Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 3

belezingsformules

Door een toeval ben ik in het bezit gekomen van een los blad papier waarop enkele «belezings­formules» voorkomen.

Het geschrift is dat van een voor een paar jaren overleden gemeente­bediende.  Ik wist half-en-half dat hij tandpijn en brand­wonden kon «genezen» en dat hij die «gave» geërfd had van een voor vele jaren overleden vrouw.  Van deze vrouw wist ik dat zij op haar beurt die «gave» geërfd had van een te Aalter in 1915 overleden gepensio­neerde brigadier der gendarmen.  Deze, J.B. Royart, was in 1826 geboren te Helkijn, op de taalgrens.  Dit verklaart wellicht waarom sommige van die formules in het frans zijn.

Bij mijn weten heeft die gemeente­bediende zijn «gave» aan niemand nagelaten.
 

BRULURE

Veuse (Vertu) de Dieux retiré la chaleur comme Judas a retiré sa couleur au Jardin des olives ou il a trehi notre seigneur Dieu te guerit pour sa Puissance (souflé en disant).  Aan de rand staat er: «Dinsdag»).
 

MAL DE DANTS

Je signe ton mal de dents au nom du bien aimé Bon Dieu bien aimée la Ste Vierge du glorieux St Hubert et de cinq plais de notre seigneur Jésus Crist mal de dents sort de la bouche et dire le nom (dire trois fois) (vendredi).
 

VOOR EEN VERSTUIKTEN VOET

In de naam des vader en des zoons en den H. Geest.  Amen.  Als zoo waarachtig als onzen lieven Heer op den goede vrijdag gestorven is als zoo waarachtig zegen ik dezen verstuikten zegen ik dezen verstuikten hetgeen dat ziek is (een kruis maken op hetgeen dat ziek is In den naam enz.) als zoo waarachig als Nicodemus het lichaam van het kruis heeft afgedaan Als zoo waarachtig in den naam des vaders enz.  Als zoo waarachtig als onzen lieven heer op den eersten Paaschdag verreze is als zoo waarachtig zegen ik dezen verstui­kingen hetgeen dat ziek is (Vrijdag naar de mis).
 

VOOR EEN PEREL OP DE OOGEN

Jesus naakt ter wereld gekomen + met zijn vijf bloedige wonden.  Maakt dat dezen brandigen perel niet en verzweert Nooit nog nimmer meer + Jesus van Nazareth koning der Joden + Jerusalem omnipotens die Convertis toi arrete tois la.

A.V.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024