Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 3

ALLERLEI
 

Einde november 1968 (ten laatste 1-12-68) wordt te Eeklo een heem­kundige tentoon­stelling ingericht.  Indien alles gaat zoals voorzien bestaat er veel kans dat dit kan gebeuren met de inhul­diging van ons Meetjeslands heem­kundig museum.

Mag men terug herinneren aan onze vraag, betreffende het opnemen in Ons Meetjesland van korte berichten betreffende het vroegere volks­leven.

Wie helpt ons aan een houten rammelaar van een mossel­venter, een glazen vliege­vanger, oude weeg­toestellen.  Worden gevraagd oude zicht­kaarten van de Meetjeslandse gemeenten in bruikleen voor de duur van 2 weken voor het maken van reproductie's.
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024