A Ib - Judocus Ryckaert

fs Adriaan en Judoca Baert

° Eeklo 6/4/1631
x Eeklo 19/6/1661 Catharina Van Eynde
xx Eeklo 4/11/1664 Joanna Vande Kerchove
† Eeklo 26/1/1719
 

Zijn peter en meter waren Christianus Huyghe en Maria Soetaert.

Judocus huwde een eerste keer in Eeklo op 19/6/1661 met Catharina Van Eynde, die reeds in Sint-Laureins op 11/10/1663 overleed.

Joanna Vande Kerckhove (° Eeklo 25/4/1639 - † Eeklo 16/11/1718) was de dochter van Charles en Catharina Tsjonckers.

Ze was weduwe van Judocus Bauwens wanneer ze met Judocus Ryckaert trouwde.  Ze had van haar eerste man twee kinderen gekregen: Jan en Petronella Bauwens.  Petronelle was gehuwd geweest met Adriaen Dhooghe, wiens 3 kinderen (Pieter, Jan en Maria x Pieter Bogaert) erfden na het overlijden van Joanna.

Judocus Ryckaert is schepen geweest te Eeklo van 1687 tot 1689.

Op 10/2/1718 verkocht hij een partij land van 700 roeden in de Cotthemsacker "commende met de suijtsijde jegens de Lekestraete" aan Marten Goethals fs Pieter. (SAE 835/267v)
Alle erfgenamen samen verkochten op 23/11/1719 hun gemeenschappelijke eigendom aan Joos Ryckaert fs Joos (A IId).  Het ging hem om:

Uit zijn eerste huwelijk::

 1. Petrus Ryckaert
  ° St-Laureins 25/5/1662
  † St-Laureins 4/5/1663
   

Uit zijn tweede huwelijk::

 1. Maria RYCKAERT
  ° Eeklo 4/12/1665
  x Eeklo 28/4/1691 Franciscus CAPPE (° Eeklo 6/6/1660 - † Eeklo 5/3/1713), fs Adriaan en Jacoba Reyssens
  † Eeklo 4/8/1709
  Maria kreeg bij haar man zeven kinderen allen geboren in Eeklo:
  • Joannes Cappe
   ° Eeklo 4/2/1692
   † Eeklo 24/3/1692
  • Joanna Cappe
   ° Eeklo 5/4/1693
   † Eeklo 18/8/1696
  • Josina Cappe
   ° Eeklo19/12/1694
   † Eeklo 23/4/1696
  • Elisabeth Cappe
   ° Eeklo 15/3/1696
  • Joannes Franciscus Cappe
   ° Eeklo 5/8/1699
   † Eeklo 6/6/1701
  • Maria Cappe
   ° Eeklo 15/10/1702
  • Livina Cappe
   ° Eeklo 18/5/1706
   † Eeklo 21/7/1707
    
 2. Livina RYCKAERT
  o Eeklo 17/2/1667
  † Eeklo 20/4/1720
  x Eeklo 2/5/1690 Petrus DE VREESE († Eeklo 17/11/1693)
  xx Eeklo 5/1/1694 Joannes PRAET († Eeklo 14/2/1705), weduwnaar van Maria Cocquyt († Eeklo 16/11/1693)
  xxx Eeklo 1/6/1706 Petrus DE KEYSER (° Eeklo 5/1/1668 - † Eeklo 6/5/1710), fs. Cornelius en Joanna Blondeel.
  Livina kreeg van haar eerste man twee kinderen Maria (° Eeklo 15/8/1692 - † Eeklo 18/12/1693) en Judocus (° Eeklo 2/3/1691).  Haar tweede echtgenoot schonk haar nog drie kinderen Adrianus (° Eeklo 2/10/1695), Joanna Maria (° Eeklo 3/8/1698) en Livinus (° Eeklo 25/12/1700).  Livinus overleed kort na zijn vader en Adrianus bleef alleen achter; SAE 1022/219v)).
  Livina heeft tijdens haar huwelijksleven niet veel geluk gekend.  Zij was slechts 43 jaar oud toen ze voor de derde maal weduwe werd.  Haar echtgenoten waren huiswevers geweest en kleine keuterboerkens.  Het hofje waarop zij woonden was niet hun eigendom en ze bezaten slechts een koe en een slachtzwijn.
   
 3. Adriaan RYCKAERT (A IIb)
  ° Eeklo 31/1/1670
  x DE BRUYCKER Judoca
   
 4. Franciscus RYCKAERT (A IIc)
  ° Eeklo 6/8/1672
  x Maria GOETHALS
  xx Eeklo 24/7/1707 Jacoba Tollenaere
  † Eeklo 25/4/1708
  Franciscus had geen kinderen uit zijn tweede huwelijk.  Hij had een zoon bij Maria:
  • Franciscus Ryckaert
   ° Eeklo 23/6/1703
   † Eeklo 30/5/1706
    
 5. Joanna RYCKAERT
  ° Eeklo 3/4/1677
  † Eeklo 12/5/1714
  Ze overleed een ruime maand na de geboorte en het overlijden van een tweeling.
  x Eeklo 23/5/1701 Joannes DE TAYE (° Lembeke 21/10/1668 - † Eeklo 3/11/1704), fs. Jan en Joanna Schuerman
  xx Eeklo 28/5/1710 Petrus Van Basselaere (° Eeklo 25/12/1681), zoon van Judocus en Judoca Noë.
  Petrus is een tweede keer getrouwd in Eeklo op 12/11/1715 met Joanna Van Hijfte († Eeklo 15/2/1728).  Hij is hertrouwd in Eeklo op 25/8/1728.  Zijn derde bruid was Jacoba Stevens.  Hij is overleden in Eeklo op 1/2/1760, 78 j. oud.  Hij werd dus geboren rond 1682.
  Uit het huwelijk van Joanna met Joannes De Taye werden drie kinderen geboren:
  • Joos De Taye
   ° Lembeke 16/3/1702
   x Kaprijke 11/5/1723 Maria De Cant (° ±1703), fa Judocus en Anna Pieters
   † Eeklo 5/2/1741
  • Adrianus De Taye
   ° Eeklo 28/3/1703
   † Eeklo 30/3/1703
  • Livinus De Taye
   ° Eeklo 11/8/1704
   † Eeklo 9/11/1704
  Van Petrus Van Basselaere kreeg Joanna vier kinderen:
  • Judocus Van Basselaere
   ° Eeklo 27/5/1711
   † Eeklo 30/12/1711
  • Joanna Maria Van Basselaere
   ° Eeklo 30/9/1712
  • doodgeboren tweeling
   °† Eeklo 17/4/1714
  Enkel Joanna Maria was nog in leven bij het overlijden van haar moeder.
  Ze had geen eigendommen verworven, noch met haar eerste, noch met haar tweede echtgenoot en ze had er van haar ouders ook geen geërfd aangezien ze allebei nog in leven waren.  Volgens de staat van goed die na haar overlijden werd opgemaakt, behoorden zij tot de minder begoede landlieden. (SAE 1023/9 en 1023/204v)
   
 6. Elisabeth RYCKAERT
  ° Eeklo 10/9/1679
  x Lembeke 15/2/1702 Judocus De Taye (° Lembeke 3/7/1672 - † Kaprijke 6/4/1738), zoon van Jan en Andrisina Vermeulen.
  Elisabeth schonk het leven aan 1 dochter, maar overleed enkele maanden later te Lembeke op 20/12/1703.
  Hun dochter:
  Joanna De Taye (° Lembeke 31/8/1703 - † Lembeke 18/9/1703.
  Judocus is een tweede keer getrouwd in Kaprijke op 4/2/1704 met Joanna Geirnaert die overleden is in Kaprijke op 29/3/1727, 47 j. oud.
   
 7. Judocus Ryckaert (A IId)
  ° Eeklo 12/3/1683
  x Joanna Coddens
  † Eeklo 7/2/1758
   

De ouders van Judocus:
Adriaan en Judoca Baert

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  14/08/2022