de godsdienst-troebelen en de daarop volgende oorlogen had de stad (en heel de streek trouwens) vreselijk geleden en vanaf 1583 waren de bewoners naar Gent gevlucht ter beveiliging.

Pas in het begin van de 17de eeuw kwam er weer wat meer leven, maar stadhuis en kerk waren in 1620 nog steeds geplunderd en verbrand.  Gans de eerste helft van de 17de eeuw heeft Kaprijke allerlei middelen beproefd om de schade te herstellen en zijn weggevluchte bevolking terug te roepen. (13)

Tanneken beviel in 1621 van een zoon en is een paar jaar nadien overleden.  We vinden immers dat Pieter haar staat van goed op 17/7/1624 voor de wethouder bracht. (14)

Als voogden over de enige wees "Stoffelken" werden Jan Bylevinck fs. Christoffels en Aernout Clays fs. Jans aangesteld.  Volgens die staat van goed bezat Stoffelken met zijn vader aldus:

Door een aanvulling (augmentatie) van de staat van goed na het overlijden van Pauwels Byleve in Evergem werd hun erfdeel vergroot tot 1/4 i.p.v. 1/5 van de Evergemse eigendom.  Petrus beboerde op de wijk Bandam in Kaprijke in 1621 zeven en twintig gemeten land en in 1626-1627 nog 24 gemeten waarvoor hij respectievelijk 6 schell. 3 grooten en 16 schellingen moest betalen als watergeschotten. (15)

Na het overlijden van zijn tweede vrouw hertrouwde Petrus met Paschasia Verbust of Verbeurst, die op 2/3/1631 meter werd van Paschasia Clays, dochter van Petrus' broer Aernout en Cathelijne Buysse.

Na een bewogen leven overleed Petrus Clays te Kaprijke in juni 1643 en werd er de 26ste begraven.  Op 2 september werd voor hem de hoogste dienst gecelebreerd.

Hij had verschillende kinderen uit meerdere huwelijken; we vonden er slechts één, nl. Stoffelken uit het tweede huwelijk, maar als peter en meter van kinderen van deze Stoffel vonden we ook nog een Georgia Clays en Adrianus Clays, vermoedelijk stiefbroer en -zus van Stoffel.

Paschasia zelf hertrouwde iets minder dan een half jaar na het overlijden van Petrus, te Kaprijke op 8 december 1643 met Andreas Rogiers, nadat op 24 november de ondertrouw plaats had.  Vermits vroeger in de advent niemand mocht trouwen, werd toelating gevraagd, aan de bisschop van Brugge (waartoe Kaprijke in die tijd kerkelijk behoorde) en verkregen. "… cum dispensatione R(everen)dissimi d(omi)ni episcopi brugensis, in adventu octava decembris iuncti sunt matrimonio…".

We kunnen alleen gissen naar de reden van dit haastig huwen !  Speelden wederzijdse kinderen die dringend opvang nodig hadden een rol ?  Of was er dringend een vaste band — en daarmee ook geld — nodig om te beslissen over pacht van een of andere hofstede (dikwijls kerstmispacht !) ?

De ondertussen 22-jarige stiefzoon van Paschasia, Christoffel was getuige bij het huwelijk, samen met Joannes van Waes.

Het enige kind dat we vonden:

  1. Christophorus Clays (III f)
    = Kaprijke 28/10/1621
    x ±1645 Maria Neyt
    Kaprijke 22/5/1673

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-05-2021
Copyright (c) 2024

OVERZICHT I

Aernout CLAYS (II a)
Aernout CLAEYS (V d)
Arnoldus CLAYS (III e)
Arnoldus CLAEYS (IV c)
Arnoldus CLAIS (IV d)
Augustinus CLAEYS
Augustus CLAEYS
Beernaert C. CLAYS (V a)
Bernardus CLAEYS
Carolus Franciscus CLAEYS
Charles Louis CLAEYS
Christoffel CLAIS (III f)
Corneel B. CLAYS (V b)
Cornelis CLAYS (IV b)
Ferdinandus CLAEYS
Georgius, fs. Jacobus Franciscus
Georgius CLAIS (IV e)
Guillelmus CLAEYS
Jacobus CLAEYS (IV f)
Jacobus CLAEYS (V g)
Jacobus Fr. CLAEYS (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Jacobus Franciscus Claeys (V c)
Jacobus Franciscus CLAEYS,
   fs. Joannes Franciscus
Jan CLAYS (I)
Jan CLAYS (III a)
Jan CLAYS (IV a)
Joannes CLAYS (II b)
Joannes Baptista CLAEYS
Joannes Bernardus CLAEYS
Joannes C. CLAEYS (V f)
Joannes Franciscus CLAEYS
Judocus CLAYS (III c)
Petrus CLAYS (II c)
Petrus Fr. CLAEYS (V e)
Petrus Jacobus CLAEYS
Pieter CLAYS (III b)
Seferin CLAEYS
Seger CLAEYS
Zacharias CLAYS (III d)

OVERZICHT II
OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com