Het Meetjesland in het noorden van Oost-VlaanderenThis page in English

Evergem, een Meetjeslands dorp

 Waarschoot Sleidinge Ertvelde Lovendegem Vinderhoute
Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Evergem en zijn geburen op een landkaart van 1973

Uit een landkaart van 1973

Er werden grafmonumenten en andere sporen gevonden van voorhistorische bewoning in de streek van wat nu Evergem is die teruggaan tot 11000 voor Christus.  Er zijn ronde heuvels, allicht begraaf­plaatsen uit het Bronstijdperk te zien en er werden ook een paar Gallo-Romeinse neder­zettingen blootgelegd.

Evergem was een deel van de fiscus Marca in de tijd van de Merovingiërs.  Maar in de 7de Eeuw gaf Dagobert I, koning van de Franken van 629 tot 639 die fiscus aan de St.-Baafsabdij die dan pas gesticht was.

We vinden de naam ‘Evergehem’ voor het eerst terug in 866 in een oorkonde van de Frankische koning Lotharius.  Andere spellingen waren "Everingahaim" naar "Evergehem".  Een "heim" of "haim" was een woonplaats en Ever was een Frankische leider.  Hij heeft hier dus allicht voor hemzelf en voor zijn familie een woonplaats opgericht.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
De wijk Vierlinden

De wijk Vierlinden

Later werden de Heren van Dendermonde de machthebbers.  En die macht moesten in het midden van de 12de Eeuw delen met de Heren van Gavere.

In de late Middeleeuwen was er dan het Graafschap Evergem waarvan Ertvelde en Kluizen geen deel uitmaakten want die twee dorpen behoorden toe aan het Ambacht AssenedeBelzele maakte deel uit van de Vinderhoute-Merendree Heerlijkheid en Belzele was van de Vrijheid van Desteldonk.  In de 12de Eeuw werd hier een buiten­verblijf gebouwd voor de Abt van de St-Baafsabdij.  Er kwamen meer buiten­verblijven en kastelen bij voor de welgestelde families van Gent dat natuurlijk goed dichtbij lag.  En aan de meeste van die buiten­verblijven was toen natuurlijk een pachthof verbonden.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Plan van Evergem

1. Sint-Kristoffelkerk
2. Gemeentehuis Ter Burcht
3. Station
4. Schandpaal
5. Kristoffelput
6. Kasteel Den Bosch
7. Kasteel Vurstjen

Als Gent zijn monopolie van de lakennijverheid wilde verdedigen kwamen hun benden tot Evergem en verder om de weefgetouwen kapot te slaan of mee te nemen en als het opstandige Gent met de wapens tot orde moest geroepen worden dan deden de soldaten van beide zijden veel schade in de omstreken waar ze legerden en natuurlijk ook plunderden. Franse, Spaanse, Engelse en andere legerbenden waren niet altijd zeer gedisciplineerd maar ze maakten van Vlaanderen hun slagveld.  De Geuzen zorgden ook voor verwoestingen en mizerie.

Als er een einde kwam aan decennia van terreur op het einde van de 17de Eeuw groeide de bevolking aan en brachten vrede en hard werk welvaart totaan 1815.  Dan verloren onze streken de Franse markten.  En bij de onafhankelijkheid van België werd ook de uitvoer naar Nederland heel moeilijk.  In haar begin zorgde de Industriële Revolutie daarbij ook nog voor veel werkloosheid.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Sint-Christoffelkerk. Markt en schandpaal

Sint-Christoffelkerk. Markt en schandpaal

Frabrieken werden gebouwd op Evergem en spoorwegen aangelegd maar een deel van de gemeente ging verloren toen de Ringvaart rond Gent werd aangelegd.  Veel vruchtbare landerijen werden verkaveld voor woonwijken.  Maar het landelijk karakter van Evergem is (nog) niet helemaal verdwenen.

De gemeente ligt nu aan de industrie-zone langs het Kanaal Gent-Terneuzen.  In 2008 werd een nieuwe sluis geopend op wat het grondgebied van Evergem was (maar van het Meetjesland blijft).  Het is de grootste binnenscheepvaartsluis van België.

Volgens de officiële webstek van wat wij hier Groter-Evergem noemen stond de bevolking van Evergem op 7.810 personen op 31/12/1990 en op 31/12/2010 was dat gegroeid naar 9.123.  We spreken hier natuurlijk van Evergem zonder de gemeenten Belzele, Doornzele, Ertvelde, Kerkbrugge-Langerbrugge, Kluizen, Rieme, Sleidinge en Wippelgem die zonder inzeg van de betrokkenen samengegooid werden in één grote administratieve éénheid.  Staat dit één schepencollege nu dichter bij de gewone man ?

Horen we daar iemand die ons tegen­spreekt en iets over volks­vertegen­woordigers vertelt ?  Indien de volks­vertegen­woordigers werkelijk het volk vertegen­woordigden dan zou, om maar één voorbeeld te geven, het wets­voorstel voor het huwelijk van 2 personen van hetzelfde geslacht nog altijd ergens in een onderste lade wachten.  Ze maken ons nooit wijs dat meer dan 2 Belgen op 10 vonden dat dat dringender en belang­rijker was dan zoveel andere problemen waar de politici geen betere raad mee weten dan er geld (of een aalmoes) naartoe te gooien.  Veel van die problemen zouden trouwens al lang veel minder erg zijn hadden niet al die moei-al regeringen in de weg gestaan met al hun dure wetten, decreten, regle­menten en controleurs.

De tekeningen hierboven komen uit de uitstekende «Streekgids Meetjesland» gepubliceerd in 1998 door Natuur en Landschap Meetjesland vzw.

Een bekende Evergemnaar was heemkundige Achiel De Vos.  Hij werd hier in Evergem geboren op 9 september 1924.  Luc Stockman schrijft in zijn levensschets dat Achiel flink beïnvloed werd door E.H. Willem Noë toen hij onderpastoor was in Evergem.  De Eerwaarde hielp hem o.a. bij een studie over het plaatselijk dialect.
Achiel was voor meer dan 20 jaar voorzitter van het "Historisch Genootschap Appeltjes van het Meetjesland".  Iedereen die er iets van kent weet dat de mensen van "de Appeltjes van het Meetjesland" prachtig werk gedaan hebben voor de Meetjeslandse heemkunde.
Achiel is overleden in 1989.

Naar de top van deze blz
Meer foto's
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  08-05-2022
Copyright Notice (c) 2024

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem